برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
جناب حمید محمدی

فروش سوخت دیزل10ppm

فروش سوخت ديزل10ppm

فروش سوخت دیزل آماده نزدیک فجیره
هم روش TTO موجود است
و هم روش cif

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

جناب حمید محمدی، از ۲ سال پیش عضو سایت ایستگاه است .

این آگهی را اولین بار ۶ ماه پیش ثبت کرده ... و ۲ هفته پیش به روز شده.

عبارات کلیدی:
جناب حمید محمدی
جناب حمید محمدی
آگهی: فروش سوخت دیزل10ppm
جناب حمید محمدی