صنعت :: مواد شیمیایی

ساخت و تولید محلولهای استاندارد نرمال (تیترازولها – مح

ساخت و تولید محلولهای استاندارد نرمال (تیترازولها – مح
peymanmoghadam
09195054577
تهران
‪جمعه، ۱۲ خرداد ۱۴۰۲‬
76 بار

ریاست محترم واحد بازرگانی، تدارکات و امور تامین کالا / بخش فنی
ساخت و تولید محلولهای استاندارد نرمال (تیترازولها – محلولهای استاندارد تیتراسیون) و معرفهای آنالیز شیمیائی
(Chemical Reagents) و همچنین محلولهای کالیبراسیون و استاندارد سازی در آزمایشگاها کاری بسیار پرهزینه , سخت و وقت‌گیر است که همیشه نیز نتیجة مطلوب و دقت کافی را به همراه نخواهد داشت. این شرکت با نزدیک به 3 دهه تجربه در تولید محلولهای استاندارد، معرفهای شیمیائی و محلولهای کالیبراسیون آمادگی کامل خود را جهت ارائه محلولهای مذکور اعلام می‌نماید. لذا خواهشمندیم اقلام مورد نیازتان را به این شرکت اعلام فرمائید تا در اسرع وقت نسبت به ارسال پیشنهاد فنی و استعلام قیمت کالا اقدام گردد.
به پیوست لیست اقلام قابل تولید ارائه میگردد.
Laboratory Standard solution – Titrisol'S))
(READT TO USE SOLUTIONS)
ردیف نام محصول Product Name Normality Package
1 استیک اسید Acetic acid (Glacial) (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000C C
2 آدپیک اسید Adipic acid (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
3 آلومینیوم کلراید Aluminum chloride (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
4 آلومینیوم نیترات Aluminum nitrate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
5 آلومینیوم سولفات Aluminum sulfate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
6 آمونیوم استات Ammonium Acetate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
7 آمونیوم کربنات Ammonium carbonate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000C C
8 آمونیوم کلراید Ammonium chloride (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
9 آمونیوم هیدروکساید Ammonium Hydroxide (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000C C
10 آمونیوم نیترات Ammonium Nitrate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
11 آمونیوم اگزالات Ammonium oxalate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
12 آمونیوم سولفات Ammonium sulfate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
13 آمونیوم تیوسیانات Ammonium thiocyanate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 100 0CC
14 آنتیموان تری کلراید Antimony trichloride (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 100 0CC
15 آنتیموان پنتاکلراید Antimony pent chloride (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
16 باریم استات Barium Acetate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
17 باریم کلراید Barium chloride (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
18 باریم هیدروکساید Barium Hydroxide (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000C C
19 باریم نیترات Barium nitrate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
20 بنزوئیک اسید Benzoic Acid (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
21 بیسموت کلراید Bismuth chloride (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
22 بیسموت نیترات Bismuth nitrate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
23 برم Bromine (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
24 کادمیوم کلراید Cadmium chloride (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
25 کادمیوم نیترات Cadmium nitrate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
26 کادمیوم سولفات Cadmium Sulfate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
27 کلسیم استات Calcium Acetate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
28 کلسیم کلراید Calcium Chloride (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
29 کلسیم نیترات Calcium Nitrate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
30 سریک آمونیوم سولفات ‍Ceric Ammonium sulfate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
31 سریک آمونیوم نیترات Ceric ammonium nitrate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
32 سریم سولفات Cerium sulfate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
33 کلرو پلاتینیک اسید Chloroplatinic acid (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
34 کرومیوم نیترات Chromium nitrate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
35 کرومیوم سولفات Chromium sulfate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
36 کبالت کلراید Cobalt chloride (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
37 کبالت نیترات Cobalt nitrate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
38 کبالت سولفات Cobalt sulfate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
39 نیترات مس Copper Nitrate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
40 کلرید مس Copper chloride (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
41 سولفات مس Copper sulfate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
42 آتیلن دی آمین E.D.T.A (2Na) (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
43 سولفات آهن (II) Ferrous sulfate (II) (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
44 نیترات آهن Ferric nitrate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
45 سولفات آهن (III) Ferric sulfate (III) (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
46 فریک آمونیوم سولفات (III) Ferric ammonium sulfate (III) (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
47 فلئوبوریک اسید Fluboric Acid (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
48 کلرید آهن Ferric Chloride (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
49 فروآمونیوم سولفات Ferrous Ammonium sulfate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
50 فرمیک اسید Formic Acid (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
51 اسید کلریدریک Hydrochloric Acid (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
52 هیدروفلوریک اسید Hydrofluoric Acid (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
53 ید Iodine (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1 000CC
54 ید منوکلراید Iodine Mono Chloride (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
55 لاکتیک اسید Lactic Acid (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
56 استات سرب Lead Acetate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
57 نیترات سرب Lead nitrate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
58 لیتیم کلراید Lithium chloride (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
59 لیتیم نیترات Lithium Nitrate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
60 منیزیم استات Magnesium Acetate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
61 منیزیم کلراید Magnesium Chloride (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
62 منیزیم نیترات Magnesium Nitrate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
63 منیزیم سولفات Magnesium sulfate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
64 منگنز استات Manganese Acetate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
