صنعت :: مواد شیمیایی

ساخت و تولید محلولهای استاندارد نرمال (تیترازولها – مح

ساخت و تولید محلولهای استاندارد نرمال (تیترازولها – مح
peymanmoghadam
09195054577
‪جمعه، ۱۲ خرداد ۱۴۰۲‬
76 بار

ریاست محترم واحد بازرگانی، تدارکات و امور تامین کالا / بخش فنی
ساخت و تولید محلولهای استاندارد نرمال (تیترازولها – محلولهای استاندارد تیتراسیون) و معرفهای آنالیز شیمیائی
(Chemical Reagents) و همچنین محلولهای کالیبراسیون و استاندارد سازی در آزمایشگاها کاری بسیار پرهزینه , سخت و وقت‌گیر است که همیشه نیز نتیجة مطلوب و دقت کافی را به همراه نخواهد داشت. این شرکت با نزدیک به 3 دهه تجربه در تولید محلولهای استاندارد، معرفهای شیمیائی و محلولهای کالیبراسیون آمادگی کامل خود را جهت ارائه محلولهای مذکور اعلام می‌نماید. لذا خواهشمندیم اقلام مورد نیازتان را به این شرکت اعلام فرمائید تا در اسرع وقت نسبت به ارسال پیشنهاد فنی و استعلام قیمت کالا اقدام گردد.
به پیوست لیست اقلام قابل تولید ارائه میگردد.
Laboratory Standard solution – Titrisol'S))
(READT TO USE SOLUTIONS)
ردیف نام محصول Product Name Normality Package
1 استیک اسید Acetic acid (Glacial) (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000C C
2 آدپیک اسید Adipic acid (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
3 آلومینیوم کلراید Aluminum chloride (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
4 آلومینیوم نیترات Aluminum nitrate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
5 آلومینیوم سولفات Aluminum sulfate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
6 آمونیوم استات Ammonium Acetate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
7 آمونیوم کربنات Ammonium carbonate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000C C
8 آمونیوم کلراید Ammonium chloride (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
9 آمونیوم هیدروکساید Ammonium Hydroxide (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000C C
10 آمونیوم نیترات Ammonium Nitrate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
11 آمونیوم اگزالات Ammonium oxalate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
12 آمونیوم سولفات Ammonium sulfate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
13 آمونیوم تیوسیانات Ammonium thiocyanate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 100 0CC
14 آنتیموان تری کلراید Antimony trichloride (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 100 0CC
15 آنتیموان پنتاکلراید Antimony pent chloride (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
16 باریم استات Barium Acetate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
17 باریم کلراید Barium chloride (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
18 باریم هیدروکساید Barium Hydroxide (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000C C
19 باریم نیترات Barium nitrate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
20 بنزوئیک اسید Benzoic Acid (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
21 بیسموت کلراید Bismuth chloride (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
22 بیسموت نیترات Bismuth nitrate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
23 برم Bromine (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
24 کادمیوم کلراید Cadmium chloride (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
25 کادمیوم نیترات Cadmium nitrate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
26 کادمیوم سولفات Cadmium Sulfate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
27 کلسیم استات Calcium Acetate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
28 کلسیم کلراید Calcium Chloride (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
29 کلسیم نیترات Calcium Nitrate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
30 سریک آمونیوم سولفات ‍Ceric Ammonium sulfate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
31 سریک آمونیوم نیترات Ceric ammonium nitrate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
32 سریم سولفات Cerium sulfate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
33 کلرو پلاتینیک اسید Chloroplatinic acid (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
34 کرومیوم نیترات Chromium nitrate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
35 کرومیوم سولفات Chromium sulfate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
36 کبالت کلراید Cobalt chloride (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
37 کبالت نیترات Cobalt nitrate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
38 کبالت سولفات Cobalt sulfate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
39 نیترات مس Copper Nitrate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
40 کلرید مس Copper chloride (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
41 سولفات مس Copper sulfate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
42 آتیلن دی آمین E.D.T.A (2Na) (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
43 سولفات آهن (II) Ferrous sulfate (II) (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
44 نیترات آهن Ferric nitrate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
45 سولفات آهن (III) Ferric sulfate (III) (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
46 فریک آمونیوم سولفات (III) Ferric ammonium sulfate (III) (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
47 فلئوبوریک اسید Fluboric Acid (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
48 کلرید آهن Ferric Chloride (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
49 فروآمونیوم سولفات Ferrous Ammonium sulfate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
50 فرمیک اسید Formic Acid (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
51 اسید کلریدریک Hydrochloric Acid (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
