برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...

ادوات کشاورزی

mohamad

دستگاه مکنده کاه

دستگاه مکنده کاه تراکتوری.این دستگاه به پشت تراکتورنصب میگرددونیروی خودراازگاردان تراکتورمیگیرد.این کارباعث میشودکاه روی زمین راباسرعتی بالاداخل تریلی یاوسیله نقلیه انتقال دادودوباره ازداخل وسیله به انبارکاه منتقل کرد.فن بزرگ قدرت مکش بسیاربالا دارای یک سال ضمانت و ده سال خدمات پس ازفروش... دستگاه مکنده کاه چیست؟برای جمع آوری کاه از.روی زمین در روشهای قدیم وسنتی کاه ویونجه خردشده راباابزارهای دستی داخل گونی های بزرگ میریختندوبارکامیون میکردندیابااستفاده ازچنگک ووسایل دیگربار وسیله میزدندکه این کارکاربسیارپرزحمت و.زمان بربودکه دچارخستگی واطلاف وقت میشد.بااستفاده ازاین دستگاه کاه جمع کن پشت تراکتوری در مدت زمان کم وبسیارراحت کاه را میتوان ازهرجایی به جای دیگرانتقال داد.مثلاازروی زمین به داخل وسیله نقلیه یاازداخل وسیله نقلیه به داخل انبار که به وسیله لوله ها انتقال داده میشودوکاه را فشرده درانباریاوسیله انتقال میدهد....مکنده کاه پشت تراکتوری ابتکاری تازه ونوین است در صنعت ماشین آلات کشاورزی..مشخصات فنی دستگاه مکنده کاه یاکاه جمع کن....دستگاه مکنده کاه داخلش ازیک پروانه بزرگ تشکیل شده است که توان خودراازشافت پشت تراکتوردریافت میکندوازلوله ورودی هوابافشارمکش بسیاربالا به داخل دستگاه مکیده میشودوازلوله خروجی بافشارزیادبه بیرون پرتاب میکندقطرلوله های مکنده کاه این مجموعه8اینچ و10اینچ می‌باشد که لوله های سبک و انعطاف پذیربه دو طرف این دستگاه نصب میشودودقیقامانندجاروبرقی عمل میکندوجمع‌ آوری کاه را انجام میدهداز این دستگاه به عنوان انتقال موادبرگ جمع کن ونظافتهای شهری و شهرداری نیزمیتوان استفاده کرد.......فرایندکاردردستگاههای جدیدپارسیان فن...مکنده 8اینچ پشت تراکتوری باکیفیت و قدرت مکش بالا.مکنده موتوردار دیزلی درتوانهای مختلف که برروی ماشین نصب میگرددبرای بارزدن سریع کاه داخل ماشین بدون نیاز به برق یاتراکتور..دستگاه 10اینچ پشت تراکتوری که بسیار قدرتمند هست واصلابامکنده های داخل بازارازنظرقدرت قابل مقایسه نمیباشد..همچنین مکنده گونی گیرکه به وسیله این دستگاه دیگر نیازی به پرکردن گونی کاه بادست نمیباشد.مکنده کاه برقی تکفازوسه فازکه برای انبارهای کاه قابل استفاده هستندومکنده کاه مخزن دار که این دستگاه خودش انبارداردودیگراحتیاج به تریلی یاکامیون نمیباشد ...

۲ روز پیش
دستگاه مكنده كاه
istgah