برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
فروشگاه پرهام شیمی

فروش انواع سیلیکون قالب سازی- روغن سیلیکون

ساخت و فروش مواد اولیه سیلیکون قالب سازی و قالبگیری RTV-2 جهت ساخت انواع قالب صنعتی و هنری
فروش سیلیکون پزشکی جهت ساخت اعضا مصنوعی بدن
ساخت و فروش سیلیکون های قالبگیری بهداشتی جهت ساخت قالب های کیک و شکلات
فروش سیلیکون مخصوص دفن قطعات الکترونیکی
فروش سیلیکون HTV با سختیهای مختلف
فروش روغن سیلیکون با ویسکوزیته های محتلف

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

فروشگاه پرهام شیمی، از ۵ سال پیش عضو سایت ایستگاه است .

این آگهی را اولین بار ۴ سال پیش ثبت کرده ... و ۳ ماه پیش به روز شده.

فروشگاه پرهام شیمی
فروشگاه پرهام شیمی
آگهی: فروش انواع سیلیکون قالب سازی- روغن سیلیکون
فروشگاه پرهام شیمی