برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
peymanmoghadam

ساخت و تولید محلولهای استاندارد نرمال (تیترازولها – مح

ساخت و توليد محلولهاي استاندارد نرمال (تيترازولها – مح

تولید انواع محلولهای (تیترازول)نرمال و 0.1 نرمال به حجم رسیده شامل محلول نرمال و 0.1 نرمال:اسید کلرئیدریک،اسید نیتریک ،اسید سولفوریک،هیدروکسید سدیم،هیدروکسید پتاسیم،تیو سولفات سدیم،نیترات نقره،کلرور قلع،کربنات سدیم،ید،پرمنگنات پتاسیم،دی کرومات پتاسیم،کرومات پتاسیم،نیترات باریم و...بصورت محلولهای به حجم رسیده یک لیتری و حداقل 18 ماه ماندگاری
ارائه انواع معرفعا و رنگهای میکروبیولوژی:متیل رد،فنل رد،اریو کروم بلاک تی،الیزارین یلو،تیمول بلو،برومو فنل بلو،بروموتیمول بلو،فنل فتالئین،متیل اورانژ،تترامتیل بنزیدین،محلول یونیورسال پی اچ
09195054577-09121220085

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

peymanmoghadam، از ۸ سال پیش عضو سایت ایستگاه است .

این آگهی را اولین بار ۲ سال پیش ثبت کرده ... و ۳ روز پیش به روز شده.

peymanmoghadam
peymanmoghadam
آگهی: ساخت و تولید محلولهای استاندارد نرمال (تیترازولها – مح
peymanmoghadam