صنعت :: مواد شیمیایی

روغن شل/روغن هیدرولیک شل/روغن Shell Tellus S2 M 68

روغن شل/روغن هیدرولیک شل/روغن Shell Tellus S2 M 68
شرکت روانکاران جهان دیده
02122271586 - 02126400656 - 09122128617
تهران
‪دوشنبه، ۱۱ آذر ۱۳۹۸‬
33 بار

شرکت روانکاران جهان دیده

09122128617

فروش روغن های هیدرولیک شل
روغن هیدرولیک شل
روغن شل تلوس
روغن Shell Tellus
روغن دنده شل
روغن کمپرسور شل
روغن توربین شل
روغن دریایی شل
روغن موتور شل
روغن شل هلیکس
روغن Shell Helix
گریس شل
گریس شل گدوس
گریس Shell Gadus
گریس شل گدوس ریل
گریس Shell GadusRail
نماینده شل
نمایندگی فروش محصولات شل

روغن های هیدرولیک شل
Shell Hydraulic S1 M 32
روغن شل هیدرولیک اس1 ام 32
نام قبلی:Shell Hydraulic HM 32
روغن شل هیدرولیک اچ ام 32
Shell Hydraulic S1 M 46
روغن شل هیدرولیک اس1 ام 46
نام قبلی:Shell Hydraulic HM 46
روغن شل هیدرولیک اچ ام 46
Shell Hydraulic S1 M 68
روغن شل هیدرولیک اس1 ام 68
نام قبلی:Shell Hydraulic HM 68
روغن شل هیدرولیک اچ ام 68
Shell Irus Fluid BLT 100
روغن شل ایروس فلوئید بی ال تی 100
Shell Irus BLT 100
روغن شل ایروس بی ال تی 100
Shell Irus Fluid BLT 68
روغن شل ایروس فلوئید بی ال تی 68
Shell Irus BLT 68
روغن شل ایروس بی ال تی 68
Shell Irus Fluid C
روغن شل ایروس فلوئید سی
Shell Irus C
روغن شل ایروس سی
Shell Irus Fluid C-NA
روغن شل ایروس فلوئید سی ان ای
Shell Irus C-NA
روغن شل ایروس سی ان ای
Shell Irus Fluid DR 46
روغن شل ایروس فلوئید دی آر 46
Shell Irus DR 46
روغن شل ایروس دی آر 46
Shell Irus Fluid DU 46
روغن شل ایروس فلوئید دی یو 46
Shell Irus DU 46
روغن شل ایروس دی یو 46
Shell Irus Fluid DU 68
روغن شل ایروس فلوئید دی یو 68
Shell Irus DU 68
روغن شل ایروس دی یو 68
Shell Irus Fluid DU-NA 46
روغن شل ایروس فلوئید دی یو ان ای 46
Shell Irus DU-NA 46
روغن شل ایروس دی یو ام ای 46
Shell Irus Fluid DU-NA 68
روغن شل ایروس فلوئید دی یو آن ای 68
Shell Irus DU-NA 68
روغن شل ایروس دی یو آن ای 68
Shell Naturelle HF-E 15
روغن شل ناتورل اچ اف ای 15
Shell Naturelle HF-E 32
روغن شل ناتورل اچ اف ای 32
Shell Naturelle HF-E 46
روغن شل ناتورل اچ اف ای 46
Shell Naturelle HF-E 68
روغن شل ناتورل اچ اف ای 68
Shell Naturelle HF-M 46
روغن شل ناتورل اچ اف ام 46
Shell Naturelle HF-R 32
روغن شل ناتورل اچ اف ار 32
Shell Naturelle S4 Stern Tube Fluid 100
روغن شل ناتورل اس4 استرن تیوب فلوئید 100
Shell Tellus S2 M 22
روغن شل تلوس اس2 ام 22
نام قبلی:Shell Tellus 22
روغن شل تلوس 22
Shell Tellus S2 M 32
روغن شل تلوس اس2 ام 32
نام قبلی:Shell Tellus 32
روغن شل تلوس 32
Shell Tellus 37
روغن شل تلوس 37
Shell Tellus S2 M 46
روغن شل تلوس اس2 ام 46
نام قبلی:Shell Tellus 46
روغن شل تلوس 46
Shell Tellus S2 M 68
روغن شل تلوس اس2 ام 68
نام قبلی:Shell Tellus 68
روغن شل تلوس 68
Shell Tellus S2 M 100
روغن شل تلوس اس2 ام 100
نام قبلی:Shell Tellus 100
روغن شل تلوس 100
Shell Tellus S2 MA 10
روغن شل تلوس اس2 ام ای 10
نام قبلی:Shell Tellus DO 10
روغن شل تلوس دی او 10
Shell Tellus S2 MA 32
روغن شل تلوس اس2 ام ای 32
نام قبلی:Shell Tellus DO 32
روغن شل تلوس دی او 32
Shell Tellus S2 MA 46
روغن شل تلوس اس2 ام ای 46
نام قبلی:Shell Tellus DO 46
روغن شل تلوس دی او 46
Shell Tellus S2 MX 22
روغن شل تلوس اس2 ام ایکس 22
نام قبلی:Shell Tellus R 22
روغن شل تلوس آر 22
