صنعت :: مواد شیمیایی

واردات وفروش انواع مواد اولیه مورد نیاز صنایع داروسازی

واردات وفروش انواع مواد اولیه مورد نیاز صنایع داروسازی
جهان ارا
09118074623
تهران
‪جمعه، ۲۶ اسفند ۱۴۰۱‬
1147 بار

واردات وفروش انواع مواد اولیه مورد نیاز صنایع داروسازی وصنایع شیمیایی از شرکت های معتبر اسیایی واروپایی
نماینده رسمی و انحصاری شرکت patcopharma در ایران ومنطقه خاورمیانه
واردات وفروش انواع دستگاه ها وماشین الات وخط تولید محصولات دارویی برترین برند های روز دنیا
واردات انواع کپسول خال مخصوص صنایع داروسازی و...
قیمت نهایی محصولات مورد نیاز خود را از ما بگیرید
بازرگانی جهان ارا
دفتر ایران00989118074623
دفتر هند00919833520719
فروش کلسیم کلراید
خرید ارزان کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی با کیفیت بالا
کلسیم کلراید
وارد کننده کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی 94 درصد
فروش کلسیم کلراید
خرید ارزان کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی با کیفیت بالا
کلسیم کلراید
وارد کننده کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی 94 درصد
فروش کلسیم کلراید
خرید ارزان کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی با کیفیت بالا
کلسیم کلراید
مواد اولیه دارویی
اتیل پارابن
اروزیل
اسپرماستی

اسپنفروش کلسیم کلراید
خرید ارزان کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی با کیفیت بالا
کلسیم کلراید
وارد کننده کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی 94 درصد
فروش کلسیم کلراید
خرید ارزان کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی با کیفیت بالا
کلسیم کلراید
وارد کننده کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی 94 درصد
فروش کلسیم کلراید
خرید ارزان کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی با کیفیت بالا
کلسیم کلراید
20فروش کلسیم کلراید
خرید ارزان کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی با کیفیت بالا
کلسیم کلراید
وارد کننده کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی 94 درصد
فروش کلسیم کلراید
خرید ارزان کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی با کیفیت بالا
کلسیم کلراید
وارد کننده کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی 94 درصد
فروش کلسیم کلراید
خرید ارزان کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی با کیفیت بالا
کلسیم کلراید
فروش کلسیم کلراید
خرید ارزان کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی با کیفیت بالا
کلسیم کلراید
وارد کننده کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی 94 درصد
فروش کلسیم کلراید
خرید ارزان کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی با کیفیت بالا
کلسیم کلراید
وارد کننده کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی 94 درصد
فروش کلسیم کلراید
خرید ارزان کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی با کیفیت بالا
کلسیم کلراید
فروش کلسیم کلراید
خرید ارزان کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی با کیفیت بالا
کلسیم کلراید
وارد کننده کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی 94 درصد
فروش کلسیم کلراید
خرید ارزان کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی با کیفیت بالا
کلسیم کلراید
وارد کننده کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی 94 درصد
فروش کلسیم کلراید
خرید ارزان کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی با کیفیت بالا
کلسیم کلراید

اسپن 40فروش کلسیم کلراید
خرید ارزان کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی با کیفیت بالا
کلسیم کلراید
وارد کننده کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی 94 درصد
فروش کلسیم کلراید
خرید ارزان کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی با کیفیت بالا
کلسیم کلراید
وارد کننده کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی 94 درصد
فروش کلسیم کلراید
خرید ارزان کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی با کیفیت بالا
کلسیم کلراید

اسپن 60
اسپن 80فروش کلسیم کلراید
خرید ارزان کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی با کیفیت بالا
کلسیم کلراید
وارد کننده کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی 94 درصد
فروش کلسیم کلراید
خرید ارزان کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی با کیفیت بالا
کلسیم کلراید
وارد کننده کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی 94 درصد
فروش کلسیم کلراید
خرید ارزان کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی با کیفیت بالا
کلسیم کلراید

استئارات منیزیمفروش کلسیم کلراید
خرید ارزان کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی با کیفیت بالا
کلسیم کلراید
وارد کننده کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی 94 درصد
فروش کلسیم کلراید
خرید ارزان کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی با کیفیت بالا
کلسیم کلراید
وارد کننده کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی 94 درصد
فروش کلسیم کلراید
خرید ارزان کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی با کیفیت بالا
کلسیم کلراید

