برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
شرکت دانش بنیان نوآوران ویستا حامی

تولیل تری آزول (TTA) tolyltriazole

توليل تري آزول (TTA) tolyltriazole

شرکت دانش بنیان نوآوران ویستا حامی اروند اولین تولید کننده تولیل تری آزول (TTA) در ایران
فروش به صورت پودر خالص (99%) و محلول های 50% و 40% کاملا محلول در آب

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

شرکت دانش بنیان نوآوران ویستا حامی، این آگهی را اولین بار ۵ ماه پیش ثبت کرده ... و ۴ هفته پیش به روز شده.

شرکت دانش بنیان نوآوران ویستا حامی
شرکت دانش بنیان نوآوران ویستا حامی
آگهی: تولیل تری آزول (TTA) tolyltriazole
شرکت دانش بنیان نوآوران ویستا حامی