برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
آرگون استار

جوشکاری آرگون سیلندر و قطعات صنعتی

جوشكاري آرگون سيلندر و قطعات صنعتي

مژده مژده
دیگر نیازی به باز نمودن موتور ویا تعویض بلوک سیلندر خودرویتان نیست و درهزینه وزمان خود صرفه جویی کرده وبا گرفتن(ضمانت کتبی)از ما سالها از سیلندر فابریکتون استفاده نمایید
جهان با رشد علم و تکنولوژی درحال پیشرویست که ما برای نخستین بار درایران توانسته ایم با آوردن متد جدیدوتغییر گازهای محافظ استحکام جوش را بالا برده و سطح چدن و آلومینیوم را یونیزه کرده و با کنترل دمایHeat input توسط لیزردیجیتالی مانع تابیدگی وآسیب رسیدن به بلوک و متعلقات داخلی موتور،شده ‌وبدون باز نمودن موتور و ماندن اثری سیلندر راترمیم نماییم
رفع ترک،پوسیدگی، شاتون زدگی سیلندر انواع پژو،زانتیا،BMW بنز پاترول,سمندو….
21سال سابقه درجوشکاری,بازرسی ودارای بوردتخصصی از آلمان فرانسه هلند
ساخت ربات نیمه اتوماتیک جوشکاری واموزش انواع فرایندهای جوش با ارائه مدرک بین المللی
توجه ؛مواظب فریب دادن افراد سودجو با نام جوش نامرئی سیلندرباشیدآنها توسط چسب هل، خمیرآلومینیوم وسرب.....قسمت روی ترک راپرکرده وبا تنشهای وارده که هنگام حرکت پیستونها و‌گرم و سرد شدن هوادرموتور ایجادمیشود ترکها از زیر موادترمیم به سمت کانال روغن حرکت کرده و به موتورآسیب میرساند

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

آرگون استار، از ۲ سال پیش عضو سایت ایستگاه است .

این آگهی را اولین بار ۱ سال پیش ثبت کرده ... و ۴ ماه پیش به روز شده.

آرگون استار
آرگون استار
آگهی: جوشکاری آرگون سیلندر و قطعات صنعتی
آرگون استار