برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
شیمیایی سامه

سلیکا ژل آبی وآسپارتام وسیترات پتاسیم ومالتودکسترین

سليكا ژل آبي وآسپارتام وسيترات پتاسيم ومالتودكسترين

شیمیایی سامه وارد کننده سلیکا ژل آبی وتری سدیم سیترات وآسپارتام و سیترات پتاسیم و مالتو دکسترین و هگزامتافسفات و نیتریت سدیم و مونوگلیسیرید و تری پلی فسفات و کازئینات سدیم واستن وارداتی و رنگ کارامل پودری و رنگ کارمین و رنگ بتاکارتن و کافئین پودری و آسه سولفام و آسپارتام و سوکرالوز و اکسید منیزیم دارویی و مونوگلیسیرید و گلایسین و گلیسیرین و گلوتومات و پروپیونات کلسیم و پروپیونات سدیم و تری سدیم فسفات خوراکی و تری سدیم سیترات و ادتا دو سدیم و ادتا چهار سدیم و هیدرو سولفیت سدیم و ساخارین و گلوکنات سدیم و سولفات منگنز و تری سدیم فسفات و تری سدیم سیترات و اسید فرمیک و اسید لاکتیک و لاکتات سدیم وجوش شیرین و سیــــــانید سدیم و اسید سولفامیک چینی سدیم و 98% اصل کره کلر هندی 70% وآنتی آسکالانت فلوکن 260 و آمونیوم بای فلوراید چینی و اسید بنزوئیک چینی در کیسه های ۲۵ کیلویی و نیتریت سدیم 99% در کیسه های 25 کیلویی و اسید فرمیک 85% در گالن های 25 کیلویی چینی و سود گرانول چین و عرب در کیسه های 25 کیلویی میباشد. کالای فوق بصورت مرتب در تناژهای بالاازکشورچین باقبمت کاملارقابتی دراختیارمصرف کنندگان قرارمیگیرد۰
اقلام وارداتی دیگر این شرکت:
وارد کننده تری سدیم فسفات ساندیا
وارد کننده هگزامتافسفات ساندیا
وارد کننده تری پلی فسفات ساندیا
وارد کننده پلی آلومینیوم کلراید
وارد کننده ادتا دو سدیم
وارد کننده ادتا چهار سدیم
وارد کننده اسید سیتریک
وارد کننده تری سدیم سیترات
وارد کننده اسید فسفریک 85%
وارد کننده دکستروز آبدار
وارد کننده متابی سولفیت سدیم
وارد کننده هیدرو سولفیت سدیم
مونوآمونیوم فسفات
مونوپتاسیم فسفات
و ستر یماد پودر 40%
اسید سالسیلیک
سدیم لوریل سولفات رشته و پودر
کراس کارملوز سدیم
فنوکسی اتانول
ایزوپروپبل الکل
سوربیتول پودر
ویتامین A1وA7
یتامین B1 تیامین هیدروکلراید
ویتامین B1 تیامین مونونیترات
ویتامین B2 ریبوفلاوین 5فسفات
ویتامین B2 ریبوفلاوین یونیورسال
ویتامین B3 نیکوتینامید
ویتامین B5 کلسیم دی پنتوتنات
ویتامین B6 پیریدوکسین هیدروکلراید
ویتامین B9 فولیک اسید
ویتامین D3 کریستال MIU40
ویتامین D3 یا CWS100
ویتامین B12 100%
ویتامین E98%
ویتامین E50%
ویتامین B7
پلی وینیل الکل 20 و 24
اروزیل 200
اپوکسی E01
مونوگلیسیرید

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

شیمیایی سامه، از ۸ سال پیش عضو سایت ایستگاه است .

این آگهی را اولین بار ۷ سال پیش ثبت کرده ... و ۱ روز پیش به روز شده.

شیمیایی سامه
شیمیایی سامه
آگهی: سلیکا ژل آبی وآسپارتام وسیترات پتاسیم ومالتودکسترین
شیمیایی سامه