65 منگنز کلراید Manganese chloride (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
66 منگنز نیترات Manganese Nitrate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
67 منگنز سولفات Manganese Sulfate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
68 مرکوری استات Mercury Acetate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
69 مرکوری نیترات Mercury Nitrate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
70 مرکوری سولفات Mercury sulfate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
71 مرکوریک (II) کلراید Mercuric (II) chloride (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
72 مرکوریک سولفات Mercuric sulfate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
73 نیکل استات Nickel Acetate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
74 نیکل کلراید Nickel chloride (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
75 نیکل نیترات Nickel Nitrate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
76 نیکل سولفات Nickel Sulfate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
77 نیتریک اسید Nitric Acid (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
78 اگزالیک اسید Oxalic Acid (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
79 پرکلریک اسید Perchloric Acid (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
80 فسفریک اسید Phosphoric Acid (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
81 پتاسیم استات Potassium Acetate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
82 پتاسیم آرسنات Potassium Arsenate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
83 پتاسیم برومات Potassium Bromate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
84 پتاسیم بروماید Potassium Bromide (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
85 پتاسیم کربنات Potassium Carbonate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000C C
86 پتاسیم کلراید Potassium chloride (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
87 پتاسیم کلرات Potassium Chlorate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
88 پتاسیم کرومات Potassium Chromate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
89 پتاسیم دی کرومات Potassium Dichromate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000 CC
90 پتاسیم فروسیانیدII Potassium Ferro cyanide (II) (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
91 پتاسیم فری سیانیدIII Potassium Ferro cyanide (III) (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
92 پتاسیم هیدروکساید Potassium Hydroxide (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000C C
93 پتاسیم هیدروکسید الکلی Alcoholic Potassium Hydroxide (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000C C
94 پتاسیم هیدروژن فـتــالات Potassium Hydrogen Phthalate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000C C
95 پتاسیم هیدروژن یدات Potassium Hydrogen Iodate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
96 پتاسیم تیوسیانات Potassium thiocyanate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 100 0CC
97 پتاسیم یداید Potassium Iodide (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
98 پتاسیم یدات Potassium Iodate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
99 پتاسیم نیترات Potassium Nitrate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
100 پتاسیم نیتریت Potassium Nitrite (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
101 پتاسیم اگزالات Potassium Oxalate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
102 پتاسیم پرمنگنات Potassium Permanganate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 10 00CC
103 پتاسیم سدیم تارترات Potassium sodium tartrate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
104 پتاسیم سولفات Potassium Sulfate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
105 نیترات نقره Silver nitrate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
106 سدیم استات Sodium Acetate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
107 سدیم آرسنات Sodium Arsenates (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000C C
108 سدیم بنزوات Sodium Benzoate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
109 سدیم کربنات Sodium Carbonate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000C C
110 سدیم کلراید Sodium Chloride (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
111 سدیم سیانید Sodium cyanide (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
112 سدیم فلوراید Sodium Fluoride (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
113 سدیم هیدروژن فسـفــات Sodium Hydrogen Phosphate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000C C
114 سدیم هیدروکساید Sodium Hydroxide (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000C C
115 سدیم یداید Sodium Iodide (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
116 سدیم نیترات Sodium Nitrate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
117 سدیم سولفات Sodium Cyanide (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
118 سدیم سولفید Sodium Sulfate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
119 سدیم سولفیت Sodium sulfite (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
120 سدیم تیوسولفات Sodium thiosulfate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 100 0CC
121 سدیم پرسولفات Sodium per sulfate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
122 سدیم نیتریت Sodium Nitrite (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
123 سدیم تترابورات Sodium Tetra borate (Borax) (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
124 سدیم تارترات Sodium Tartrate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
125 استرونسیم نیترات Strontium Nitrate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
126 سوکسینیک اسید Succinic Acid (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
127 اسید سولفوریک Sulfuric Acid (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
128 تترابوتیل آمونیوم هیدروکساید Tetra butyl ammonium hydroxide (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000C C
129 تارتاریک اسید Tartaric Acid (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
130 کلرور قلع (2) Tin (II) Chloride (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
131 کلرور قلع (4) Tin (IV) Chloride (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
132 سولفات قلع Tin Sulfate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
133 کلرید روی Zinc Chloride (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
134 نیترات روی Zinc Nitrate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
135 سولفات روی Zinc Sulfate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
136 بافر تریس 8/6 Tris /HCl buffer PH 6.8 1.0 MOLAR 1000CC
137 بافر تریس 4/7 Tris /HCl buffer PH 7.4 1.0 MOLAR 1000CC
138 بافر تریس6/7 Tris /HCl buffer PH 7.6 1.0 MOLAR 1000CC
139 بافر تریس 0/8 Tris /HCl buffer PH 8.0 1.0 MOLAR 1000CC
140 بافر تریس 0/9 Tris /HCl buffer PH 9.0 1.0 MOLAR 1000CC

