برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
قباد یوسفی

ضخامت سنج التراسونیک

ضخامت سنج التراسونيك

فروش ضخامت سنج التراسونیک
ضخامت سنج فلز
ضخامت سنج التراسونیک ابزاری است برای تست های اساسی بدون تخریب. و از آن جهت اندازه گیر ی ضخامت جسمی که سطح آن در دسترس می باشد استفاده می شود.
ضخامت سنج فلز
ضخامت سنج پالس - اکو
ضخامت سنج اکو - اکو
Ultrasonic Thickness Gauge

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

قباد یوسفی، از ۱۵ سال پیش عضو سایت ایستگاه است .

این آگهی را اولین بار ۸ ماه پیش ثبت کرده ... و ۱ ماه پیش به روز شده.

قباد یوسفی
قباد یوسفی
آگهی: ضخامت سنج التراسونیک
قباد یوسفی