برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
peymanmoghadam

تولید و توزیع انواع محلولهای استاندارد فلزات

توليد و توزيع انواع محلولهاي استاندارد فلزات

شرکت شیمیائی و صنعتی پارسیان
تولید کننده محلولهای استاندارد آزمایشگاهی با غلظت
1000 mg/l در بسته بندیهای یک لیتری و 4لیتری
دارای یکسال گارانتی تعویض
لیست محلولهای استاندارد تولیدی:
استاندارد فلزات 1000 mg/l
شماره محلول استاندارد نام لاتین علامت شیمیائی عناصر غلظت
1 آنتیموان Antimony Sb 1000 mg/l
2 آرسنیک Arsenic AS 1000 mg/l
3 آلومینیوم Aluminum Al 1000 mg/l
4 باریم Barium Ba 1000 mg/l
5 بریلیم Beryllium Be 1000 mg/l
6 بر Boron B 1000 mg/l
7 برم Bromine Br 1000 mg/l
8 بیسموت Bismuth Bi 1000 mg/l
9 سزیم Cesium Cs 1000 mg/l
10 کلسیم Calcium Ca 1000 mg/l
11 کروم Chromium Cr 1000 mg/l
12 کبالت Cobalt Co 1000 mg/l
13 مس Copper Cu 1000 mg/l
14 کادمیوم Cadmium Cd 1000 mg/l
15 سریم Cerium Ce 1000 mg/l
16 فلوراید Fluoride F 1000 mg/l
17 طلا Gold Au 1000 mg/l
18 گالیم Gallium Ga 1000 mg/l
19 ژرمانیوم Germanium Ge 1000 mg/l
20 آهن Iron Fe 1000 mg/l
21 ایریدیوم Iridium Ir 1000 mg/l
22 ایندیم Indium In 1000 mg/l
23 ید Iodine I2 1000 mg/l
24 لیتیم Lithium Li 1000 mg/l
25 لانتان Lanthanum La 1000 mg/l
26 سرب Lead Pb 1000 mg/l
27 منیزیم Magnesium Mg 1000 mg/l
28 منگنز Manganese Mn 1000 mg/l
29 مولیبدن Molybdenum Mo 1000 mg/l
30 جیوه Mercury Hg 1000 mg/l
31 نیکل Nickel Ni 1000 mg/l
32 اسمیم Osmium Os 1000 mg/l
33 پتاسیم Potassium K 1000 mg/l
34 پالادیم Palladium Pd 1000 mg/l
35 پلاتین Platinum Pt 1000 mg/l
36 فسفر Phosphorus P 1000 mg/l
37 روبیدیم Rubidium Rb 1000 mg/l
38 سدیم Sodium Na 1000 mg/l
39 نقره Silver Ag 1000 mg/l
40 سیلسیم Silicium Si 1000 mg/l
41 گوگرد Sulfur S 1000 mg/l
42 استرونسیم Strontium Sr 1000 mg/l
43 سلنیوم Selenium Se 1000 mg/l
44 تیتانیم Titanium Ti 1000 mg/l
45 تالیم Thallium Ti 1000 mg/l
46 قلع Tin Sn 1000 mg/l
47 تلوریم Tellurium Te 1000 mg/l
48 وانادیم Vanadium V 1000 mg/l
49 تنگستن Wolfram W 1000 mg/l
50 زیرکونیوم Zirconium Zr 1000 mg/l
51 روی Zinc Zn 1000 mg/l

آنیونها و کاتیونهای 1000mg/l
شماره محلول استاندارد نام لاتین علامت شیمیائی عنصر غلظت
52 دتر جنت آنیونیک Anionic detergent Anionic detergent 1000 mg/l
53 آرسنات Arsenate ASO4 1000 mg/l
54 استات Acetate CH3COO 1000 mg/l
55 آمونیوم Ammonium NH3 1000 mg/l
56 آدیپات Adipate C6H8O4 1000 mg/l
57 بنزوآت Benzoate C6H5CO2 1000 mg/l
58 بروماید Bromide Br 1000 mg/l
59 برومات Bromate Bro3 1000 mg/l
60 کرومات Chromate CrO4 1000 mg/l
61 کربنات Carbonate CO3 1000 mg/l
62 سیانید Cyanide CN 1000 mg/l
63 کلراید Chloride Cl 1000 mg/l
64 سیترات Citrate C6H5O7 1000 mg/l
65 دترجنت کاتیونیک Cationic Detergent Cationic Detergent 1000 mg/l
66 کلرات Chlorate ClO3 1000 mg/l
67 دی کرومات Dichromate Cr2O7 1000 mg/l
68 فرمات Formate HCOO 1000 mg/l
69 فرمالدهید Formaldehyde HCHO 1000 mg/l
70 هیدروژن کربنات Hydrogen Carbonate HCO3 1000 mg/l
71 هیدرازین Hydrazine N2H4 1000 mg/l
72 یدات Iodate IO3 1000 mg/l
73 یداید Iodide I 1000 mg/l
74 لاکتات Lactate C3H5O3 1000 mg/l
75 مولیبدات Molybdate M0O4 1000 mg/l
76 نیترات Nitrate NO3 1000 mg/l
77 نیتریت Nitrite NO2 1000 mg/l
78 نیتروژن Nitrogen N 1000 mg/l
79 دترجنت نانیونیک Nonionic detergent Nonionic detergent 1000 mg/l
80 اگزالات Oxalate C2O4 1000 mg/l
81 فتالات phthalate C3H4O4 1000 mg/l
82 فنل Phenol C6H5OH 1000 mg/l
83 پروپیونات Propionate C2H5Co2 1000 mg/l
84 پرکلرات Perchlorate ClO4 1000 mg/l
85 پرمنگنات Permanganate MnO4 1000 mg/l
86 فسفات Phosphate PO4 1000 mg/l
87 سوکسینات Succinate C4H4O4 1000 mg/l
88 سولفات Sulfate SO4 1000 mg/l
89 سولفیت Sulfite SO2 1000 mg/l
90 تیوسولفات Thiosulfate S2O3 1000 mg/l

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

peymanmoghadam، از ۷ سال پیش عضو سایت ایستگاه است .

این آگهی را اولین بار ۲ سال پیش ثبت کرده ... و ۶ روز پیش به روز شده.

peymanmoghadam
peymanmoghadam
آگهی: تولید و توزیع انواع محلولهای استاندارد فلزات
peymanmoghadam