برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
hatef samadi

فروش تجهیزات ازمایشگاهی و انالیز دستگاهی

فروش تجهيزات ازمايشگاهي و اناليز دستگاهي

فروش تجهیزات ازمایشگاهی و انالیز دستگاهی
www.aratajhiz.co
ما خواستیم با ایجاد سامانه فروش اینترنتی تجهیزات ازمایشگاهی شما را از به روز ترین تجهیزات آگاه و دسترسی شما را به اطلاعات تجهیزات و کاتالوگ و وب سایت آنها ساده تر سازیم .
واین امر تنها با داشتن پشتوانه علمی و سالها تجربه در امر تجهیز مراکز و موسسات آزمایشگاهی و با داشتن کادر مجرب و کارشناس فنی در امر خدمات پس از فروش میسر می گردد
1 – محصولات کمپانی Agilent آمریکا :
اسپکتروفتومتر و اسپکتروفلوریمتر ، طیف سنجی نشر اتمی ، طیف سنج جذب اتمی ، کروماتوگرافی مایع و کروماتوگرافی گازی ، طیف سنج پلاسمای جفت شده القایی و اتوسمپلرهای ازمایشگاهی و چیلر های ازمایشگاهی و کلیه متعلقات و لوازم
2- محصولات کمپانی perkin Elmer آمریکا :
اسپکتروفتومتر ها و طیف سنج جذب اتمی ، کروماتوگرافی مایع و کروماتوگرافی گازی و سیستم های CHNOS
3- محصولات کمپانی Olympus زاپن :
انواع میکروسکوب های بیولوژی دو چشمی و سه چشمی CX23 ،CX33 و میکروسکوب های پلاریزان عبوری و انعکاسی ، میکروسکوب های اینورت ، میکروسکوب های متالوژی و استریومیکروسکوب های ازمایشگاهی ، سیستم های عکس براداری میکروسکوبی
4- محصولات کمپانی Sherwood انگلیس :
فلیم فتومترهای کلاسیک و صنعتی و کلینیکال
5- محصولات کمپانی Brookfield آمریکا :
انواع رئومتر و ویسکوریمتر ، ویسکوزیمتر کربس ، حمام آب سیرکوله و انجمادی ، ویسکوزیمتر پودر ، تکسچر آنالایزر نرم افزارها ی ویسکوزیمتری
6- محصولات کمپانی Hach آمریکا :
PH متر ، هدایت سنج ، اکسیژن متر ، کدورت سنج ، BOD متر ، راکتور COD ، کلرسنج دیجیتال ، اسپکتروفتومتر و فتومتر و انالایزر های انلاین اب و فاضلاب
7 - محصولات کمپانی WTW آلمان :
PH متر ، هدایت سنج ، اکسیژن متر ، کدورت سنج ، BOD متر COD متر ، رنگ سنج ، فتومتر ، آنالایز های اب و فاضلاب و انواع الکترود های مربوطه و محلول های کالیبراسیون
8- محصولات کمپانی Unico آمریکا :
اسپکترو متر های ویزیبل و یو وی ویزیبل و اسپکتروفتومتر های دابل بیم و انواع سل و کوت های اسپکتروفتومتری
9- محصولات کمپانی KERN آلمان :
انواع ترازوهای ازمایشگاهی و صنعتی ، انواع ترازو و رطوبت سنج ، میکروسکوب های بیولوژی و پلاریزان و اینورت بیولوژی و متالوژی
10- محصولات کمپانی atago ژاپن :
انواع رفراکتومترهای دیجیتالی پرتابل و رومیزی و رفراکتورمترهای پرتابل چشمی و پلاریمتر های رومیزی ، ویسکوزیمترهای ازمایشگاهی
11- محصولات کمپانی Varian استرالیا :
انواع پمپ های ازمایشگاهی و پمپ های خلا قوی
12- محصولات کمپانی IKA آلمان :
انواع استیرر مگنت ، همزن های مکانیکی و مغناطیسی ، شیکر های اربیتالی و الاکلنگی ، انواع هموژنایزر ، آسیاب ، شیکر انکوباتور ، ورتکس ، هات پلیت ، انواع روتاری اپراتور ، دستگاه اندازه گیری گشتاور ، کالریمتر ، ترموستات و راکتور آزمایشگاهی
13- محصولات کمپانی Minolta ژاپن :
کلروفیل متر و کالری متر
14- محصولات کمپانی CID آمریکا :
دستگاه اندازه گیری سطح برگ ، فتوسنتز متر
15- محصولات کمپانی Decagon آمریکا :
سان اسکن ، سطح سنج برگ ، انالایزر حرارتی
16- محصولات کمپانی GFL آلمان :
آب مقطر گیرهای یکبار و دو بار تقطیر ، بن ماری شیکر ، شیکر انکوباتور و شیکرهای اربیتالی
17- محصولات کمپانیHamilton انگلیس :
آب مقطر گیرهای یکبار و دو بار تقطیر
18- محصولات کمپانیParagon آمریکا :
کوره های آزمایشگاهی
19- محصولات کمپانیNabertherm آلمان :
کوره های آزمایشگاهی
20 - محصولات کمپانیbuchi آلمان :
انواع روتاری اواپراتور
21 – محصولات کمپانی Hettich آلمان:
سانتریفیوژ های هماتوکریت ،میکرو سانتریفیوژ و سانتریفیوژ های ساده و یخچالدار با روتور های مختلف ، سل واشر
22 - محصولات کمپانی Aczet امریکا :
طیف سنج های اشعه ایکس
23 - محصولات کمپانی Centurion انگلیس:
سانتریفیوژ های هماتوکریت ،میکرو سانتریفیوژ و سانتریفیوژ های ساده و یخچالدار با روتور های مختلف ، سل واشر
24- محصولات کمپانی D-Lab چین :
انواع استیرر مگنت ، همزن های مکانیکی و مغناطیسی ، شیکر های اربیتالی و الاکلنگی ،انواع هموژنایزر ،هات پلیت ، رولر میکسر ، اسپین و ورتکس ، روتاری اواپراتور ، ترمال سایکلر ، ترموبلاک، ترومیکسر آزمایشگاهی
25- محصولات کمپانی Bio-Rad آمریکا :
ریل تام پی سی آر و ترمال سایکلر و انواع الکتروفورزهای افقی و عمودی ، پاورسوپلای آزمایشگاهی
26 - محصولات کمپانیElectrothermal انگلیس:
شوف بالن یا منتل های آزمایشگاهی ، دستگاه نقطه ذوب
27 – محصولات کمپانی velp ایتالیا:
انواع هات پلیت و هیتر ، همز ن های مکانیکی ، همو ژنایزر های

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

hatef samadi، از ۱۴ سال پیش عضو سایت ایستگاه است .

این آگهی را اولین بار ۴ سال پیش ثبت کرده ... و ۲ روز پیش به روز شده.

hatef samadi
hatef samadi
آگهی: فروش تجهیزات ازمایشگاهی و انالیز دستگاهی
hatef samadi