برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
محقق آزما تجهیز

تعمیر اتوکلاو و اسپکتروفتومتر

تعمير اتوكلاو و اسپكتروفتومتر

تعمیر تجهیزات ازمایشگاهی.
تعمیر اسپکتروفتومتر. تعمیر سانتریفیوژ.تعمیر ترازو ازمایشگاهی. تعمیرات ترازو رطوبت سنج .تعمیر رفراکتومتر .تعمیر پ هاش متر .تعمیر هات پلیت استایرر. تعمیر دستگاه هضم و تقطیر.تعمیر فیلم فتومتر و انواع تجهیزات آزمایشگاهی.
تعمیر اتوکلاو در انواع مختلف اعم از قدیمی و جدید.
شایان ذکر تعمیر و یا تعمیرات اسپکتروفتومتر با هر نوع ایراد اعم از ایرادات الکترونیک اسپکتروفتومتر و یا ایرادات مکانیکی اسپکتروفتومتر تعمیر فلیم فتومتر و تعمیرات انواع فلیمذفتومتر اعم از قدیمی و جدیددر این مجموعه قابل
انجام است.
تعمیر دستگاه های اسپکتروفتومتر تخصصی صنایع
غذایی و صنایع رنگ.
تعمیر اسپکتروفتومترهای تحقیقاتی و دانشگاهی و تعمیر اسپکتروفتومترهای صنعتی.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر از تماس با ما دریغ نفرمایید.

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

محقق آزما تجهیز، از ۸ سال پیش عضو سایت ایستگاه است .

این آگهی را اولین بار ۷ سال پیش ثبت کرده ... و ۵ ساعت پیش به روز شده.

محقق آزما تجهیز
محقق آزما تجهیز
آگهی: تعمیر اتوکلاو و اسپکتروفتومتر
محقق آزما تجهیز