برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
ارتوپد

ساخت قطعات ارتوپدی

ساخت قطعات ارتوپدي

اطلاعات ساخت قطعات ارتوپدی

شامل 2500 فایل نقشه های اجرایی و کاربردی ساخت قطعات

از قبیل:
Nail UTN,Fixator,Hook,Screw,DHS,DCS
و صدها نوع قطعات مورد استفاده در جراحی ارتوپدی

تمام اطلاعات فوق به روی یک CD
مناسب برای شرکتهای تولید کننده قطعات فوق و دانشجویان و متخصصین.
09370636603
reza_z120@yahoo.com

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

ارتوپد، از ۳ سال پیش عضو سایت ایستگاه است .

این آگهی را اولین بار ۱ سال پیش ثبت کرده ... و ۱ سال پیش به روز شده.

عبارات کلیدی:
ارتوپد
ارتوپد
آگهی: ساخت قطعات ارتوپدی
ارتوپد