اسید سالیسیلیک
اکسید روی
ال کارنتینفروش کلسیم کلراید
خرید ارزان کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی با کیفیت بالا
کلسیم کلراید
وارد کننده کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی 94 درصد
فروش کلسیم کلراید
خرید ارزان کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی با کیفیت بالا
کلسیم کلراید
وارد کننده کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی 94 درصد
فروش کلسیم کلراید
خرید ارزان کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی با کیفیت بالا
کلسیم کلراید

انروفلوکسازینفروش کلسیم کلراید
خرید ارزان کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی با کیفیت بالا
کلسیم کلراید
وارد کننده کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی 94 درصد
فروش کلسیم کلراید
خرید ارزان کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی با کیفیت بالا
کلسیم کلراید
وارد کننده کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی 94 درصد
فروش کلسیم کلراید
خرید ارزان کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی با کیفیت بالا
کلسیم کلراید
#فروش کلسیم کلراید
خرید ارزان کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی با کیفیت بالا
کلسیم کلراید
وارد کننده کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی 94 درصد
فروش کلسیم کلراید
خرید ارزان کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی با کیفیت بالا
کلسیم کلراید
وارد کننده کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی 94 درصد
فروش کلسیم کلراید
خرید ارزان کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی با کیفیت بالا
کلسیم کلراید#
انواع ویتامین
اویسل101و102
ایزو پروپیل پالمیتات
ایزو پروپیل میراستات
ایمیدازولین اوره
آلانتوئین
آمپرلیت
آمونیوم کلراید
آویسل 112
بنزیل الکل
به تریمونیوم کلراید
بیوتین
پروپیل پارابن
پروپیل پارابن
پروپیلن کربنات
پلی اتیلن گلیکول 200
پلی اتیلن گلیکول 4000
پلی اتیلن گلیکول 600
پلی اتیلن گلیکول 6000
پلی اتیلن گلیکول400
پلی دمتیل سایلوکسان
پلی سوربات 20 توئین 20
پلی سوربات 40 توئین 40
پلی سوربات 60 توئین 60
پلی سوربات 80 توئین 80
پیروکتون آلامین
پلی کواترنیوم 10
پلی کواترنیوم 37
پلی کواترنیوم 44
پلی کواترنیوم 7
پلی وینیل پیرولیدون
پوویدون آیداین
تالک
تری اتیل سیترات
تیامین هیدروکلراید
تیمول
تیمول
دایمتیکون 1000
دایمتیکون100
دایمتیکون350
روغن کرچک هیدروژنه
ریبوفلاوین 5فسفات
زانتان گام دارویی
سترومونیوم کلراید
ستیل استئاریل الکل
ستیل استئاریل الکل
ستیل پالمیتات
ستیل پالمیتات
ستئارات 20
ستئارات 25
سدیم استارچ گلیکولات
سدیم استئاریل فومارات
سدیم ستواستاریل الکل
سدیم ستئاریل الکل
سدیم فلوراید
سدیم لوریل سارکوزینات
سدیم لوریل سولفات
سوربیتان مونو استئارات
سوربیتان مونو اولئات(اسپن 80)
سوربیتول مایع 70%
شی باتر
فلورفنیکل
کاپسایسین
کارنوباواکس
کارواکرول
کارون
کافئین
کتوکونازول
