برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
شرکت برق و صنعت شاهین

Raychem

Raychem

فروش انواع محصولات ریچم Raychem آمریکا ( (www.raychem.com
شرکت برق و صنعت شاهین نمونه ای از محصولات خود را به شرح زیر معرفی می نماید:

5VPL2-CT
Art Nr:451828-000
C25-100-METAL
Art Nr:875016-000
IEK-25-04
Art Nr:332523-000
E-06
Art Nr:582616-000
End Seal, BTV/QTVR, Heat Shrink, ATEX
E-19
Art Nr:090349-000
End Seal, XTV/KTV, Heat Shrink, ATEX
GT-66
Art Nr:C77220-000
Glass Cloth Tape for Fixing Heating Cables, (not for
stainless steel pipes) 20 m/roll
GS-54
Art Nr:C77221-000
Glass Cloth Tape for Fixing Heating Cables, Suitable for
Stainless Steel, 16 m/roll
ATE-180
Art Nr:846243-000
Aluminium Tape for Fixing Heating Cables, Suitable for
Stainless Steel, 55 m/roll
RAYSTAT-EX-02
Art Nr:404385-000
Mechanical Line Sensing Thermostat, ATEX
PSE-047
Art Nr:700333-000
Pipe Strap, Stainless Steel, ? 0.5"-1.25"

PSE-090
Art Nr:976935-000
Pipe Strap, SS, ? 1.25"-3"
PSE-280
Art Nr:664775-000
Pipe Strap, SS, ? 2" - 10"
XTV2-CT-T312
Self-regulating heating cable
12XTV2-CT-T3
515097-000
ATUM-16/4-0-STK
ATUM-16/4-0-STK
ATUM-24/6-0-STK
ATUM-24/6-0-STK
ATUM-3/1-0-STK
ATUM-4/1-0-STK
ATUM-52/13-0-STK
CRN-1/4-0-STK
CS31503D901
CS33483D900
CS36343F909/RM06FT6342
CS37503D916
CS-3903J911
CS4202-JQ
CS4205-KQ
CS4335-KSZ
CS4345-CZZ
CS4350-DZZ
CS4350-DZZ
CS5364-DQZ
CS53L32A-KZZR
CS5532-ASZ
CS61535A-IL1
CS61574A-IP1
CS-63N005
CS82C54
CS8420-CS
CS8900A-CQ
CS98000-CM
D-150-0708-5
MINISMDC050F
MINISMDC260F-2
RP-4800-NO.1-0-SP
RP78602
SMD260F-2
SMD5032-4P
SMDA05LCC-LF
SMDA15C.TBT
SMDB3
SO63-3-55-22-90
SO-8 DS3231M
VERSAFLEX-1/4-0-SP
12XTV2-CT-T3
XTV HEATER TAPE
Inner Cable head
Cross section: 500mm2 , 20KV
Model: EPKT 24D1x1
model: EPKT 24D1x0
outter Cable head
model: EPKT 24C1x0
model: EPKT 24C1x1
model: EPKT 24B1x1
model: SXAW-5141
model: SXSU-5131
model: SXSU-5121
XPI-7

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

شرکت برق و صنعت شاهین، از ۸ سال پیش عضو سایت ایستگاه است .

این آگهی را اولین بار ۳ سال پیش ثبت کرده ... و ۳ سال پیش به روز شده.

عبارات کلیدی:
شرکت برق و صنعت شاهین
شرکت برق و صنعت شاهین
آگهی: Raychem
شرکت برق و صنعت شاهین