برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
welding wire

الکترود 7018 قیمت ویژه

الكترود 7018 قيمت ويژه

الکترود 7018 - الکترود 7018 - الکترود 7018 - الکترود 7018 - الکترود 7018 سایز 3 و 4
فروش گسترده مدت محدودپخش به سراسر ایرا بصورت تناژ


سیم جوش CO2 ، الکترود جوشکاری 6013 و 7018 ، سیم جوش SG3 ، سیم زیر پودری در سایزهای مختلف09132081238
info@mtctools.ir
www.mtctools.ir

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

welding wire، از ۱۲ سال پیش عضو سایت ایستگاه است .

... و ۲ هفته پیش به روز شده.

welding wire
welding wire
آگهی: الکترود 7018 قیمت ویژه
welding wire