برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
گروه مهندسی سافت پویا

فروش انواع کابل های برنامه ریزی PLC,HMI

فروش انواع كابل هاي برنامه ريزي PLC,HMI

فروش انواع اینترفیس های صنعتی وکابل های برنامه ریزی PLC,HMI

programming cable for PLC Siemens ,Allen Bradley ,Mitsubishi , Omron , Telemecanique , GE Fanuc , ...
industrial interface & adapter for USB , RS232 , RS485 , RS422 , Fiber optic , Ethernet , Bluetooth , Parallel,...
special product for s7-300 siemens , i/o 321,322 module , profibus component , power supply , front connector , din rail,...
automation software all automation software for famous brand
siemens
PLC : S5 , S7 , C7,PC BASE CONTROL , LOGO!
HMI , IPC : panel , multi panel , micro panel
SOFTWARE simatic manager , protool , wincc, wincc flaxible
PC ADAPTER PLC S7 300/400 SIEMENS :
RS232 TO MPI
RS232 TO MPI Cable connect PC`s Serial Port to S7-300/400Siemens PLC
USB TO MPI
USB TO MPI Cable connect PC`s USB Port to S7-300/400 Siemens PLC
USB TO MPI/DP
PC ADAPTER PLC S7 200 SIEMENS :
USB TO PPI
USB TO PPI Cable connect PC`s USB Port to S7-200 Siemens PLC
RS232 TO PPI
RS232 TO PPI Cable connect PC`s Serial Port to S7-200 Siemens PLC
USB TO LOGO !
USB TO LOGO! Cable
connect PC`s USB Port to LOGO ! Siemens PLC
Mitsubishi
PLC :FX -- , A-,Q ,Alfa
HMI :F900GOT,A900GOT,GOT1000
INVERTER: FR A, FR E ,FR S, FR F
SERVO: Motion controller a&q ,MR J2
SOFTWARE GX developer, GX design
Allen Bradley
کابلهای Programing پی ل سی های Allen Bradley
Allen Bradley 1747-PIC PLC Cable
programming the SLC 5/00, 5/01, 5/02 or 5/03 PLC
Allen Bradley 1747-CP3 PLC
SLC-5/03, SLC- 5/04 and Controllogix
Allen Bradley 1761-CBL-PM02 program the following PLC's
MicroLogix 1000, 1100, 1200, 1400 and 1500
Allen Bradley 1745-PCC
SLC-100 and SLC-150
Allen Bradley 1784-CP10
PLC-5
Allen Bradley 1756-CP3 PLC
PLC :control logix, compact logix ,SLC500, FLEX Logix
HMI :panel viwe
INVERTER: power flex ,SMC
SOFTWARE:
Delta
PLC : SA/SS/SX,EH,EX

HMI : TP, DOP
INVERTER: M, B, E,V
SERVO: ASDA-A ,ASDA-B
Toshiba
PLC :
HMI :
INVERTER
برای اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه فرمایید:
تماس با ما:
Tel: 021-66378094

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

گروه مهندسی سافت پویا، از ۱۵ سال پیش عضو سایت ایستگاه است .

... و ۴ ساعت پیش به روز شده.

گروه مهندسی سافت پویا
گروه مهندسی سافت پویا
آگهی: فروش انواع کابل های برنامه ریزی PLC,HMI
گروه مهندسی سافت پویا