برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
ریل بورس صنعت - محمدرضا

قیمت ریل معدنی جرثقیلیS10-R12-R15-تیراهن بال پهن هاشH

قيمت ريل معدني جرثقيليS10-R12-R15-تيراهن بال پهن هاشH

خرید و پخش فروش انواع ریل صنعتی هاشHتیرآهن بال پهن
ریلهای معدن ( R8 - R12 - R15 - R18 - R24 - S10- S7 - S14 - S18 - S20 - S30 )
ریل جرثقیل (A45 - A55 - A65 - A75 - A100 - A120 )
ریل راه آهن ( R33 - R38 - R43 - R64 - S49 - P50 - UIC50 - UIC54 - UIC60 )
ریلهای: QU70 - QU80 - QU100 - QU120
هاش سبک (HEA)➖هاش سنگین(HEB)
۱۰سبک ۲۰۰ کیلوHEA 100 ➖۱۰ سنگین244 کیلوHEB 100
۱۲ سبک ۲۴۰کیلو HEA 120➖۱۲ سنگین 320 کیلو HEB 120
۱۴ سبک ۲۹۶ کیلوHEA 140 ➖۱۴ سنگین 404کیلو HEB 140
۱۶ سبک ۳۶۴ کیلوHEA 160 ➖۱۶ سنگین 511کیلو HEB 160
۱۸سبک ۴۲۶ کیلوHEA180 ➖۱۸ سنگین 614 کیلو HEB 180
۲۰سبک ۵۱۰ کیلوHEA200 ➖۲۰ HEAسنگین 735 کیلو HEB 200
۲۲سبک ۶۱۰کیلو 220 HEA➖۲۲ سنگین 858 کیلو HEB 220
۲۴سبک ۷۲۰ کیلو 240 HEA➖۲۴ سنگین 998 کیلو HEB 240
۲۶سبک ۸۲۰ کیلو HEA 260➖۲۶سنگین 1116 کیلو HEB 260
۲۸سبک ۹۲۰ کیلو HEA 280➖۲۸سنگین 1236کیلو HEB 280
۳۰سبک ۱۰۵۰کیلو HEA 300➖۳۰سنگین1404کیلو HEB 300
۳۲سبک ۱۱۷۰کیلوHEA 320 ➖۳۲سنگین 1524کیلو HEB 320
۳۴سبک ۱۲۶۰کیلو HEA 340➖۳۴سنگین 1608کیلو HEB 340
۳۶سبک ۱۳۵۰کیلوHEA 360 ➖۳۶سنگین1704کیلو HEB 360
۴۰سبک ۱۵۰۰کیلوHEA 400 ➖۴۰سنگین1860کیلو HEB 400
۴۵سبک ۱۶۸۰کیلو HEA 450➖۴۵سنگین2052کیلو HEB 450
۵۰سبک ۱۸۶۰کیلو HEA 500➖۵۰سنگین2244کیلو HEB 500
۵۵سبک ۱۹۹۲کیلوHEA 550 ➖۵۵سنگین2400کیلو HEB 550
۶۰سبک ۲۱۴۰کیلوHEA 600 ➖۶۰سنگین2544کیلو HEB 600
۶۵سبک ۲۲۹۰کیلو HEA 650➖۶۵سنگین2700کیلو HEB 650
۷۰سبک ۲۴۵۰کیلو HEA 700➖۷۰سنگین2892کیلو HEB 700
۸۰سبک ۲۶۷۰کیلوHEA 800 ➖۸۰سنگین3144کیلو HEB 800
۹۰سبک ۳۰۲۰کیلو HEA 900➖۹۰سنگین3492کیلو HEB 900
100سبک 3264کیلو HEA 1000➖ سنگین3768کیلو HEB 1000
کلیه وزن ها طبق جدول اشتال بوده
و بارها همگی12مترمیباشد.
انواع تیراهن بال پهن هاشH سنگین و سبک
در تمام سایز ها
انواع هاH سبک و سنگین و فوق سنگین
HE-A / HE-B / HE-M
جهت استفاده در شاستی ستونی تیرحمال و غیره..
ذوب اصفهان و کره و اروپایی..

ریل صنعتی ریل آهن
ریل قطاری ریل معدنی معدن ریل سنگبری ریل جرثقیلی کف پهن و...
در کلیه سایزها

تمامی بار ها به صورت اروپایی و داخلی و ( نو و استوک ) توزیع میگردد،
09122401451

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

ریل بورس صنعت - محمدرضا، از ۳ سال پیش عضو سایت ایستگاه است .

این آگهی را اولین بار ۲ سال پیش ثبت کرده ... و ۱ سال پیش به روز شده.

ریل بورس صنعت - محمدرضا
ریل بورس صنعت - محمدرضا
آگهی: قیمت ریل معدنی جرثقیلیS10-R12-R15-تیراهن بال پهن هاشH
ریل بورس صنعت - محمدرضا