برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
البرز

فروش عمده تجهیزات بسترکشت گلخانه

فروش عمده تجهيزات بستركشت گلخانه

فروش عمده تجهیزات بسترکشت یووی دار وارداتی از ترکیه
گیره پشتیبان خوشه قهوه ای : قیمت 150ت تعداد در کارتن 8000 تایی
نگهدارنده خوشه : قیمت 170ت تعداد در کاتن 5000 تایی
قلاب آویز قهوه ای : قیمت 1300 ت تعداد در کارتن 2000 تایی
قلاب فلزی تک شیاره : قیمت 1800 ت تعداد در کارتن 1500 تایی
قلاب فلزی دو شیاره : قیمت 1900 ت تعداد در کارتن 1250 تایی
هدایت کننده خوشه سفید : قیمت 1200 ت تعداد درکارتن 2500 تایی
گیره پیوند سفید سایز 3/5 : قیمت 600 ت تعداد درکارتن 9000 تایی
نخ گلخانه has ip : قیمت 150 ت تعداد در کارتن 20 تایی
نخ گلخانه sarmak: قیمت 150 ت تعداد در کارتن 20 تایی
نخ گلخانه ایرانی : قیمت 80 ت تعداد در کارتن 24 تایی
سینی نشاء چندبار مصرف 72 تایی : 10 ت تعداد بسته 100 تایی
قیمت های عرضه شده قیمت های عمده می باشد
((( فروش بصورت عمده می باشد )))
سایت : www.beryar.com

اینستاگرام : beryar_farm@
سرابی 09106738744

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

البرز، از ۳ سال پیش عضو سایت ایستگاه است .

این آگهی را اولین بار ۱ سال پیش ثبت کرده ... و ۲ روز پیش به روز شده.

البرز
البرز
آگهی: فروش عمده تجهیزات بسترکشت گلخانه
البرز