ضمنا " محلولهای اسید کلرئیدریک(HCl)، اسید سولفوریک(H2SO4) و پتاسیم هیدروکساید(KOH) و سدیم هیدروکساید(NaOH) در نرمالیته های مختلف بصورت محلول در الکل اتیلیک(اتانول) ،الکل متیلیک(متانول) ، ایزوپروپیل الکل و بنزن قابل ساخت و ارائه میباشد . همچنین تمامی محلولها ی فوق بصورت محلولهای استاندارد 1 مولار نیز قابل ساخت و ارائه میباشد.
کلیه محلولها و معرفها به سفارش شما مطابق کدهای مرک آلمان تولید و ارائه میگردد.
09195054577-09121220085-09352212621
88804845-88924588-88802917


قیمت: 300000

مشخصات آگهی

نام
peymanmoghadam
تلفن
09195054577
موقعیت
تهران
آدرس
خ نجات اللهی

عبارات کلیدی

تیترازول | محلول ید | پرمنگنات پتاسیم |

تازه‌های صنعت :: مواد شیمیایی ( صفحه 1 از 672 )

امروز: ‪۲۰:۳۶‬

شمش آرسنیک چینی %99 واردات جدید رسید

10
بازرگانی فلزات راشا، تهران ، تلفن: 09123898901

فروش پایان معامله نیست بلکه آغاز تعهد ما به شماست
با سلام و خسته نباشید حضور شما بازدید کننده محترم ...

امروز: ‪۲۰:۲۴‬

واردات و فروش مواد اولیه صنایع غذایی ، اسانس و رنگ

8
بازرگانی امید، تهران ، تلفن: 88825105

واردات و فروش مواد اولیه غذایی (اسید سیتریک - اسید اسکوربیک - اسانس خوراکی - رنگ خوراکی - مالتودکسترین - گوارگام - گزانتان گام - زانتان گام - سوربات ...

امروز: ‪۲۰:۱۰‬

فروش ویژه اسانس کشمش

30
شیمیایی آلپ، تهران ، تلفن: 09126967769

🔵فروش انواع اسانس خوراکی و صنعتی و انواع موادشیمیایی توسط شرکت شیمیایی آلپ روز های تعطیل🔵
🔷🔹 کلیه محصولات شرکت شیمایی آلپ در صورت راضی نبودن از ...

