برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
شیمیایی تک

تری سدیم سیترات واسید سولفامیک و نیتریت سدیم

تري سديم سيترات واسيد سولفاميك و نيتريت سديم

شیمایی تک وارد کننده تری سدیم سیترات و اسید سولفامیک و سیانور سدیم و ایزوپروپیل الکل و نیتریت سدیم و مونوگلیسیرید و اسید فسفریک و گلوتومات سدیم و تری پلی فسفات و تری سدیم فسفات و گلوکنات سدیم و تری سدیم فسفات و کلسیم پروپیونات و سدیم پروپیونات و فرمیک و نیتریت سدیم و دکستروز خشک وآبدار وسوربات پتاسیم و تری سدیم فسفات و هگزامتافسفات و اسید اگزالیک و کازئینات سدیم و کلسیم پروپیونات و سدیم پروپیونات و پتاسیم پرمنگنات و اسید اگزالیک و تری سیدم سیترات و سیترات سدیم و سدیم گلوتومات و لستین و سوربیتول پودری و سوربیتول مایع و گلیسیرین مالزی و بنزوات سدیم و سدیم ساخارین و سوکرالوز و پودر سفیده تخم مرغ و سوربات پتاسیم و اسید پیروفسفات و اس ال اس پودر و اس ال اس رشته ای و ادتا دو سدیم و ادتا چهار سدیم و فنول و دی اتیل آمین و رزین اپوکسی 8132 و تتراپتاسیم پیروفسفات و تتراسدیم پیروفسفات و مونوگلیسیرید و سی ام سی و پلی وینیل الکل 20 و پلی وینیل الکل 24 و اسید فسفریک می باشد.
سایر اقلام وارداتی این شرکت عبارتند از :
وارد کننده مونوآمونیوم فسفات
وارد کننده مونوپتاسیم فسفات
وارد کننده سولفات منگنز
وارد کننده نیترات پتاسیم
وارد کننده سیانور سدیم
وارد کننده سیانور پتاسیم
وارد کننده سیانور مس
وارد کننده نمک راشل
وارد کننده سدیم فلوراید
وارد کننده کرومیک
وارد کننده بی کرومات سدیم
وارد کننده نیتریت سدیم
وارد کننده آمونیوم بای فلوراید چینی
وارد کننده آمونیوم بای فلوراید ایرانی
وارد کننده گلیسیرین
وارد کننده گلایسین
وارد گزانتانگام
وارد کننده گوارگام عبدالقادر
وارد کننده مونوگلیسیرید
وارد کننده کافور
وارد کننده اسید سالیسیلات
وارد کننده گلوتومات سدیم
وارد کننده ادتا دو سدیم
وارد کننده ادتا چهار سدیم
وارد کننده اسانس ارایشی و بهداشتی انگلیسی
اسانس موز
اسانس سیب
اسانس توت فرنگی
اسانس پرتقال
اسانس لیمو

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

شیمیایی تک، از ۹ سال پیش عضو سایت ایستگاه است .

این آگهی را اولین بار ۲ سال پیش ثبت کرده ... و ۴ روز پیش به روز شده.

شیمیایی تک
شیمیایی تک
آگهی: تری سدیم سیترات واسید سولفامیک و نیتریت سدیم
شیمیایی تک