کراس پویدون
کراس کارملوز سدیم
کربنات کلسیم سبک
کربنات کلسیم سنگین
کربوکسی متیل سلولز
کربومر 934
کربومر 940
کربومر(کارباپول،کدوپول،بیوپول،آکوپک)
کلاژن
کلروهگزدین20%
کلسیم تیوگلیکولات
کوپلیمر VA/VP
کوجیک اسید
گلیسیریل استئارات PEG 100استئارات
گلیکولیک اسید
گوارگام دارویی
لارت 4
لارت 8
لانت 16
لانت E
لانت O
لانولین
لوامیزول هیدروکلراید
لیمونن
متیل پارابن
متیل سالیسیلات
منتول
موم زنبور عسل
میکروکریستالین وکس
نگهدارنده ها
نیکوتینامید
هیدروژن پراکساید 50%
هیدروکسی پروپیل متیل سلولز
هیدروکسی کینولین سولفات
هیدروکینون
ید گرانول
مواد اولیه صنایع دارویی
آمپرلیت
آلانتوئین
استئارات منیزیم
اسپن 20
اسپن 40
اسپن 60
اسپن 80
اتیل پارابن
اویسل101و102
اکسید روی
اروزیل
اسپرماستی
اسید سالیسیلیک
ایزو پروپیل میراستات
ایزو پروپیل پالمیتات
ایمیدازولین اوره
آمونیوم کلراید
انروفلوکسازین
بیوتین
بنزیل الکل
پلی کواترنیوم 7
پلی کواترنیوم 10
پلی کواترنیوم 37
پلی کواترنیوم 44
پلی اتیلن گلیکول 200
پلی اتیلن گلیکول400
پلی اتیلن گلیکول 600
پلی اتیلن گلیکول 4000
پلی اتیلن گلیکول 6000
پلی وینیل پیرولیدون
پوویدون آیداین
پلی سوربات 20 توئین 20
پلی سوربات 40 توئین 40
پلی سوربات 60 توئین 60
پلی سوربات 80 توئین 80
پروپیل پارابن
تیمول
تالک
تیامین هیدروکلراید
ریبوفلاوین 5فسفات
سوربیتول مایع 70%
روغن کرچک هیدروژنه
سدیم استارچ گلیکولات
سدیم لوریل سارکوزینات
سدیم لوریل سولفات
ستیل پالمیتات
سوربیتان مونو استئارات
سوربیتان مونو اولئات(اسپن 80)
ستیل پالمیتات
سدیم فلوراید
شی باتر
کربنات کلسیم سنگین
کربنات کلسیم سبک
کتوکونازول
کربوکسی متیل سلولز
کربومر(کارباپول،کدوپول،بیوپول،آکوپک)
کلروهگزدین20%
کراس کارملوز سدیم
کلسیم تیوگلیکولات
کوجیک اسید
کلاژن
گلیکولیک اسید
کاپسایسین
نیکوتینامید
متیل سالیسیلات
متیل پارابن
اتیل پارابن
پروپیل پارابن
هیدروکینون
شیرین کننده های طبیعی
انواع ویتامین
کلاژن
کوجیک اسید
گلیکولیک اسید
کارواکرول
کارون
کافئین
کوپلیمر VA/VP
لیمونن
تیمول
منتول
لانولین
لانت O
لانت E
لانت 16
فلورفنیکل
لوامیزول هیدروکلراید
به تریمونیوم کلراید
سترومونیوم کلراید
ستیل استئاریل الکل
هیدروکسی کینولین سولفات
ستئارات 20
ستئارات 25
پلی دمتیل سایلوکسان
نگهدارنده ها
نیکوتینامید
موم زنبور عسل
ید گرانول
هیدروکینون
هیدروکسی پروپیل متیل سلولز
هیدروژن پراکساید 50%
ستیل استئاریل الکل
سدیم ستواستاریل الکل
آویسل 112
PEG 75
PEG 40
میکروکریستالین وکس
کارنوباواکس
ال کارنتین
گوارگام دارویی
زانتان گام دارویی
تری اتیل سیترات
پروپیلن کربنات
کراس پویدون
گلیسیریل استئارات PEG 100 استئارات
سدیم استئاریل فومارات
دایمتیکون100
دایمتیکون350
دایمتیکون 1000
لارت 4
لارت 8
سدیم ستئاریل الکل
کربومر 934
کربومر 940ی
فروش اسید استئاریک 1810 هند Stearic Acid
#برای استعلام قیمت لطفا نام محصول وانالیز مورد نیاز را به ایمیل iranjahanara83@gmail.com به همراه نام شرکتتان وشماره تماس ارسال کنید#
#بازدید از سایت http://patcopharma.com/#


