برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
متاسل شیمی

METASEL SHIMI

METASEL SHIMI

کربنات پتاسیم یونید کره و اسید HF 70%چینی و اسید فسفریک ۸۵٪ خوراکی چین و آب اکسیژنه پاشا ترک خوراکی و

صابونهای نانیونیک مول ۱۰ و ۶ و۲۰ و۳۰

هیدروکسید پتاسیم کره و چین

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

متاسل شیمی، از ۵ سال پیش عضو سایت ایستگاه است .

این آگهی را اولین بار ۴ سال پیش ثبت کرده ... و ۴ سال پیش به روز شده.

عبارات کلیدی:
متاسل شیمی
متاسل شیمی
آگهی: METASEL SHIMI
متاسل شیمی