برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
لطافت

فلومتر مدل Panametrics PanaFlow Z1G Ultrasonic Flow Me

فلومتر مدل Panametrics PanaFlow Z1G Ultrasonic Flow Me

Transit-time flow measurement in 2 to 16in pipes
For acoustically conductive gases
0.5 to 250 ft/s (0.15 to 76 m/s) flow measurement range
Max flow depends on pipe size
±1.5% accuracy
±0.5% of reading repeatability
NEMA Type 4X IP66 enclosure
Explosion-proof & weatherproof
Built-in magnetic, six-button keypad operation

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

لطافت، از ۲ سال پیش عضو سایت ایستگاه است .

این آگهی را اولین بار ۱ سال پیش ثبت کرده ... و ۱۱ ماه پیش به روز شده.

لطافت
لطافت
آگهی: فلومتر مدل Panametrics PanaFlow Z1G Ultrasonic Flow Me
لطافت