امروز: ‪۲۰:۰۵‬

چربی زدا صنعتی، مایع تمیز کننده پارکینگ

شرکت ناوک صنعت، تهران ، تلفن: 09366347485

مایع تمیز کننده پارکینگ اپوکسی ، مایع تمیز کننده باشگاه، کف اپوکس(کف باشگاه اپوکسی)
چربی زدا صنعتی ، تمیز کننده قوی چربی برای تمیز کردن چربی از ...

امروز: ‪۲۰:۰۵‬

مایع تمیزکننده استیل ، براق کننده استیل

محمدی، تهران ، تلفن: 09366347485

مایع تمیزکننده استیل:
خرید مایع تمیز کننده و براق کننده استیل با بهترین کیفیت ، براق کردن باک استیل کامیون و براق کردن مخزن استیل کامیون با تمیز ...

امروز: ‪۲۰:۰۵‬

شامپو کارواش ، شامپو کارواش نانو

شرکت مهندسی ناوک صنعت،

فروش انواع شامپو کارواش:
شامپو کارواش های متنوعی برای تمیز کردن خودرو تولید می شود این شامپو ها می توانند در کمترین زمان خودرو را تمیز نموده و سطح ...

امروز: ‪۱۹:۵۴‬

فروش ضد کف سیلیکونی پایه آب

1
دکتر کمیکال، تهران ، تلفن: 02166568403

ضد کف سیلیکونی پایه آب مورد استفاده در صنایع کاعذسازی، خمیر کاغذ، نساجی، رنگ، شوینده دوغاب های صنعتی، معدن، چسب
ضد کف یا آنتی فوم یا دفومر یک ...

امروز: ‪۱۹:۴۵‬

فروش انواع قیر صادراتی ۶۰/۷۰

شرکت صنعتی بازرگانی توانکاران، تهران ، تلفن: 09121785939

این شرکت مفتخر است که در مدت ۲ دهه با بکارگیری از کادری مجرب و کارآزموده که اکثرا از مدیران سابق وزارت نفت میباشند در زمینه صادرات انواع گریدهای ...

امروز: ‪۱۹:۴۵‬

تولید و فروش هیدروکربن سبک و سنگین و انواع قیر صادراتی

شرکت توانکاران، تهران ، تلفن: 09121785939

با سلام و احترام
این شرکت مفتخر است تا با سابقه و تجربه نزدیک به دو دهه و با همکاری کادری مجرب و با تجربه و کار آزموده ( که عمدتا از مدیران سابق ...

امروز: ‪۱۹:۴۳‬

دفتر فروش مواد پلاستیک سجادی

حمید سجادی، اصفهان ، تلفن: 09131102691

خرید و فروش انواع مواد پلاستیک نو و آسیابی
هایمپک. کریستال. آی بی اس. پلی آمید. پلی کربنات. پی وی سی. پ پ پلی پروپلین. تزریقی پلی اتیلن و .... ...

امروز: ‪۱۹:۳۴‬

فروش انواع اسانس خوراکی و مواد شیمیایی شرکت نیکوشیمی

30
شرکت نیکوشیمی، تهران ، تلفن: 09126724265

🔴فروش انواع اسانس خوراکی و صنعتی و انواع موادشیمیایی توسط شرکت نیکوشیمی حتی روز های تعطیل 🔴
🔴🔴 کلیه محصولات شرکت نیکوشیمی در صورت راضی نبودن از ...

امروز: ‪۱۹:۳۳‬

متیلن کلراید چین

parsamotahar، تهران ، تلفن: 09220368410

با سلام شیمی پخش پایتخت واردکننده مستقیم مواد اولیه رنگ-پلاستیک -رزین و،،، فروش ویژه متیلن کلراید را با بهترین کیفیت و قیمت از ما بخواهید
متیلن ...

امروز: ‪۱۹:۳۱‬

سوربیتول میز هند

شیمی پخش پایتخت، تهران ، تلفن: 09123431256

فروش ویژه سوربیتول مایع ۷۰٪ خوراکی هند
مدارک تکمیل تحویل بعد از خرید بشکه پلاستیکی ۳۰۰ کیلو میز هند -روکت فرانسه سوربیتول پودری ...