قیمت: تماس بگیرید

مشخصات آگهی

نام
جهان ارا
ایمیل
تلفن
09118074623
موقعیت
تهران
آدرس
پاسداران

عبارات کلیدی

فروش کلسیم | فروش کلسیم کلراید | خرید ارزان کلسیم کلراید کلسیم | کلسیم کلراید خوراکی با کیفیت بالا | خرید ارزان کلسیم کلراید | انواع ویتامین | مواد اولیه شیمیایی | خرید مواد اولیه شیمیایی | لیست وارد کنندگان مواد اولیه شیمیایی | لیست وارد کنندگان مواداولیه دارویی | وارد کننده مواد اولیه | واردکنندگان دارو | شرکت واردات دارو | صنایع داروسازی | فروشنده مواد اولیه دارویی |

تازه‌های صنعت :: مواد شیمیایی ( صفحه 5 از 650 )

دیروز: ‪۱۸:۴۶‬

بوتیل گلایکول و انواع حلال استری

parsamotahar، تهران ، تلفن: 09123431256

بوتیل گلایکول مترون فرانسه بشکه 185 kg
بوتیل گلایکول هند 180 kg ...

دیروز: ‪۱۸:۴۳‬

رنگ اپوکسی

3
رنگ ایکالر، تهران ، تلفن: 02133914936

فروش انواع رنگهای صنعتی و ساختمانی از قبیل اپوکسی ,پلی اورتان ,کوره ای ,فوری, روغنی, اکریلیک ,پلاستیک,هوا خشک,دریایی ,نسوز ,سیلیکونی و انواع ضد ...

دیروز: ‪۱۸:۲۸‬

روغن موتول MOTUL OIL در همه گریدها

علی احمدی، اصفهان ، تلفن: 09135553545

ویژگی های این محصول
*فولسنتتیک *روان کننده *فناوری استر *مطابق با مقررات الایندگی یورو2 و یورو3 *گرید 10w40 ...

دیروز: ‪۱۸:۱۵‬

فروش مواد اولیه رنگ ، مواد اولیه چسب

رضا توکلی(شاهد رنگ)، تهران ، تلفن: 09127647807

فروش و واردات مواد اولیه رنگسازی،چاپ انواع لباس ،انواع پلاستیک و ...مواد اولیه چسب سازی و رنگ سازی،فلورسنت کره،انواع رزین اکرلیک دو جزئی شفاف بدون ...

دیروز: ‪۱۸:۱۱‬

انیدرید فتالیک پتروشیمی اصفهان

راهبرد تجارت افق پاسارگاد، ، تلفن: 09120833110

انیدرید فتالیک پتروشیمی اصفهان
مالئیک انیدرید صدر شیمی گستران یزد ...

دیروز: ‪۱۸:۰۰‬

دی اکسید تیتانیوم (تیتان)

دکتر محسن بهرامی، اصفهان ، تلفن: 031-91090920

تأمین پودر تیتانیوم دی اکسید در گریدهای مختلف جهت کاربردهای مختلف
متأسفانه، عده ای به دلیل عدم آشنایی خود گریدهای متفاوتی را خریداری می کنند و به ...

دیروز: ‪۱۷:۵۹‬

تولید و عرضه مواد شیمیایی

نانو ناتل (نانو امرتات توتیای لاوان، اصفهان ، تلفن: 09136565737

تولید و فروش مواد شیمیایی
سیلیکات سدیم استئارات کلسیم اسید استئاریک استئارات روی استابیلایزر پایه سرب (NLS , TBLS , DBLS) دی اکسید ...

دیروز: ‪۱۷:۵۹‬

پودر سفید کننده ی لیتوپن جایگزین تیتان

دکتر محسن بهرامی، اصفهان ، تلفن: 031-91090920

با توجه به افزایش قیمت تیتانیوم دی اکسید، این ماده ی سفید کننده جهت استفاده در مستربچ، رنگ و ... به عنوان خاصیت سفیدکنندگی و پخش مناسب در گریدهای ...

دیروز: ‪۱۷:۵۱‬

تولید و فروش انواع مواد شیمیایی و پلیمری

بهزاد شیخی، تهران ، تلفن: 09219068708

تولید و فروش انواع فوم چوب، یخچالی و ... انواع مواد اولیه صنایع ، صنایع شوینده، انواع چسب های صنعتی، تأمین کننده مواد اولیه صنایع ، فروش انواع مواد ...

دیروز: ‪۱۷:۵۰‬

هیدرازین هیدرات بایر آلمان رزین بایر آلمان

2
صنعت گستر خورنگان (سهامی خاص)، تهران ، تلفن: 09174531847

فروش هیدرازین هیدرات بایر آلمان و آرکمای فرانسه توسط شرکت صنعت گستر خورنگان قابل انجام می باشد. واردات هیدرازین هیدرات با خلوص 35% و 55% و 80% ...

دیروز: ‪۱۷:۴۸‬

فروش سیلیس

اذر ذوب کالا، ، تلفن: 09125683127

بسمه تعالی
با سلام و خسته نباشید  خدمت تمام همکاران و صنعتگران   شرکت تامین مواد اولیه آذر ذوب کالا در زمینه تأمین و تولید مواد اولیه صنایع ...

دیروز: ‪۱۷:۴۸‬

فروش اسید فسفریک ۸۵٪خوراکی

اذر ذوب کالا، ، تلفن: 09125683127

بسمه تعالی
با سلام و خسته نباشید  خدمت تمام همکاران و صنعتگران   شرکت تامین مواد اولیه آذر ذوب کالا در زمینه تأمین و تولید مواد اولیه صنایع ...