52 هیدروفلوریک اسید Hydrofluoric Acid (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
53 ید Iodine (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1 000CC
54 ید منوکلراید Iodine Mono Chloride (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
55 لاکتیک اسید Lactic Acid (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
56 استات سرب Lead Acetate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
57 نیترات سرب Lead nitrate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
58 لیتیم کلراید Lithium chloride (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
59 لیتیم نیترات Lithium Nitrate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
60 منیزیم استات Magnesium Acetate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
61 منیزیم کلراید Magnesium Chloride (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
62 منیزیم نیترات Magnesium Nitrate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
63 منیزیم سولفات Magnesium sulfate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
64 منگنز استات Manganese Acetate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
65 منگنز کلراید Manganese chloride (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
66 منگنز نیترات Manganese Nitrate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
67 منگنز سولفات Manganese Sulfate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
68 مرکوری استات Mercury Acetate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
69 مرکوری نیترات Mercury Nitrate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
70 مرکوری سولفات Mercury sulfate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
71 مرکوریک (II) کلراید Mercuric (II) chloride (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
72 مرکوریک سولفات Mercuric sulfate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
73 نیکل استات Nickel Acetate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
74 نیکل کلراید Nickel chloride (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
75 نیکل نیترات Nickel Nitrate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
76 نیکل سولفات Nickel Sulfate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
77 نیتریک اسید Nitric Acid (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
78 اگزالیک اسید Oxalic Acid (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
79 پرکلریک اسید Perchloric Acid (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
80 فسفریک اسید Phosphoric Acid (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
81 پتاسیم استات Potassium Acetate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
82 پتاسیم آرسنات Potassium Arsenate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
83 پتاسیم برومات Potassium Bromate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
84 پتاسیم بروماید Potassium Bromide (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
85 پتاسیم کربنات Potassium Carbonate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000C C
86 پتاسیم کلراید Potassium chloride (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
87 پتاسیم کلرات Potassium Chlorate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
88 پتاسیم کرومات Potassium Chromate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
89 پتاسیم دی کرومات Potassium Dichromate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000 CC
90 پتاسیم فروسیانیدII Potassium Ferro cyanide (II) (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
91 پتاسیم فری سیانیدIII Potassium Ferro cyanide (III) (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
92 پتاسیم هیدروکساید Potassium Hydroxide (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000C C
93 پتاسیم هیدروکسید الکلی Alcoholic Potassium Hydroxide (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000C C
94 پتاسیم هیدروژن فـتــالات Potassium Hydrogen Phthalate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000C C
95 پتاسیم هیدروژن یدات Potassium Hydrogen Iodate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
96 پتاسیم تیوسیانات Potassium thiocyanate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 100 0CC
97 پتاسیم یداید Potassium Iodide (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
98 پتاسیم یدات Potassium Iodate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
99 پتاسیم نیترات Potassium Nitrate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
100 پتاسیم نیتریت Potassium Nitrite (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
101 پتاسیم اگزالات Potassium Oxalate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
102 پتاسیم پرمنگنات Potassium Permanganate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 10 00CC
103 پتاسیم سدیم تارترات Potassium sodium tartrate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
104 پتاسیم سولفات Potassium Sulfate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
105 نیترات نقره Silver nitrate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
106 سدیم استات Sodium Acetate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
107 سدیم آرسنات Sodium Arsenates (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000C C
108 سدیم بنزوات Sodium Benzoate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
109 سدیم کربنات Sodium Carbonate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000C C
110 سدیم کلراید Sodium Chloride (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
111 سدیم سیانید Sodium cyanide (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
112 سدیم فلوراید Sodium Fluoride (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
113 سدیم هیدروژن فسـفــات Sodium Hydrogen Phosphate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000C C


