برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
احمد قاسمی

سنسور اکسیژن و گاز هانیول Honeywell

سنسور اكسيژن و گاز هانيول Honeywell

واردات و تامین انواع دتکتورها و سنسورهای گاز شرکت Honeywell در کوتاهترین زمان و مناسب ترین قیمت

احمد قاسمی: 09107600476

Sensepoint XCD Detector ATEX/IECEx/KTL, PA & GB (Aluminium LM25)*
SPXCDALMFX ATEX/IECEx/KTL/PA and GB approved SP XCD Flammable CAT 0-100%LEL (20 to 100%LEL, 10%LEL) with LM25, M20 Entry
SPXCDALMRX ATEX/IECEx/KTL/PA and GB approved SP XCD (Methane) IR 0-100%LEL (20 to 100%LEL, 10%LEL) with LM25, M20 Entry
SPXCDALMPX ATEX/IECEx/KTL/PA and GB approved SP XCD (Propane) IR 0-100%LEL (20 to 100%LEL, 10%LEL) with LM25, M20 Entry
SPXCDALMO1 ATEX/IECEx/KTL/PA and GB approved SP XCD Oxygen 25.0%/Vol. with LM25, M20 Entry
SPXCDALMHX ATEX/IECEx/KTL/PA and GB approved SP XCD Hydrogen Sulphide 0-50.0ppm (10.0 to 100.0ppm, 1.0ppm) with LM25, M20 Entry
SPXCDALMCX ATEX/IECEx/KTL/PA and GB approved SP XCD Carbon Monoxide 0-300ppm (100-1000ppm, 100ppm) with LM25, M20 Entry
SPXCDALMG1 ATEX/IECEx/KTL/PA and GB approved SP XCD Hydrogen 0-1000ppm with LM25, M20 Entry
SPXCDALMNX ATEX/IECEx/KTL/PA and GB approved SP XCD Nitrogen Dioxide 0-50.0ppm (10.0-50.0, 5.0ppm) with LM25, M20 Entry
SPXCDALMB1 ATEX/IECEx/KTL/PA and GB approved SP XCD Carbon Dioxide IR 0-2.00%Vol. with LM25, M20 Entry
Sensepoint XCD Detector ATEX/IECEx/KTL, PA & GB (316 Stainless Steel)*
SPXCDASMFX ATEX/IECEX and AP approved SP XCD Flammable CAT 0-100%LEL (20 to 100%LEL, 10%LEL) with 316SS, M20 Entry
SPXCDASMRX ATEX/IECEX and AP approved SP XCD (Methane) IR 0-100%LEL (20 to 100%LEL, 10%LEL) with 316SS, M20 Entry
SPXCDASMPX ATEX/IECEX and AP approved SP XCD (Propane) IR 0-100%LEL (20 to 100%LEL, 10%LEL) with 316SS, M20 Entry
SPXCDASMO1 ATEX/IECEX and AP approved SP XCD Oxygen 25.0%/Vol. with 316SS, M20 Entry
SPXCDASMHX ATEX/IECEX and AP approved SP XCD Hydrogen Sulphide 0-50.0ppm (10.0 to 100.0ppm, 1.0ppm) with 316SS, M20 Entry
SPXCDASMCX ATEX/IECEX and AP approved SP XCD Carbon Monoxide 0-300ppm (100-1000ppm, 100ppm) with 316SS, M20 Entry
SPXCDASMG1 ATEX/IECEX and AP approved SP XCD Hydrogen 0-1000ppm with 316SS, M20 Entry
SPXCDASMNX ATEX/IECEX and AP approved SP XCD Nitrogen Dioxide 0-50.0ppm (10.0-50.0, 5.0ppm) with 316SS, M20 Entry
SPXCDASMB1 ATEX/IECEX and AP approved SP XCD Carbon Dioxide IR 0-2.00%Vol. with 316SS, M20 Entry

Spare XCD Sensors (316 Stainless Steel)
SPXCDXSFXSS Flammable CAT 0-100%LEL (20 to 100%LEL, 10%LEL)**
SPXCDXSRXSS Methane IR 0-100%LEL (20 to 100%LEL, 10%LEL)**
SPXCDXSPXSS Propane IR 0-100%LEL (20 to 100%LEL, 10%LEL)**
SPXCDXSO1SS Oxygen 25.0%/Vol. only
SPXCDXSHXSS Hydrogen Sulphide 0-50.0ppm (10.0 to 100.0ppm, 1.0ppm)**
SPXCDXSCXSS Carbon Monoxide 0-300ppm (100-1000ppm, 100ppm)**
SPXCDXSG1SS Hydrogen 0-1000ppm only
SPXCDXSN1SS Nitrogen Dioxide 0-50.0ppm (10.0-50.0ppm, 5.0ppm)**
SPXCDXSB1SS Carbon Dioxide IR 0-2.00%Vol. only

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

احمد قاسمی، از ۷ سال پیش عضو سایت ایستگاه است .

این آگهی را اولین بار ۲ سال پیش ثبت کرده ... و ۳ ماه پیش به روز شده.

احمد قاسمی
احمد قاسمی
آگهی: سنسور اکسیژن و گاز هانیول Honeywell
احمد قاسمی