برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
داود مقدم

ساخت جک های هیدر لیک

طراحی ، ساخت ، بازسازی انواع جک های هیدرولیک، بازویی های جک های هیدرولیک با پیشینه ای درحدود ۲۵ سال مجهز به سنگ محور ، پولیش کاری ، آبکاری گروم سخت

. داود مقدم

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

داود مقدم، از ۱۴ سال پیش عضو سایت ایستگاه است .

... و ۲ روز پیش به روز شده.

داود مقدم
داود مقدم
آگهی: ساخت جک های هیدر لیک
داود مقدم