برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
موسوی

خرید کاغذ باطله و کتاب باطله به بالاترین قیمت

خريد كاغذ باطله و كتاب باطله به بالاترين قيمت

بالاترین قیمت را از ما بخواهید
خرید ضایعات کاغذ باطله -کتاب باطله -اسناد امحایی و پوشال صحافی فقط از 200 کیلو تا 1000تن به با بالاترین قیمت به صورت نقدی
(در استان های اطراف از 2 تن به بالا خریدار هستیم)
همراه با ترازوی دیجیتال
( با امکان تخمیر در حضور نماینده )

( خرید ضایعات کاغذ/کناره/فرم/اخال و...)
انبار مرکزی برنا ( موسوی)
خرید فقط 200 کیلو به بالا

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

موسوی، از ۶ سال پیش عضو سایت ایستگاه است .

این آگهی را اولین بار ۵ سال پیش ثبت کرده ... و ۴ روز پیش به روز شده.

موسوی
موسوی
آگهی: خرید کاغذ باطله و کتاب باطله به بالاترین قیمت
موسوی