برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
ارژن تجهیز ایرانیان

الکتروموتور DC

الكتروموتور DC

برای تبدیل انرژی مکانیکی به انرژی الکتریکی به دستگاهی به نام الکتروموتور نیاز داریم. الکتروموتور DC ، دسته ایی از الکتروموتور ها هستند که جریان مستقیم برق را به انرژی مکانیکی مورد نیاز دستگاه ها تبدیل می کند.الکتروموتور DC از قسمت های اصلی روتور، کوموتاتور و جاروبک تشکیل می شود.

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

ارژن تجهیز ایرانیان، این آگهی را اولین بار ۹ ماه پیش ثبت کرده ... و ۱ هفته پیش به روز شده.

ارژن تجهیز ایرانیان
ارژن تجهیز ایرانیان
آگهی: الکتروموتور DC
ارژن تجهیز ایرانیان