Shell Tellus S2 MX 32
روغن شل تلوس اس2 ام ایکس 32
نام قبلی:Shell Tellus R 32
روغن شل تلوس آر 32
Shell Tellus S2 MX 46
روغن شل تلوس اس2 ام ایکس 46
نام قبلی:Shell Tellus R 46
روغن شل تلوس آر 46
Shell Tellus S2 MX 68
روغن شل تلوس اس2 ام ایکس 68
نام قبلی:Shell Tellus R 68
روغن شل تلوس آر 68
Shell Tellus S2 MX 100
روغن شل تلوس اس2 ام ایکس 100
نام قبلی:Shell Tellus R 100
روغن شل تلوس آر 100
Shell Tellus S2 V 15
روغن شل تلوس اس2 وی 15
نام قبلی:Shell Tellus T 15
روغن شل تلوس تی 15
Shell Tellus S2 V 22
روغن شل تلوس اس2 وی 22
نام قبلی:Shell Tellus T 22
روغن شل تلوس تی 22
Shell Tellus S2 V 32
روغن شل تلوس اس2 وی 32
نام قبلی:Shell Tellus T 32
روغن شل تلوس تی 32
Shell Tellus T 37
روغن شل تلوس تی 37
Shell Tellus Oil T 37
روغن شل تلوس اویل تی 37
Shell Tellus S2 V 46
روغن شل تلوس اس2 وی 46
نام قبلی:Shell Tellus T 46
روغن شل تلوس تی 46
Shell Tellus S2 V 68
روغن شل تلوس اس2 وی 68
نام قبلی:Shell Tellus T 68
روغن شل تلوس تی 68
Shell Tellus S2 V 100
روغن شل تلوس اس2 وی 100
نام قبلی:Shell Tellus T 100
روغن شل تلوس تی 100
Shell Tellus S2 VA 46
روغن شل تلوس اس2 وی ای 46
نام قبلی:Shell Tellus TD 46
روغن شل تلوس تی دی 46
Shell Tellus S2 VX 15
روغن شل تلوس اس2 وی ایکس 15
نام قبلی:Shell Tellus TX 15
روغن شل تلوس تی ایکس 15
Shell Tellus S2 VX 22
روغن شل تلوس اس2 وی ایکس 22
نام قبلی:Shell Tellus TX 22
روغن شل تلوس تی ایکس 22
Shell Tellus S2 VX 32
روغن شل تلوس اس2 وی ایکس 32
نام قبلی:Shell Tellus TX 32
روغن شل تلوس تی ایکس 32
Shell Tellus S2 VX 46
روغن شل تلوس اس2 وی ایکس 46
نام قبلی:Shell Tellus TX 46
روغن شل تلوس تی ایکس 46
Shell Tellus S2 VX 68
روغن شل تلوس اس2 وی ایکس 68
نام قبلی:Shell Tellus TX 68
روغن شل تلوس تی ایکس 68
Shell Tellus S2 VX 100
روغن شل تلوس اس2 وی ایکس 100
نام قبلی:Shell Tellus TX 100
روغن شل تلوس تی ایکس 100
Shell Tellus S3 M 22
روغن شل تلوس اس3 ام 22
نام قبلی:Shell Tellus S 22
روغن شل تلوس اس 22
Shell Tellus S3 M 32
روغن شل تلوس اس3 ام 32
نام قبلی:Shell Tellus S 32
روغن شل تلوس اس 32
Shell Tellus S 37
روغن شل تلوس اس 37
Shell Tellus S3 M 46
روغن شل تلوس اس3 ام 46
نام قبلی:Shell Tellus S 46
روغن شل تلوس اس 46
Shell Tellus S3 M 68
روغن شل تلوس اس3 ام 68
نام قبلی:Shell Tellus S 68
روغن شل تلوس اس 68
Shell Tellus S3 M 100
روغن شل تلوس اس3 ام 100
نام قبلی:Shell Tellus S 100
روغن شل تلوس اس 100
Shell Tellus S3 V 32
روغن شل تلوس اس3 وی 32
نام قبلی:Shell Tellus STX 32
روغن شل تلوس اس تی ایکس 32
Shell Tellus S3 V 46
روغن شل تلوس اس3 وی 46
نام قبلی:Shell Tellus STX 46
روغن شل تلوس اس تی ایکس 46
Shell Tellus S3 V 68
روغن شل تلوس اس3 وی 68
نام قبلی:Shell Tellus STX 68
روغن تلوس اس تی ایکس 68
Shell Tellus S4 ME 22
روغن شل تلوس اس4 ام ای 22
نام قبلی:Shell Tellus EE 22
روغن شل تلوس ای ای 22
Shell Tellus S4 ME 32
روغن شل تلوس اس4 ام ای 32
نام قبلی:Shell Tellus EE 32
روغن شل تلوس ای ای 32
Shell Tellus S4 ME 46
روغن شل تلوس اس4 ام ای 46
نام قبلی:Shell Tellus EE 46
روغن شل تلوس ای ای 46
Shell Tellus S4 ME 68
روغن شل تلوس اس4 ام ای 68
نام قبلی:Shell Tellus EE 68
روغن شل تلوس ای ای 68
Shell Tellus S4 VX 32
روغن شل تلوس اس4 وی ایکس 32
نام قبلی:Shell Tellus Arctic
روغن شل تلوس ارکتیک

