برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
ارسلان

ترانس فورماتور کارکرده

ترانس فورماتور كاركرده

پخش ترانس فورماتوردست دوم در جنوب ایران ترانسفورماتورهای کارکرده همراه چک لیست
واین ترانس ها با یک سال ضمانت است ترانس های کار کرده کاملاتعمیر شده این ترانس هاتوسط مهندسین شرکت چک شده وترانس با گارانتی میباشد همراه فروش ترانس کابل شبکه ویراق الات توزیع می شود در ضمن روغن ترانس بصورت عمده موجود است ترانس فورماتورهای کارکردهموجود ترانس کار کرده 15 کاوا تک فاز وترانسفورماتور15 کاوا سه فاز وترانس 25 کاوا وترانس دست دوم50کاواوترانس 75کاوا وترانس کار کرده100 کاوا وترانس 125 کار کرده وترانس دستدوم160کاواوترانسکارکرده 160 وترانسدست دوم200گاوا وترانس کار کرده250کاوا وترانس250 کاوا وترانس 315کاوا وترانس400کاوا وترانس فورماتور 500کاوا وترانس کهنه 630 کاوا و ترانس دست دوم 800کاوا وترانس کارکرده1000کاوا وترانس کار کرده 1250کاوا وتعمییر انواع ترانس و خرید وفروش ترانس ترانس های هوای چک لیست دارند

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

ارسلان، از ۴ سال پیش عضو سایت ایستگاه است .

این آگهی را اولین بار ۳ سال پیش ثبت کرده ... و ۳ سال پیش به روز شده.

ارسلان
ارسلان
آگهی: ترانس فورماتور کارکرده
ارسلان