دیروز: ‪۱۷:۴۸‬

فروفسفر

اذر ذوب کالا، ، تلفن: 09125683127

شرکت بازرگانی اذر ذوب کالا
تامین کننده تخصصی فروفسفر برای صنعتگران ...

دیروز: ‪۱۷:۴۰‬

تینر فوری

بازرگانی رنگ اقای رنگ، ، تلفن: 09120445415

توزیع و پخش انواع تینرهای فوری بیات، ۱۰۰۰۰ -۲۰۰۰۰ لوساید بصورت عمده و تکی،
تینر روغنی مهرگستر بصورت لیتری و گالن ...

دیروز: ‪۱۷:۱۳‬

فروش سود مایع اروند و کلران

بازرگانی فرتاک سورین، ، تلفن: 09354991343

فروش سود مایع 30 و 50%
موجود در تناژ بالا پایین ترین قیمت را از ما بخواهید اروند و کلران برای استعلام قیمت تماس بگیرید. بازرگانی فرتاک ...

دیروز: ‪۱۷:۰۹‬

ویتامین a با نادر ترین قیمت از نمایندگی

عرفان، تهران ، تلفن: 09122900538

ویتامین آ یکی از ویتامین‌های محلول در چربی است. ویتامین‌های آ یا رتینول برای رشد بدن مخصوصاً در کودکان و کار صحیح دستگاه ایمنی و مخاط مثل مخاط روده و ...

دیروز: ‪۱۶:۵۱‬

استون فروکتوز پرمنگنات تری پلی فسفات

mm.rohi، تهران ، تلفن: 02188552235

کلر هندی آکوافیت، سود پرک، سود گرانول عرب، سودا اش، کربنات باریم، کربنات پتاسیم، بی کربنات آمونیوم، کلر هندی، کلر استخر، کربنات نیکل، سولفات سدیم، ...

دیروز: ‪۱۶:۳۸‬

تولید و فروش انواع بطری جرم گیر پلاستیکی

3
جهان سازه پلیمر، تهران

تولید کننده انواع بطری سفید کننده و جرم گیر پلاستیکی
+ بطری 1 لیتری سفید کننده طرح رایش + بطری 1 لیتری سفید کننده طرح من (جرم گیر) + بطری 1 ...

دیروز: ‪۱۶:۳۸‬

تولید نشادر ایرانی از خلوص 99.5 الی 99.9

3
رزشیمی پویا، تهران ، تلفن: 021-77743673

تولید نشادر ایرانی از خلوص 99.5 الی 99.9:
شرکت رز شیمی پویا تولید کننده نشادر ایرانی با خلوص بالا: از خلوص 99.5 تا 99.9 در سه گرید زیر تولید ...

دیروز: ‪۱۶:۳۷‬

تولید نشادر ایرانی

رزشیمی پویا، تهران ، تلفن: 021-77743673

تولید نشادر ایرانی از خلوص 99.5 الی 99.9:
شرکت رز شیمی پویا تولید کننده نشادر ایرانی با خلوص بالا: از خلوص 99.5 تا 99.9 در سه گرید زیر تولید ...

دیروز: ‪۱۶:۳۶‬

واردات و فروش اسید فسفریک 85 درصد خوراکی

3
رزشیمی پویا، تهران ، تلفن: 02177094074

شرکت بازرگانی رز شیمی پویا به واردات و فروش اسید فسفریک خوراکی 85 درصد به صورت عمده می پردازد.
از این اسید به دو صورت و صنعتی استفاده می شود، که ...

دیروز: ‪۱۶:۳۱‬

الوند شیمی نصر تولید کننده نشادر فید گرید با خلوص 99.9

2
الوند شیمی نصر، تهران ، تلفن: 02177094071

الوند شیمی نصر تولید کننده نشادر فید گرید با خلوص 99.9
کارخانه الوند شیمی نصر تولید کننده نشادر فید گرید مورد استفاده در خوراک دام (Feed ...

دیروز: ‪۱۶:۲۹‬

فروش اسانس خوراکی و رنگ خوراکی شرکت نیکوشیمی

نیکوشیمی، تهران ، تلفن: 09126724265

فروش انواع اسانس خوراکی
(باکیفیت بسیار عالی 100%تضمینی زیر قیمت بازار بعلت واردات مستقیم) ...