امروز: ‪۱۹:۱۷‬

ابصابون گلپاک

8
ابصابون گلپاک، تهران ، تلفن: 09121230806

ابصابون گلپاک
ابصابون گلپاک ابصابون گلپاک،ابصابون ،روغن گلپاک،شرکت گلپاک با بیش یک دهه فعالیت در تولید انواع روغنهای حلشونده ( اب صابون )وانواع خنک ...

امروز: ‪۱۸:۴۶‬

سم سوسک کش | سم سوسک کش قوی ریپلزال | سم سوسک

1
برند سم، ، تلفن: 09368864151

برای استعلام قیمت یا نحوه سفارش یا مشاوره برای سایر حشرات موذی و مزاحم تماس بگیرید
__________________________________ ...

امروز: ‪۱۸:۴۶‬

سم مگس | سم مگس کش آجیتا | بهترین سم مگس

1
برند سم، تهران ، تلفن: 09368864151

برای استعلام قیمت یا نحوه سفارش یا مشاوره در ارتباط با سایر حشرات موذی و مزاحم تماس بگیرید و یا به ادرس سایت ما brandpoison.ir مراجعه ...

امروز: ‪۱۸:۴۲‬

فروش موادشیمیایی

مهندس عباسی، تهران ، تلفن: 09121238967

-کربومریاکارباپول.آلمان
-DOSS %60 & %75 & %95-sodium docusate ...

امروز: ‪۱۸:۴۰‬

فروش مواد شیمیایی داخلی و مواد شیمیایی وارداتی

کانی کاو، تهران ، تلفن: 33324980

کارخانه بزرگ پارس شیمی کانی کاو تولید کننده - وارد کننده و فروشنده انواع مواد شیمیایی داخلی و وارداتی و انواع فلزات - سولفات ها - انواع فلزات و ...

امروز: ‪۱۸:۲۲‬

انواع چسب کاشی و سرامیک و پودر بندکشی

محمد مجیدی، خراسان

فروش انواع چسب کاشی و سرامیک و پودر بندکشی
با کاربرد های متفاوت برای سطوح مختلف ...

امروز: ‪۱۷:۵۸‬

فروش اسید سیتریک

مهندس مظفری، تهران ، تلفن: 09123454003

فروش ویژه اسید سیتریک خشک Anhydrous و اسید سیتریک آبدار مونو هیدرات
با کیفیت و قیمت مناسب ...

امروز: ‪۱۷:۵۷‬

فروش نگهدارنده ضد کپک مرگال Mergal K9

مهندس مظفری، تهران ، تلفن: 09123454003

این محصول ضد کپک مایع شفاف کمی زرد رنگ از خانواده ایزوتیازولین و بر پایه کلرو متیل ایزو تیازولین و متیل ایزو تیازولین CMIT/MIT می باشد. یک ...

امروز: ‪۱۷:۵۷‬

فروش کربنات سدیم سبک و سنگین ، جوش شیرین، سود پرک

حسین مظفری، تهران ، تلفن: 09123454003

فروش کربنات سدیم (سودا اش) سبک مراغه و سمنان کیسه و جامبو، کربنات سنگین ، جوش شیرین، بی کربنات سدیم ، سود پرک ، قیمت مناسب
مهندس مظفری ...

امروز: ‪۱۷:۲۶‬

مواد اولیه ایرانی و خارجی-رسمی و غیر رسمی-SEPCO

16
صنایع شیمیایی سپکو، تهران ، تلفن: 09387862996

تولید کننده 09387862996
تولید کننده سولفات اهن ...

امروز: ‪۱۷:۲۰‬

واردات و فروش ادتا 4 سدیم

1
بازرگانی رز شیمی پویا، تهران ، تلفن: 021-77094074

بازرگانی رز شیمی پویا وارد کننده ادتا 4 سدیم و 2 سدیم:
واردات ادتا 4 سدیم و 2 سدیم به صورت عمده با پایین ترین قیمت و بالاترین کیفیت کاربرد های ...

امروز: ‪۱۷:۲۰‬

واردات و فروش ادتا 2 سدیم

1
بازرگانی رز شیمی پویا، تهران ، تلفن: 021-77094074

بازرگانی رز شیمی پویا وارد کننده ادتا 2 سدیم و 4 سدیم:
واردات ادتا 2 سدیم و 4 سدیم به صورت عمده با پایین ترین قیمت و بالاترین کیفیت آنالیز ادتا ...