قیمت: 300000

مشخصات آگهی

نام
peymanmoghadam
تلفن
09195054577
موقعیت
تهران
آدرس
خ نجات اللهی

عبارات کلیدی

تیترازول | محلول ید | پرمنگنات پتاسیم |

لیست Phosphoric Acid، به ترتیب توان و زمان

دیروز: ‪۲۰:۴۶‬

اسید فسفریک

10
فدک دیار کیمیا، تهران ، تلفن: 88170063

کاربرد های اسید فسفریک: * تصفیه آب

‪۵‬ روز پیش

اسید فسفریک

اصحابی، تهران ، تلفن: ۰۹۳۸۴۷۷۹۸۲۷

فروش اسید فسفریک خوراکی 85%،چین، با برگه آنالیز و گواهی بهداشت

هفته پیش

فروش اسید فسفریک (Phosphoric Acid )

ابراهیم عامری، تهران ، تلفن: 09124119768

با سلام بازرگانی شیمیایی عامرکو ؛ فروش اسید فسفریک (Phosphoric Acid )

هفته پیش

مواد آزمایشگاهی موجود3

بهنوژن، تهران ، تلفن: 02144702168

قابل توجه اساتید و محققان عزیز meta-Phosphoric acid

‪۲‬ روز پیش

دستکش گلاوباکس | دستکش بلند | دستکش نیتریل | Natural Rubber

ویرا تجارت بکر، تهران ، تلفن: 02165612970

Acetic Acid 50% خیلی خوب Formic Acid at 90% –

‪۵‬ روز پیش

فروش انواع اسید صنعتی و خوراکی خرده فروشی و عمده فروشی

راگا پترولیوم، تهران ، تلفن: 02143000910

اسید استیک / acetic acid اسید فسفریک / phosphoric acid

‪۵‬ روز پیش

فروش مواد اولیه شیمیایی - خرید مواد اولیه شیمیایی

نوین سپهر سانیار، اصفهان ، تلفن: 03136294155

فروش اسید استئاریک 1801 مالزی Stearic Acid فروش اسید استئاریک 1802 مالزی Stearic Acid

‪۳‬ روز پیش

فروش انواع فسفریک مخصوص کشاورزی

پرشین یوتاب، تهران ، تلفن: 02188533110

بازرگانی پرشین یوتاب فروش انواع اسید فسفریک ٪۸۵ (PHOSPHORIC ACID)

‪۳‬ روز پیش

محلول جداکننده روی، کبالت و نیکل- دپا (D2EHP)

مکفا شیمی، تهران ، تلفن: 09127546499

مکفا شیمی، در راستای تامین تخصصی مواد شیمیایی صنعت فرآوری مواد معدنی، اقدام به عرضۀ دپا (D2EHPA) از برند Mextral نموده است. ماده اصلی تشکیل‌دهندۀ این محصول، Di (2-ethylhexyl) Phosphoric acid [دی (2-اتیل هگزیل) اسید فسفریک] است.

‪۴‬ روز پیش

فروش اسید فسفریک

بازرگانی شیمی گستر تابان، تهران ، تلفن: 02188402608

Phosphoric acid (فسفریک اسید)

‪۵‬ روز پیش

فروش اسید فسفریک 85% خوراکی

بهساز شیمی، تهران ، تلفن: 02136642005

فروش اسید فسفریک Phosphoric acid که به ارتو فسفریک اسید یا فسفریک اسید نیز معروف است ، یک اسید ضعیف با فرمول شیمیایی H3PO4 است. اسید فسفریک معمولاً در آزمایشگاه‌های شیمی به عنوان محلول آبی ۸۵٪ مشاهده می‌شود که یک مایع شربتی

هفته پیش

اسید فسفریک خوراکی

مسعود کوشا، تهران ، تلفن: 22378252

اسید فسفریک خوراکی

‪۳‬ هفته پیش

اسید فسفریک خوراکی 85%

خدری، تهران ، تلفن: 09937859671

PHOSPHORIC ACID 1. Chemical Name: PHOSPHORIC ACID

‪۲‬ هفته پیش

فروش مواد شیمیائی آزمایشگاهی

بهنوژن، تهران ، تلفن: 021-44702168

Nicotinic acid 99.5% Dichloroacetic acid

هفته پیش

ساخت و تولید محلولهای استاندارد نرمال (تیترازولها – مح

peymanmoghadam، تهران ، تلفن: 09195054577

ریاست محترم واحد بازرگانی، تدارکات و امور تامین کالا / بخش فنی 1 استیک اسید Acetic acid (Glacial) (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000C C

هفته پیش

تامین اسید فسفریک خوراکی85%

elmisazanpartchem،

اسید فسفریک یا به زبان انگلیسی که به آن Phosphoric acid گفته می شود، به جرات می توان گفت که یکی از پرمصرف ترین و در عین حال معروف ترین اسیدها می باشد. جالب است بدانید که این ماده یک اسید معدنی بوده که دارای فرمول شیمیایی H3PO4 می

