مواد شیمیایی

تازه‌های صنعت :: مواد شیمیایی ( صفحه 8 از 547 )

دیروز: ‪۱۲:۴۸‬

فوماریک اسید

حامی شیمی، اردبیل ، تلفن: 09126517166

شرکت حامی شیمی تولید کننده فوماریک اسید غذایی با بهترین قیمت و کیفیت و رنگ و مش بالا آماده ی عرضه میباشد.
فوماریک اسید بهترین جایگزین تارتاریک اسید ...

دیروز: ‪۱۲:۳۷‬

مخازن حمل جامدات و پودر در حجم بالا

Mohammad Yousef Farahani، تهران ، تلفن: 09102759160

تولید کننده انواع مخازن حمل جامدات پودری (Dry Bulck) .برای حمل انواع پودر های صنعتی . شیمیایی و خوراکی .
مثل :پودر ها شوینده . پودر ها کاتالیزو . ...

دیروز: ‪۱۲:۳۷‬

سوربیتول پودری هلندی تتراپتاسیم پیروفسفات ونیتریت سدی

شیمیایی برتر، تهران ، تلفن: 02133720143

شیمیایی برتر بزرگترین وارد کننده سوربیتول پودری دارویی هلندی و اروزیل دارویی و نیتریت سدیم و سولفات منگنز و تتراپتاسیم پیروفسفات و تری پلی فسفات و ...

دیروز: ‪۱۲:۳۶‬

سوربیتول پودری هلندی نیتریت سدیم وهگزامتافسفات

شیمیایی برتر، تهران ، تلفن: 02133720143

شیمیایی برتر بزرگترین وارد کننده سوربیتول پودری دارویی هلندی و چینی و گلوتومات سدیم و مونوکلیسیرید و هگزامتافسفات و تری پلی فسفات و نیتریت سدیم و ...

دیروز: ‪۱۲:۳۶‬

تتراپتاسیم پیروفسفات و اسید پیروفسفات سدیم

شیمیایی برتر، تهران ، تلفن: 021-33720143

شیمیایی برتر بزرگترین وارد کننده و تتراپتاسیم پیروفسفات و اسید پیروفسفات سدیم و مونوگلیسیرید و نیتریت سدیم و کربنات پتاسیم و گلوکنات سدیم فروشنده ...

دیروز: ‪۱۲:۳۶‬

گلوتومات سدیم ونیتریت سدیم و هگزامتافسفات

1
شیمیایی برتر، تهران ، تلفن: 021-33720143

شیمیایی برتر بزرگترین وارد کننده گلوتومات سدیم و مونوگلیسیرید و نیتریت سدیم و هگزامتافسفات و ادتا دو چهار سدیم و اسید اگزالیک و تتراپتاسیم پیروفسفات ...

دیروز: ‪۱۲:۳۶‬

اسید پیروفسفات و رنگ کارامل پودری وگلوتومات

1
شیمیایی برتر، تهران ، تلفن: 021-33720143

شیمیایی برتر بزرگترین وارد کننده اسید پیروفسفات و رنگ کارامل پودری و گلوتومات سدیم و مونوگلیسیرید و اسید اگزالیک و عگزامتافسفات و کازئینات سدیم و ...

دیروز: ‪۱۲:۳۶‬

سوربیتول پودری و نیتریت سدیم وادتا چهار

1
شیمیایی برتر، تهران ، تلفن: 021-33720143

شیمیایی برتر بزرگترین وارد کننده سوربیتول پودری
سولفات منگنز ...

دیروز: ‪۱۲:۳۶‬

نیتریت سدیم واسید پیروفسفات سدیم وسوربیتول پودری

1
شیمیایی برتر، تهران ، تلفن: 021-33720143

شیمیایی برتر وارد کننده آسپارتام و آسه سولفام و گلایسین بنزوات سدیم و تیلوز گرید های مختلف و تتراسدیم پیروفسفات و تتراپتاسیم پیروفسفات و پروپیونات ...

دیروز: ‪۱۲:۳۶‬

بنزوات سدیم و گلوکنات سدیم وهگزامتافسفات ونیتریت سدیم

1
شیمیایی برتر، تهران ، تلفن: 021-33720143

شیمیایی برتر بزرگترین اولین وارد کننده هگزامتافسفات و تری پلی فسفات و تری سدیم فسفات و ادتا دو سدیم و چهار سدیم و سولفات منگنز و نیتریت سدیم و ...

دیروز: ‪۱۲:۳۶‬

تتراپتاسیم پیروفسفات وسوربیتول پودری ونیتریت

1
شیمیایی برتر، تهران ، تلفن: 021-33720143

شیمیایی برتر بزرگترین وارد کننده تتراپتاسیم پیروفسفات و سوربیتول پودری و نیتریت سدیم و آسه سولفام و آسپارتام و پرویونات کلسیم و پروپیونات سدیم و ...

