برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...

وارد کننده اسید سولفامیک

شیمیایی برتر

تری سدیم سیترات و اسید فسفریک وسودگرانول عربستان

شیمایی برتر بزرگترین وارد کننده تری سدیم سیترات و کربن اکتیو گلدسرب6000 و اسید لاکتیک و اسید فسفریک و گلایسین و مالتو دکسترین وسود گرانول عربستان و تیلوز چینی و اسید اگزالیک و اسید سولفامیک و ادتا دو سدیم و ادتا چهار سدیم و اسید پیروفسفات و اسید سیتریک خشک و اسید سیتریک آبدار و هیدروسولفیت سدیم و سدیم گلوتومات و سدیم گلوکنات و بنزوات سدیم و سدیم پروپیونات و کلسیم پروپیونات و سلیکا ساینده و سلیکا غلظت دهنده و کلسیم کلراید و تالک خوراکی و کافور و تری سدیم فسفات خوراکی و تری سدیم فسفات صنعتی و ایزوپروپیل الکل و آمونیوم بای فلوراید و مونوپتاسیم فسفات و مونوآمونیوم فسفات و پرسولفات پتاسیم و پرسولفات آمونیوم و نیتریت سدیم و لستین و گلیسیرین و هگزامتافسفات و تری پلی فسفات و اس ال اس و سدیم لوریل سولفات و سی ام سی و کربوکسی متیل سلولز و سوربات پتاسیم میباشد . خواهشمند است جهت استعلام قیمت با شماره های ذیل تماس حاصل نمایید .
سایر اقلام وارداتی اینشرکت عبارتند از : ...

۳ روز پیش
تري سديم سيترات و اسيد فسفريك  وسودگرانول عربستان
istgah