برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...

آموزش رانندگی بانوان

خانم غفاری

آموزش حرفه ای رانندگی بانوان

مهارت رانندگی با آموزش رانندگی متفاوت است. شما گواهینامه دارید ولی نمیتوانید رانندگی کنید! شما به مهارت رانندگی نیار دارید .بارها شده از اینکه در تهران این شهر بزرگ که از هر طرف با هجوم ماشین ها روبرو شدیم دچار وحشت شدیم و سرعت عمل نداشتن مناسب باعث شده خاطره بدی از رانندگی داشته باشیم . بارها شده رانندگی کردیم ولی به هنگام پارک اتومبیل خود دچار مشکل شدیم . بارها شده آرزوی اتومبیل اتومات کردیم که از شر کلاچ و نیم کلاچ راحت شویم ولی هزینه های بالا این اجازه را به ما نداد. بارها شده مورد تمسخر قرار گرفتیم که مدارک تحصیلی بالا داریم ولی رانندگی به این سادگی برایمان کابوس شده . پشت چراغ قرمز انقدر گاز میدهیم که خدای نکرده ماشین خاموش نشود و با بوق و فحاشی ماشین های عصبانی پشت سری مواجه نشویم . بهتر نیست برای یک بار هم که شده با این ترس مواجه شویم و این غول بزرگ را برای همیشه شکست بدیم؟ با من همراه باشید تا با اصول و قوانین این هنر آشنا بشوید و به خود افتخار کنید. ...

۳۴ ماه پیش
آموزش حرفه اي رانندگي بانوان
istgah