برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...

NTgroup

گروه نوآوران تکنولوژی زیستی

سوش باکتری باسیلوس

سوش باکتری باسیلوس CCUG 10779 -Bacilluds subtikis
تا کنون برای جلوگیری از نابودی سویه های خریداری شده ویا جداسازی شده محققین داشتن تجهیزات گران قیمت (لیو فیلیزاتورها و تانک های ازت و همچنین پرسنل مجرب اجتناب ناپذیر است ولی اکنون محصولی را به شما معرفی می نماییم که قطعا مورد توجه قرار خواهد گرفت . هر بانک انجمادی شامل بیست عدد دانه بیو سرامیکی متخلل و محلول مهندسی شده ای است که با قیمت مناسب شما را قادر خواهد ساخت که به مدت 8 سال در دمای -20 و -82 یک بانک زیستی را راه اندازی نمایید . در این روش می توانید میکرو اورگانیسم های خود را از الودگی نگهداری نمایید وجود 20 عدد سویه سرامیکی در هر کرایو ویال به شما اجازه می دهد تا بیست بار از نسل اول سویه استاندارد خود به راحتی استفاده نمایید . این روش مانع زیر کشت های متوالی شده و از موتاسیون های احتمالی ممانعت می کند . روش استفاده از این محصول بی نهایت اسان است ...

دیروز: ۱۵:۳۳
istgah