دیروز: ‪۱۲:۳۵‬

وارد کننده تتراپتاسیم پیروفسفات واسید فسفریک چینی

شیمیایی تک، تهران ، تلفن: 02133023506

شیمیایی تک بزرگترین وارد کننده تتراپتاسیم پیروفسفات و اسید فسفریک خوراکی چینی و گلایسین و گلوکنات سدیم و هگزامتافسفات و تری سدیم فسفات و تری پلی ...

دیروز: ‪۱۲:۳۵‬

سولفات منگنز ونیتریت سدیم وگلوکنات سدیم و بنزوات سدیم

شیمیایی تک، تهران ، تلفن: 021-33023506

شیمایی تک وارد کننده مونوگلیسیرید و اسید فسفریک و سولفات منگنز و تری پلی فسفات و تری سدیم فسفات و گلوکنات سدیم و تری سدیم فسفات و کلسیم پروپیونات و ...

دیروز: ‪۱۲:۳۴‬

سولفات منگنزوگلوکنات سدیم و مونودی گلیسیرید

شیمیایی تک، تهران ، تلفن: 021-33109946

شیمیایی تک بزرگترین وارد کننده سولفات منگنز و نشادور و مونوگلیسیرید و کلسیم پروپیونات و گلوکنات سدیم و گلوتومات سدیم و بنزوات سدیم و کازئینات سدیم ...

دیروز: ‪۱۲:۳۴‬

سولفات منگنزوآسپارتام وپیروفسفات ورنگ کارامل پودری

1
شیمیایی تک، تهران ، تلفن: 021-33023506

شیمیایی تک بزرگترین وارد کننده سولفات منگنز و نیتریت سدیم و هیدروکسید پتاسیم و کربنات پتاسیم و کازئینات سدیم و آسپارتام و آسه سولفام و مالتو دکسترین ...

دیروز: ‪۱۲:۳۴‬

گلوکنات سدیم وسی ام سی و نیتریت سدیم

1
شیمیایی تک، تهران ، تلفن: 021-33023506

شیمیایی تک بزرگترین وارد کننده سی ام سی و گلوکنات سدیم و نیتریت سدیم و گلایسین و مونو دی گلیسیرید و جی ام اس و سوربیتول پودری و تتراپتاسیم پیروفسفات ...

دیروز: ‪۱۲:۳۴‬

وارد کننده سی ام سی و تری سدیم سیترات و سوربیتول پودر

1
شیمیایی تک، تهران ، تلفن: ۰۲۱-33023506

شیمیایی تک بزرگترین وارد کنند سی ام سی و گلایسین و سوربیتول پودری و تری سدیم سیترات و دکستروز خشک و آبدار و مونودی گلیسیرید یا جی ام اس و سوربیتول ...

دیروز: ‪۱۲:۳۴‬

وارد کننده تتراپتاسیم پیروفسفات وهگزامتافسفات وتری پل

1
شیمیایی تک، تهران ، تلفن: 021-33023506

شیمیایی تک بزرگترین وارد کننده تتراپتاسیم پیروفسفات و هگزامتافسفات و تری پلی فسفات و تری سدیم فسفات و مونوآمونیوم فسفات و سی ام سی و سولفات منگنز و ...

دیروز: ‪۱۲:۳۴‬

وارد کننده سی ام سی و دکستروز خشک و آبدار

1
شیمیایی تک، تهران ، تلفن: ۰۲۱-33023506

شیمیایی تک وارد کننده سی ام سی و کربوکسی متیل سلولز وگلایسین و دکستروز خشک و آبدار و مونو دی گلیسیرید و جی ام اس و سوریتول پودری و کازئینات سدیم و ...

دیروز: ‪۱۲:۳۴‬

وارد کننده جی ام اس یا مونودی گلیسیریدوسوربیتول پودری

1
شیمیایی سامه، تهران ، تلفن: ۰۲۱-33023506

شیمیای تک بزرگترین واردکننده مونو دی گلیسیرید یا مونوگلیسیرید یا جی ام اس و سوربیتول پودری تتراپتاسیم پیروفسفات و بنزوات سدیم و سی ام سی و کازئینات ...

دیروز: ‪۱۲:۳۴‬

هگزامتافسفات وتری پلی فسفات وتری سدیم فسفات

1
شیمیایی تک، تهران ، تلفن: ۰۲۱-33023506

شیمیایی تک وارد کننده هگزامتافسفات و تری پلی فسفات و تری سدیم فسفات و گلایسین و مونودی گلیسیرید یا مونوگلیسیرید و سدیم نیتریت مونوگلیسیرید و ...

دیروز: ‪۱۲:۳۴‬

گلوکنات سدیم ومونوگلیسیرید ونیتریت سدیم واستن

1
شیمیایی تک، تهران ، تلفن: 021-33023506

شیمیایی تـــک وارد کننده وفروشنده گلوکنات سدیم و مونوگلیسیرید و نیتریت سدیم و استن صد درصد وارداتی و هیدروکسید پتاسیم و کربنات پتاسیم و هگزامتافسفات ...