لازم به ذکر است تمامی محصولات فوق با گارانتی و مشخصات فنی (Datasheet) از طرف شرکت روانکاران جهان دیده عرضه می شود.

برای سفارش محصولات خود و کسب اطلاعات بیشتر لطفا با شماره های ذیل از ساعت 8:30 الی 18:30 تماس حاصل فرمائید.

آدرس:تهران خیابان شریعتی بالاتر از متروی شریعتی کوچه دفتری شرقی پلاک 3 واحد 16
Channel:@Ravankaranjahandideh
Instagram.com/Shell_storee
تلفن دفتر مرکزی:02126400656-02122271586
تلفکس:02126400653
همراه مدیر فروش:09122128617
مهندس جهانگیر هنرور
وبسایت:www.shell-store.com
پست الکترونیک:info@shell-store.com
Shellstore2@gmail.com


قیمت: تماس بگیرید

مشخصات آگهی

نام
شرکت روانکاران جهان دیده
ایمیل
تلفن
02122271586 - 02126400656 - 09122128617
انقضا
‪جمعه، ۱۱ بهمن ۱۳۹۸‬
موقعیت
تهران
آدرس
تهران داوودیه خیابان شریعتی کوچه دفتری شرقی پلاک 3 واحد 16

عبارات کلیدی

روغن شل | نماینده شل | نمایندگی شل | روغن هیدرولیک | روغن هیدرولیک شل | روغن شل تلوس | روغن Shell Tellus S2 M 68 | روغن Shell Tellus 68 | روغن Shell Tellus S2 V 32 | روغن Shell Tellus T 32 | روغن Shell Tellus S2 V 100 | روغن Shell Tellus T 100 | روغن Shell Irus C | روغن Shell Irus BLT 68 | روغن Shell Tellus S4 ME 68 |

تازه‌های صنعت :: مواد شیمیایی ( صفحه 1 از 335 )

امروز: ‪۰۵:۲۰‬

فروش انواع مواد شیمیایی و محصولات پتروشیمی

فروش مواد شیمیایی و محصولات پتروشیمی
صادرات و واردات انواع مواد شیمیایی ...


16
بامداد پتروپارسان، تهران، تلفن: 02188103004
امروز: ‪۰۴:۵۹‬

پکینگ ورقه ای ، شبکه ای و فیلمی pvc

انواع پکینگ ورقه ای ، شبکه ای و فیلمی از جنس پلی وینیل کلراید ( pvc ) در گام های مختلف :
CF19 - CF14 - CF12 CF25 و ضخامت های 400 - 450 و 500 میکرون ...


