برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...

فروش معدن

مسعود مرادی

فروش معدن باریت و مس

یک محدوده معدنی پلی متال مستعد قوی واقع در منطقه تاکستان قزوین به فروش می رسد. محدوده دارای پروانه بهره برداری برای ماده معدنی باریت می باشد. علاوه بر حضور رگه های باریت کریستالی به طول ده ها متر و ضخامت ظاهری تا ۳ متر، چند رخنمون سیلیسی حاوی مس قوی (عیار بالای ۳٪ و عمدتا از نوع آزوریت، کالکوسیت و کالکوپیریت) و طلا به همراه #رگه_های_برشی نیز وجود دارد که تعریف و کار نشده است. چند سینه کار و ترانشه بر روی رگه های باریت حفر شده و بصورت محدود برداشت صورت گرفته ولی بر روی مس و طلا کاری انجام نشده و بکر است. باریت مورد نظر سفید و دارای وزن مخصوص بالای ۴ و باکیفیت بوده و در اکثر مناطق آغشتگی قوی به مس (اکسیدی و سولفیدی) دارد. جاده خاکی معدن حدود ۱/۲ کیلومتر بوده و معدن بغل جاده اصلی و نزدیک به امکانات اولیه می باشد. زمینه منطقه به صورت کامل سیلیسی و مستعد کانی سازی های هیدروترمال قوی است.
شماره تماس؛ 09351002856 م. مرادی ...

۳ روز پیش
فروش معدن باريت و مس
istgah