دیروز: ‪۱۶:۲۸‬

تولید نشادر ایرانی گرید صنعتی به صورت پیوسته

3
الوند شیمی نصر، تهران ، تلفن: 77748003

تولید نشادر ایرانی گرید صنعتی با حداقل خلوص 99.5 به صورت پیوسته
کارخانه الوند شیمی نصر به تولید انواع محصولات آمونیاکی با ظرفیت بالا فعالیت ...

دیروز: ‪۱۶:۲۸‬

قیمت عمده سدیم لوریل سولفات

مریم جاوید، تهران ، تلفن: 09198359478

SLS سدیم لوریل سولفات به صورت پک های 25 کیلویی عرضه میشود
سدیم‌ لوریل سولفات (SLS) در صنایع ارایشی بهداشتی به عنوان یک ماده شیمیایی است که ...

دیروز: ‪۱۶:۱۲‬

اسید استیک پلی نفتالین تری سدیم فسفات سیتریک اسید

آریا شیمی، تهران ، تلفن: 88745012

فروش انواع اسیدها:
اسید استیک / acetic acid ...

دیروز: ‪۱۶:۱۲‬

ستیل الکل گلیسیرین پالم ادتا الکل اتانول متانول کلر ید

آریا شیمی، تهران ، تلفن: 02188552235

اسید فسفریک . اسید فرمیک . فروش سود گرانول عرب .سود گرانول تایوان . فروش سود گرانول چین . فروش سود گرانول روسی . فروش روغن کرچک . واردات سولفات مس . ...

دیروز: ‪۱۶:۱۲‬

ام ای کی تری سدیم سیترات اسید استیک کارنوا واکس مالتو

آریا شیمی، تهران ، تلفن: 88745012

فروش اسید فسفریک خوراکی - پروپیونات کلسیم - پور خردل - زانتان گام یا گزانتان گام - جوش شیرین چینی و ایرانی شیراز - سیترات سدیم - سیترات پتاسیم - اسید ...

دیروز: ‪۱۶:۱۰‬

فروش تترا سدیم پیرو فسفات

فرشید هاشمی، تهران ، تلفن: 09195800780

تتراسدیم پیروفسفات (به انگلیسی: Tetrasodium pyrophosphate) یک ترکیب شیمیایی است.
شکل ظاهری این ترکیب، بلورهای بی‌رنگ است. ...

دیروز: ‪۱۶:۰۴‬

خرید بنزوئیک اسید

آبتین شیمی، ، تلفن: 09195800790

خرید و فروش بنزوئیک اسید
جهت خرید و ثبت و سفارش و یا جهت دریافت اطلاعات فنی بنزوئیک اسید با ما در تماس باشید. ...

آگهی‌های ویژه: مواد شیمیایی

واردات فلزات صنعتی ، پودر فلزات و مواد اولیه شیمیایی

20
مهندس خانیان / شرکت کیمیای پارسیان

فروش گازوئیل صادراتی

12
سیدامید خاموشی

کربنات سدیم کربنات سبک کربنات سنگین کربنات سدیم سمنان

11
شرکت بازرگانی شیمیایی الماس

فروش فنل-STPP-متانول-اسید بوریک-MEG -DEG

8
بازرگانی مَهراد کو

فروش مواد پلی آمید

7
اپسان پارس پلیمر

فروش ویژه ی مواد اولیه شوینده

6
بازرگانی شیمی گستر تابان

سولفات سدیم

5
کیمیا پارس شایانکار

خریدار رنگ ضایعاتی تاریخ گذشته اپوکسی پلی اورتان صنعتی

5
میرزایی کارشناس رنگ های صنعتی

خرید و فروش مواد پلاستیک

5
یکتا پلاستیک

فروش ویژه ی مواد اولیه شیمیایی،صنعتی وغذایی

5
بازرگانی شیمی گستر تابان

فروش ویژه با قیمت رقابتی HPMC و RDP

5
بازرگانی شیمی گستر تابان

پارافین

5
رها شیمی

فروش انواع روغن سیلیکون

5
استارکم.

فروش عمده بنزالکونیوم کلرید

5
شرکت تولیدی آرایشی-بهداشتی
کاربران
  • توان رقابتی خود را افزایش دهید.
  • نمایش ۳۰ آگهی پرتوان در گروه‌ها و صفحه اصلی سایت
  • بدون محدودیت در توان، جایگاه نمایش را انتخاب کنید.
  • ویژه توان یک: ۲۰۰ هزار تومان
  • توان را بر اساس کار خود تعیین کنید.
  • هر توان: ۲۰۰ هزار تومان


راهنمای ویژه
راهنمای پرداخت
قوانین درج آگهی
راهنمای تبلیغات