احمدی، مازندران، تلفن: 09379650477
امروز: ‪۰۴:۵۶‬

فروش پودر فلزات ، قیمت پودر فلزات ، خرید پودر فلزات

فروش پایان معامله نیست بلکه آغاز تعهد ما به شماست.
خرید و فروش پودر فلزات . ...


23
شرکت کیمیای پارسیان، تهران، تلفن: 09121389791
امروز: ‪۰۴:۰۴‬

پودر فلزات - اکسید فلزات - مواد شیمیایی - بوته آلومینایی

پودر آهن،پودرآلومینیم،پودرتنگستن و تنگستن کارباید ،بور کارباید، پودر تیتانیم و تیتانیم کارباید،پودر روی،پودر زیرکونیم،پودر سرب،پودر سلنیوم،پودر ...


24
شیمیایی پوریان، تهران، تلفن: (021)33914201
امروز: ‪۰۳:۲۳‬

سیلیکون قالب گیرى .کامپوزیت .سیلیکون قالبسازی

واردات و فروش مواد اولیه قالب سازی و کامپوزیت
سیلیکون قالبگیری ...


26
پرفکت شیمی، تهران، تلفن: 02144033967
امروز: ‪۰۳:۱۹‬

فروش مستقیم گازوییل d2 و هیدروکربن و گوگرد

فروش مستقیم و قانونی گازوییل d2 و هیدرو کربن به مقصد افغانستان و بندر عباس
فروش مستقیم گوگرد ترکمنستان ...


رضایی، خراسان، تلفن: 09152224005
امروز: ‪۰۲:۴۰‬

فروش مواد شیمیایی و پلیمری، تصفیه آب، آرایشی بهداشتی

فروش مواد شیمیایی و پلیمری، محصولات پتروشیمی، تصفیه آب ، آرایشی بهداشتی، شوینده، رنگ و رزین
شرکت علمی سازان پارت ( ELSAPA) واردکننده و فروشنده ...


30
علمی سازان پارت ( ELSAPA )، تهران، تلفن: 02186017283
امروز: ‪۰۲:۱۴‬

گوارگام مالتودکسترین دکستروز سوربات CMC

09121838312
واردات و فروش اسید سیتریک . مالتودکسترین . دکستروز . ایزوله سویا . لاکتوز . سیترات سدیم . زانتان گام . سوربات پتاسیم . گوارگام . بنزوات ...


26
بازرگانی حسینی، تهران، تلفن: 09121838312
امروز: ‪۰۲:۱۴‬

فروش اتانول صنعتی

09129350117 رضایی
این ماده یک مایع فرار، قابل اشتعال و بی رنگ می باشد. در صنعت بعنوان حلال و ماده واسطه شیمیایی برای تولید بیشتر ترکیبات آلی ...


10
بادرام، تهران، تلفن: 09129350117
امروز: ‪۰۱:۴۳‬

واردات و فروش مواد اولیه صنایع غذایی ، اسانس و رنگ

واردات و فروش مواد اولیه غذایی (اسید سیتریک - اسید اسکوربیک - اسانس خوراکی - رنگ خوراکی - مالتودکسترین - گوارگام - گزانتان گام - زانتان گام - سوربات ...


30
بازرگانی امید، تهران، تلفن: 88825105
امروز: ‪۰۱:۱۷‬

فروش مواد شیمیایی و فروش مواد پلیمری

تامین و فروش مواد شیمایی :
تیتان در گرید های: ...


25
شیمی پل، تهران، تلفن: 021-88617014
امروز: ‪۰۰:۵۸‬

فروش مواد اولیه صنایع غذایی

بازرگانی فتحی وارد کننده و تامین کننده ی انواع مواد اولیه صنایع غذایی با بهترین قیمت ها به همراه ارائه ی اجناس با کیفیت و معتبر بین المللی در خدمت ...


10
بازرگانی فتحی، تهران، تلفن: 09128855562
امروز: ‪۰۰:۵۵‬

نماینده رسمی رنگ صنعتی جوتن در تهران

فروش و مشاوره فنی در رابطه با کلیه رنگهای صنعتی و ساختمانی جوتن
تلفن :۰۲۱-۲۶۲۰۷۲۹۱ / ۰۲۱-۲۶۲۰۷۲۹۹ ...


