برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
خانم ناظری

فروش ویژه DEHA و PBTC وHEDP ,HPMA,گلوتارالدهید

HEDP ,GLUTARALDEHYED , مواد DEHA (دی اتیل هیدروکسی امین ) PBTC

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

خانم ناظری، از ۴ سال پیش عضو سایت ایستگاه است .

این آگهی را اولین بار ۳ سال پیش ثبت کرده ... و ۳ سال پیش به روز شده.

خانم ناظری
خانم ناظری
آگهی: فروش ویژه DEHA و PBTC وHEDP ,HPMA,گلوتارالدهید
خانم ناظری