برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
معصومی

خرید ضایعات کاغذ باطله

خريد ضايعات كاغذ باطله  09362112364

❇️ بهترین خریدار ضایعات کاغذ باطله ، خریدار کاغذ باطله ، کتاب و دفتر باطله | معصومی 09126473633 - 09362112364 |

حداقل خرید کاغذ باطله : 100 کیلوگرم

✅ با قابلیت تخمیر اسناد محرمانه در حضور نماینده شما


✅ معصومی 09126473633 -- 09362112364

http://wastep.com
http://wastepaper.ir

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

معصومی، از ۱۶ سال پیش عضو سایت ایستگاه است .

این آگهی را اولین بار ۷ سال پیش ثبت کرده ... و ۱ روز پیش به روز شده.

معصومی
معصومی
آگهی: خرید ضایعات کاغذ باطله
معصومی