22
آقای میلانی، تهران، تلفن: ۰۲۱-۲۶۲۰۷۲۹۱
امروز: ‪۰۰:۵۴‬

فروش مواد اولیه صنایع غذایی و دارویی و بهداشتی

واردات و فروش
فروش مواد اولیه مکمل سازی ...


10
بازرگانی اوین فود avin food، تهران، تلفن: 02177071612
امروز: ‪۰۰:۳۰‬

فروش سیلیکون قالبگیری و روغن سیلیکون

فروش سیلیکون قالب گیری کانادا و امولشن فروش روغن سیلیکون کانادایی با ویسکوزیته های مختلف سیلیکون مدیکال برای خار و پاشنه
فروش خمیررنگ قالبگیری ...


مرتضی خامسی، تهران، تلفن: 09128982537
امروز: ‪۰۰:۲۶‬

چسب 123 FASTFix 400ml و چسب مایع(قطره ای غلیظ)۱۲۳

چسب 123 FASTFix بزرگ دارای ۹۰ گرم خالص چسب مایع در بطری نرم پلی اتیلن و ۲۲۰ گرم خالص محلول فعال کننده در قوطی اسپری با ویژگی های
۱- اسپری بدون ...


دهقانی، تهران، تلفن: 09123486231
امروز: ‪۰۰:۲۲‬

فروش رزین پلی استر، وینیل استر، سیلیکون قالب گیری،...

فروش رزین های پلی استر، وینیل استر، اپوکسی، سیلیکون قالبگیری، پلی یورتان
فروش الیاف شیشه، کربن، آرامید، بازالت، هیبریدی ...


8
شرکت ماندگار بسپار فجر آسیا، کرج، تلفن: 02632772130
امروز: ‪۰۰:۱۹‬

وارد کننده مواد اولیه غذایی

فروش ویتامین ث
ویتامین ث (اسکوربیک اسید) Zibo واردات جدید ...


35
موسسه شیمیایی برمودا، تهران، تلفن: 09123970122
امروز: ‪۰۰:۱۹‬

فروش و واردات مواد اولیه صنایع غذایی

واردات و فروش مواد اولیه غذایی (مالتودکسترین - گوارگام - گزانتان گام - زانتان گام - سوربات پتاسیم - سیترات سدیم - پودر کاکائو و ...)
واردکننده و ...


35
موسسه شیمیایی برمودا، تهران، تلفن: 09123970122
امروز: ‪۰۰:۰۶‬

بازرگانی مهرشیمی- فروش مواد اولیه شیمیایی صنایع غذایی

شرکت بازرگانی مهرشیمی‎ ‎
وارد کننده و فروشنده انواع مواد اولیه شیمیایی صنایع غذایی و کارخانجات مواد غذایی و صنایع تصفیه آب با 7 سال سابقه نامی آشنا ...


10
بازرگانی مهر شیمی، تهران، تلفن: 22135609
امروز: ‪۰۰:۰۴‬

فروش پروپیونات کلسیم

فروش پروپیونات کلسیم
فروش مونو سدیم گلوتومات خوراکی ...


امیر مشکین، تهران، تلفن: 09123970122
امروز: ‪۰۰:۰۴‬

فروش تترا پتاسیم پیرو فسفات

فروش تترا پتاسیم
تترا پتاسیم پیرو فسفات ...


مشکین، تهران، تلفن: 09123970122
امروز: ‪۰۰:۰۳‬

فروش کافیین

واردات کافیین گرانول آلمانی در بشکه های 50 کیلوگرمی بار جدید با مجوز مصرف از وزارت بهداشت ایران 88107848 88107849 09123970122 ...


موسسه شیمیایی برمودا، تهران، تلفن: 09123970122
امروز: ‪۰۰:۰۳‬

فروش فنول-جوش شیرین-تری پلی فسفات -اسید استیک-فسفریک

بازرگانی مَهرادکو; واردات و فروش مواد اولیه شیمیایی و غذایی
** موجودی کالا در معتبر ترین انبارهای تهران- شور آباد** **امکان خرید مستقیم محصولات ...


