برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
کیمیا صنعت رادوین بسپار

ضربه گیر لاستیکی

ضربه گیر لاستیکی:
Rubber Shock Absorber Buffer

تولید ضربه گیر لاستیکی در انواع مختلف مانند ضربه گیر لاستیکی کوپلینگ، ضربه گیر لاستیکی دو سر پیچ، ضربه گیر لاستیکی دو سر مهره، ضربه گیر لاستیکی ستون، ضربه گیر لاستیکی چهار گوش، ضربه گیر لاستیکی یک سر پیچ، ضربه گیر ستون پارکینگ، ضربه گیر لاستیکی جرثقیل، ضربه گیر سکو بارگیری، ضربه گیر لاستیکی جرثقیل، ضربه گیر زیر دستگاه و سایر ضربه گیرهای صنعتی در کیمیا صنعت قالبسازی و تولید می گردد. فروش ضربه گیر لاستیکی صنعتی در تیپ های مختلف مطابق سفارش مشتری در این شرکت انجام می گیرد.

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

کیمیا صنعت رادوین بسپار، از ۱۲ سال پیش عضو سایت ایستگاه است .

این آگهی را اولین بار ۲ سال پیش ثبت کرده ... و ۱ سال پیش به روز شده.

عبارات کلیدی:
کیمیا صنعت رادوین بسپار
کیمیا صنعت رادوین بسپار
آگهی: ضربه گیر لاستیکی
کیمیا صنعت رادوین بسپار