دیروز: ‪۱۲:۳۴‬

کلسیم پروپیونات واسید اگزالیک ونیتریت سدیم

1
شمیایی تک، تهران ، تلفن: ۰۲۱-33023506

شیمیایی تک بزرگترین نماینده و وارد کننده کلسیم پروپیونات و سدیم پروپیونات وکازئینات سدیم واسید اگزالیک و اسید سولفامیک و اسید فسفریک و تارتاریک اسید ...

دیروز: ‪۱۲:۳۴‬

نیتریت سدیم و مونو دی گلیسیرید و پروپیونات کلسیم

1
شیمیایی تک، تهران ، تلفن: 021-33109946

شیمیایی تک بزرگترین وارد کننده مونودی گلیسیرید و جی ام اس و سوربیتول پودری و نیتریت سدیم و هگزامتافسفات و تری پلی فسفات و تری سدیم فسفات و ...

دیروز: ‪۱۲:۳۴‬

گلایسین و گلوتومات و اسید پیروفسفات

1
شیمیایی تک، تهران ، تلفن: 021-33023506

شیمیایی تک بزرگترین وارد کننده گلایسین و کازئینات سدیم و نیتریت سدیم و هگزامتافسفات و تری سدیم فسفات و بنزوات سدیم و کازئینات سدیم و سی ام سی و اس ال ...

دیروز: ‪۱۲:۳۴‬

اسید فسفریک ونیتریت سدیم وهگزامتافسفات وادتا دو

1
شیمیایی تک، تهران ، تلفن: 02133023506

شیمیایی تک بزرگترین وارد کننده اسید فسفریک و نیتریت سدیم و هگزامتافسفات و تری پلی فسفات ادتا دو سدیم و چهار سدیم و تری سدیم فسفات و گلایسین و سی ام ...

دیروز: ‪۱۲:۳۳‬

گلایسین و مونوگلیسیرید ودکستروزآبدارونیتریت سدیم

شیمیایی برتر، تهران ، تلفن: 021-33720143

شیمیایی برتر بزرگترین وارد کننده گلایسین و گلوتومات سدیم و مونوگلیسیرید و زانتانگام و سوربات پودری و سولفات منگنز نیتریت سدیم و مونوگلیسیرید و سی ام ...

دیروز: ‪۱۲:۳۳‬

نیتریت سدیم وسوکرالوز وگلوتومات سدیم وبنزوات سدیم

شیمیایی برتـــــر، تهران ، تلفن: 021-33720143

شیمیایی برتر بزرگترین وارد کننده گلوتومات سدیم و زانتانگام و گوارگام عبدالقادر و سربات پودری سربات پتاسم رشته ای و دکستروز خشک و ابدار و ...

دیروز: ‪۱۲:۳۳‬

ادتا دوسدیم وسوربیتول پودری ودکستروز وسی ام سی

شیمیایی برتر، تهران ، تلفن: 02133720143

شیمیایی برتر بزرگترین ادتا دو سدیم و چهار سدیم و سی ام سی و سوربیتول پودری و دکستروز خشک و آبدار و سولفات منگنز و تری پلی فسفات و تری سدیم فسفات و ...

دیروز: ‪۱۲:۳۲‬

فروش ویژه پلی کربنات 1012 خوزستان

1
رسام نگار آماتیس، تهران ، تلفن: 09125038474

شرکت آماتیس تامین کننده مواد پتروشیمی
پلی کربنات 1012 ...

آگهی‌های ویژه: مواد شیمیایی

فروش مواد اولیه صنایع غذایی

22
بازرگانی فتحی

واردات فلزات صنعتی ، پودر فلزات و مواد اولیه شیمیایی

20
مهندس خانیان / شرکت کیمیای پارسیان

فروش ویژه اسانس کشمش

17
فروشگاه رمضانی

اسید فسفرو

15
فدک دیار کیمیا

گلایسین

12
فدک دیار کیمیا

واردات و فروش انواع مواد شیمیایی

11
امید کاکاوند - شرکت نئون شیمی امید
واردات فروش مواد اولیه صنایع غذایی و آرایشی
بازرگانی تینا کم

313 8008 0919
فروش سود پرک قیمت ادتا 2 سدیم واردکننده ادتا 4 سدیم فروشنده امونیم بای فلوراید

وارداکننده و فروشنده مواد اولیه شیمیایی

10
استخری

هیدروکسید پتاسیم

10
فدک دیار کیمیا
کاربران
  • توان رقابتی خود را افزایش دهید.
  • نمایش ۳۰ آگهی پرتوان در گروه‌ها و صفحه اصلی سایت
  • بدون محدودیت در توان، جایگاه نمایش را انتخاب کنید.
  • ویژه توان یک: ۷۰ هزار تومان
  • توان را بر اساس کار خود تعیین کنید.
  • هر توان: ۷۰ هزار تومان


راهنمای ویژه
راهنمای پرداخت
قوانین درج آگهی
راهنمای تبلیغات