16
بازرگانی مَهرادکو، تهران، تلفن: 09120334110
امروز: ‪۰۰:۰۱‬

افزودنی های پلیمری

شرکت بازرگانی جاوید پلیمر
ارتقاء کیفیت ؛ تخصص ماست ...


2
شرکت بازرگانی جاوید پلیمر، تهران، تلفن: 021_66475256
دیروز: ‪۲۳:۵۷‬

فروش پودرفله لباسشویی(شرکت آسا)

فروش وعرضه پودرلباسشویی باکیفیت و قیمت دلخواه
فروش فقط به صورت عمده میباشد ...


10
شرکت آسا، تهران، تلفن: 02155813516
دیروز: ‪۲۳:۵۵‬

ریخته گری دقیق(INVESTMENT CASTING

فروش و تامین کلیه تجهیزات(اتوکلاو-پرس تزریق موم و...)با طراحی داخلی وتمامی مواد مصرفی(موم-مولوکیت-مولایت-زیرکن-سیلیس کلوییدی)وراه اندازی خطوط تولید ...


مهندس سعیدرعیتی، تهران، تلفن: 09191617609
دیروز: ‪۲۳:۵۲‬

موم صنعتی

فروش استثنایی موم صنعتی ریخته گری دقیق حداقل سفارش 500 کیلو ...


سعیدرعیتی، تهران، تلفن: 09191617609
دیروز: ‪۲۳:۵۰‬

دیتا لاگر دما و رطوبت صنعتی -پزشکی

دیتالاگر دما و رطوبت صنعتی-پزشکی
Temprature & humidity data logger ...


شرکت پیشران صنعت ویرا، تهران، تلفن: 44055128
دیروز: ‪۲۳:۴۹‬

پودر پی وی سی ، pvc ، مواد چسب سازی ، رزین ، پی وی سی

تهیه و پخش مواد اولیه صنعت پلاستیک ، انواع پودر پی وس سی کره LG 1302 & 1202 . پودر pvc ایرانی ٦٨٣٤، pvc تایوان ، وتمامی افزودنی های این صنعت.و رنگ ...


محمدرضا توکلی(شاهد رنگ)، تهران، تلفن: 02155804146

آگهی‌های ویژه: مواد شیمیایی

اسید فلوریدریک ایرانی با خلوص 70%

36
گروه صنعتی شادرام شیمی
تلفن : 09127996282

فروش و واردات مواد اولیه صنایع غذایی

35
موسسه شیمیایی برمودا
تلفن : 09123970122

وارد کننده مواد اولیه غذایی

35
موسسه شیمیایی برمودا
تلفن : 09123970122

گوارگام مالتودکسترین دکستروز سوربات CMC

26
بازرگانی حسینی
تلفن : 09121838312

نماینده رسمی رنگ صنعتی جوتن در تهران

22
آقای میلانی
تلفن : ۰۲۱-۲۶۲۰۷۲۹۱

فروش مواد اولیه صنایع غذایی و دارویی و بهداشتی

10
بازرگانی اوین فود avin food
تلفن : 02177071612

فروش مواد اولیه صنایع غذایی

10
بازرگانی فتحی
تلفن : 09128855562

فروش پودرفله لباسشویی(شرکت آسا)

10
شرکت آسا
تلفن : 02155813516

فروش اتانول صنعتی

10
بادرام
تلفن : 09129350117

فروش کک متالوژی

8
کانی کوبش
تلفن : 09122312073

فروش رزین پلی استر، وینیل استر، سیلیکون قالب گیری،...

8
شرکت ماندگار بسپار فجر آسیا
تلفن : 02632772130

مخزن 1000 لیتری قابل حمل

5
آریا پلاست
تلفن : 09128790150

رنگ اپوکسی

5
رنگ ایکالر
تلفن : 33914936

فروش اروزیل

5
Silka
تلفن : 09123302887
کاربران
  • توان رقابتی خود را افزایش دهید.
  • نمایش ۳۰ آگهی پرتوان در گروه‌ها و صفحه اصلی سایت
  • بدون محدودیت در توان، جایگاه نمایش را انتخاب کنید.
  • ویژه به توان یک: ۳۰ هزار تومان.
  • توان را بر اساس کار خود تعیین کنید.
  • هر توان ۳۰ هزار تومان.


راهنمای ویژه
راهنمای پرداخت
قوانین درج آگهی
راهنمای تبلیغات