‪۲‬ هفته پیش

اسید فسفریک چینی خوراکی 85%

شاهین بهمن اف، تهران ، تلفن: 09121146966

اسید فسفریک چینی با بهداشت Chinese Phosphoric Acid

ماه پیش

اسید فسفریک ایرانی و چینی قیمت مناسب

کیمیا پارس شایانکار، تهران ، تلفن: 09121083929

Phosphoric acid Phosphoric Acid

ماه پیش

اسید استیک پلی نفتالین تری سدیم فسفات سیتریک اسید

آریا شیمی، تهران ، تلفن: 88745012

اسید استیک / acetic acid اسید فسفریک / phosphoric acid

ماه پیش

مواد اولیه غذایی

مرتضی محمدی، تهران ، تلفن: 09122511130

✅سیتریک ابدار - جوهر لیمو - سیتریک مونوههیدرات(monohydrate) - سیتریک خشک - جوهر خشک - سیتریک اناهیدروس(anhydrous). (ACID CITRIC) ✅ ویتامین سی - ویتامین C - اسید اسکوربیک - ویتامین ث (ACID ASCORBIC)

‪۴‬ ماه پیش

واردکننده مواد شیمیایی صنایع غذایی

بازرگانی حسینی، تهران ، تلفن: ۰۹۱۲۱۸۳۸۳۱۲

اسید فسفریک phosphoric acid اسید فرمیک formic acid

‪۵‬ ماه پیش

اسید فسفریک خوراکی صنعتی

افراکم، تهران ، تلفن: 02186053397

نام انگلیسی این ترکیب اسیدی Phosphoric acid است. این ترکیب تنها اسید معدنی می باشد که در مواد غذایی و خوراکی به وفور کاربرد دارد.

‪۶‬ ماه پیش

اسید فسفریک خوراکی

شرکت بازرگانی کیمیا تجارت تات، تهران ، تلفن: 09305093947

فسفریک اسید خوراکی (Phosphoric acid) یک اسید سه ظرفیتی با فرمول شیمیایی H3PO4 است که بطور معمول در دمای محیط بصورت غیرفعال می باشد. این اسید در کنار سایر ترکیبات موجود در کودهای شیمیایی مانند نیتریک اسید در تولید این کودها

آگهی‌های ویژه: مواد شیمیایی

فروش ویژه اسانس کشمش

30
شیمیایی آلپ

اسید فسفرو

15
فدک دیار کیمیا
اسید بوریک ترک بوراکس پنتاهیدرات ترک بوراکس دکاهیدرات ترک آب اکسیژنه-پرکسید- 35%پاشا ترک صنعتی آب اکسیژنه-پراکسید- 50%پاشاترک صنعتی کربنات باریم چینی کربنات پت

واردات مستقیم وتوزیع مواداولیه کارخانجات تولیدی صنعتی

15
گسترش تجارت عدل تبریز

گلایسین

12
فدک دیار کیمیا

سولفات منگنز

10
فدک دیار کیمیا

شمش آرسنیک چینی %99 واردات جدید رسید

10
بازرگانی فلزات راشا

اسید بوریک

10
فدک دیار کیمیا

کربنات پتاسیم خوراکی

10
فدک دیار کیمیا

اسید فسفریک

10
فدک دیار کیمیا

فروش مواد اولیه صنایع غذایی

10
بازرگانی فتحی

هیدروکسید پتاسیم

10
فدک دیار کیمیا

واردات و فروش انواع مواد اولیه شیمیایی خوراکی و ...

8
زرین شیمی تارا - امید کاکاوند

ابصابون گلپاک

8
ابصابون گلپاک

نیتریت سدیم

7
فدک دیار کیمیا

آمونیوم پر سولفات

7
فدک دیار کیمیا
کاربران
  • توان رقابتی خود را افزایش دهید.
  • نمایش ۳۰ آگهی پرتوان در گروه‌ها و صفحه اصلی سایت
  • بدون محدودیت در توان، جایگاه نمایش را انتخاب کنید.
  • ویژه توان یک: ۲۰۰ هزار تومان
  • توان را بر اساس کار خود تعیین کنید.
  • هر توان: ۲۰۰ هزار تومان


راهنمای ویژه
راهنمای پرداخت
قوانین درج آگهی
راهنمای تبلیغات