برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...

وارد کننده تری سدیم سیترات

شیمیایی برتر
1

زانتانگام وهاش اف چینی و تری سدیم سیترات

شیمیایی برتر بزرگترین وارد کننده وارد کننده زانتانگام و اسید هاش اف چینی و اسید فسفریک و تری سدیم سیترات و تری سدیم فسفات و مالتو دکسترین و کافور و نشادور چینی باتری گرید و سولفات منگنز و رنگ کارامل پودری فرانسه اورجینیال و نیتریت سدیم وتیلوز و مونوسدیم گلوتومات و سوربیتول پودری و آسپارتام ویستا سوئیت و کلسیم پروپیونات و پروپیونات سدیم و مونوگلیسرید واکسید منیزیم اصل مگنزیا دارویی و دکستروز آبدار و دکستروز خشک سیترات سدیم و اسید لاکتیک و بنزوات سدیم و تری سدیم سیترات و بنزوات سدیم پروپیونات سدیم و سوکرالوز و ویتامین ث و سوکرالوز و آسپارتام و تری سدیم سیترات و تری سدیم فسفات خوراکی چینی و اسید پیروفسفات سدیم و مونوپروپیلن گلایکول و دی پروپیلن گلایکول و گلیسیرین klk و سوربیتول پودری و سوربیتول مایع و اس ال اس و سدیم لوریل سولفات و تری سدیم فسفات خوراکی و هیدرسولفیت سدیم و بنزوات سدیم و نیتریت سدیم و نشادور باتری گرید و سیانید سدیم اصل کره و کربن اکتیو جاکوبی گلد سرب 6000 و تری سدیم فسفات خوراکی و گلایسین و گلوکنات سدیم و اسید لاکتیک و لاکتات سدیم تری سدیم فسفات و تری پلی فسفات و هگزامتافسفات و
سایر اقلام وارداتی این شرکت عبارتنداز: ...

۲ روز پیش
زانتانگام وهاش اف چيني و تري سديم سيترات
istgah