برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
علی اکبر غلام نژاد- بازرگانی کیمیا

وارد کننده بنزو تری آزول و تولی تری آزول

وارد كننده بنزو تري آزول و تولي تري آزول

بنزو تری آزول
بنزو تری آزول حاصل واکنش ارتوفنلین دی آمین با سدیم نیتریت و استیک اسید است. این ماده شیمیایی دارای یک حلقه پنج عضوی است و سه اتم نیتروژن متصل به هم نیز به این حلقه بنزن پیوند خورده اند. اگر یک گروه متیلن به این حلقه اضافه شود مشتقات متیل یا تولیل تریازول حاصل می شود.
بنزو تری آزول متناسب با مقدار اسیدیته محیط به سه شکل متفاوت پروتونه شده BTAH2+، یا BTAH و یا BTA− وجود دارد.

شماره تماس: -09 - 08 -09129623407
فلکه اول تهرانپارس -خیابان گلبرگ - بعد از رشید پلاک79 واحد 17

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

علی اکبر غلام نژاد- بازرگانی کیمیا، از ۱۶ سال پیش عضو سایت ایستگاه است .

... و ۴ روز پیش به روز شده.

علی اکبر غلام نژاد- بازرگانی کیمیا
علی اکبر غلام نژاد- بازرگانی کیمیا
آگهی: وارد کننده بنزو تری آزول و تولی تری آزول
علی اکبر غلام نژاد- بازرگانی کیمیا