امروز: ‪۱۷:۱۳‬

تولید کننده و صادر کننده پودر کربنات کلسیم

علی صمدیان، تهران ، تلفن: 02188322352

فروش پودر میکرونیزه کربنات کلسیم ساده وپوششدار کوتد از مش 100-200-325-400-625-800-1500-2500-3500
تالک ساده وضد اسید از مش 600-800-1000-1500-2500 ...

امروز: ‪۱۶:۳۴‬

پودر استیل ، قیمت پودر استیل ، فروش پودر استیل

شرکت کیمیای پارسیان، تهران ، تلفن: 88752035

فروش پودر استیل
فروش پودر استیل 316 جهت مصارف تحقیقاتی و صنعتی . ...

امروز: ‪۱۶:۳۴‬

فلز زیرکونبم ، قیمت زیرکونیم ، فروش زیرکونیم

شرکت کیمیای پارسیان، تهران ، تلفن: 09121389791

خرید و فروش فلز زیرکونیم
فروش زیرکونیم بدون هافنیم با خلوص 99.6 % ...

امروز: ‪۱۶:۳۳‬

فروش فرو آلیاژها ، فروسیلیکومنگنز ایرانی / هندی / گرجی

توحید، تهران ، تلفن: 09053998825

فرو سیلیکو منگنز ، فروش فرو سیلیکو منگنز ایرانی - هندی - گرجی آماده تحویل در تناژ بالا
قیمت مناسب به همراه تضمین آنالیز ...

امروز: ‪۱۶:۳۳‬

فروش کک متالوژی 70 / 80 درصد کربن

توحید، تهران ، تلفن: 09053998825

فروش کک متالوژی ۷۰ / ۸۰ درصد کربن
در سایزهای 3-0 / 10-3 / 15-5 / 35-5 / ...

آگهی‌های ویژه: مواد شیمیایی

فروش ویژه اسانس کشمش

30
شیمیایی آلپ

اسید فسفرو

15
فدک دیار کیمیا
اسید بوریک ترک بوراکس پنتاهیدرات ترک بوراکس دکاهیدرات ترک آب اکسیژنه-پرکسید- 35%پاشا ترک صنعتی آب اکسیژنه-پراکسید- 50%پاشاترک صنعتی کربنات باریم چینی کربنات پت

واردات مستقیم وتوزیع مواداولیه کارخانجات تولیدی صنعتی

15
گسترش تجارت عدل تبریز

گلایسین

12
فدک دیار کیمیا

سولفات منگنز

10
فدک دیار کیمیا

شمش آرسنیک چینی %99 واردات جدید رسید

10
بازرگانی فلزات راشا

اسید بوریک

10
فدک دیار کیمیا

کربنات پتاسیم خوراکی

10
فدک دیار کیمیا

اسید فسفریک

10
فدک دیار کیمیا

فروش مواد اولیه صنایع غذایی

10
بازرگانی فتحی

هیدروکسید پتاسیم

10
فدک دیار کیمیا

واردات و فروش انواع مواد اولیه شیمیایی خوراکی و ...

8
زرین شیمی تارا - امید کاکاوند

ابصابون گلپاک

8
ابصابون گلپاک

نیتریت سدیم

7
فدک دیار کیمیا

آمونیوم پر سولفات

7
فدک دیار کیمیا

تری اکسید آنتیموان Sb2O3 - شمش آنتیموان چین

5
بازرگانی راشا تجارت
کاربران
  • توان رقابتی خود را افزایش دهید.
  • نمایش ۳۰ آگهی پرتوان در گروه‌ها و صفحه اصلی سایت
  • بدون محدودیت در توان، جایگاه نمایش را انتخاب کنید.
  • ویژه توان یک: ۲۰۰ هزار تومان
  • توان را بر اساس کار خود تعیین کنید.
  • هر توان: ۲۰۰ هزار تومان


راهنمای ویژه
راهنمای پرداخت
قوانین درج آگهی
راهنمای تبلیغات