برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی

LDH Assay Kit (Cytotoxicity) (ab65393)

LDH Assay Kit (Cytotoxicity) (ab65393)

LDH Assay Kit (Cytotoxicity) (ab65393) محصول کمپانی abcam
با مشخصات فنی ذیل :
Assay type: Enzyme activity (quantitative)
Detection method: Colorimetric
Platform: Microplate reader
Assay time: 1 hr
Sample type: Cell culture media
کاربرد :
کیت سنجش LDH (سمیت سلولی) کمپانی abcam برای تشخیص سریع و حساس LDH آزاد شده از سلول های آسیب دیده استفاده می شود .سمیت سلولی است که برای ارزیابی سطح آسیب غشای پلاسمایی در یک جمعیت سلولی استفاده می شود. لاکتات دهیدروژناز (LDH) یک آنزیم پایدار است که در همه انواع سلول وجود دارد و به سرعت در محیط کشت سلولی پس از آسیب به غشای پلاسمایی آزاد می شود. LDH پرمصرف ترین نشانگر مورد استفاده برای آزمایش سمیت سلولی است.
پروتکل سنجش :LDH آزاد شده از سلول، لاکتات را اکسید می کند تا NADH تولید کند، که سپس با WST واکنش می دهد و رنگ زرد ایجاد می کند. شدت رنگ تولید شده به طور مستقیم با تعداد سلول های لیز شده ارتباط دارد. و فعالیت LDH را می توان به راحتی توسط اسپکتروفتومتر در OD450nm تعیین کرد.

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

گروه نوآوران تکنولوژی زیستی، از ۸ سال پیش عضو سایت ایستگاه است .

این آگهی را اولین بار ۵ ماه پیش ثبت کرده ... و ۲ ماه پیش به روز شده.

گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
آگهی: LDH Assay Kit (Cytotoxicity) (ab65393)
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی