صنعت :: مواد شیمیایی

روغن شل/روغن هیدرولیک شل/روغن Shell Tellus S2 M 68

روغن شل/روغن هیدرولیک شل/روغن Shell Tellus S2 M 68
شرکت روانکاران جهان دیده
02122271586 - 02126400656 - 09122128617
تهران
‪پنجشنبه، ۲۷ تیر ۱۳۹۸‬
19 بار

شرکت روانکاران جهان دیده

09122128617

فروش روغن های هیدرولیک شل
روغن هیدرولیک شل
روغن شل تلوس
روغن Shell Tellus
روغن دنده شل
روغن کمپرسور شل
روغن توربین شل
روغن دریایی شل
روغن موتور شل
روغن شل هلیکس
روغن Shell Helix
گریس شل
گریس شل گدوس
گریس Shell Gadus
گریس شل گدوس ریل
گریس Shell GadusRail
نماینده شل
نمایندگی فروش محصولات شل

روغن های هیدرولیک شل
Shell Hydraulic S1 M 32
روغن شل هیدرولیک اس1 ام 32
نام قبلی:Shell Hydraulic HM 32
روغن شل هیدرولیک اچ ام 32
Shell Hydraulic S1 M 46
روغن شل هیدرولیک اس1 ام 46
نام قبلی:Shell Hydraulic HM 46
روغن شل هیدرولیک اچ ام 46
Shell Hydraulic S1 M 68
روغن شل هیدرولیک اس1 ام 68
نام قبلی:Shell Hydraulic HM 68
روغن شل هیدرولیک اچ ام 68
Shell Irus Fluid BLT 100
روغن شل ایروس فلوئید بی ال تی 100
Shell Irus BLT 100
روغن شل ایروس بی ال تی 100
Shell Irus Fluid BLT 68
روغن شل ایروس فلوئید بی ال تی 68
Shell Irus BLT 68
روغن شل ایروس بی ال تی 68
Shell Irus Fluid C
روغن شل ایروس فلوئید سی
Shell Irus C
روغن شل ایروس سی
Shell Irus Fluid C-NA
روغن شل ایروس فلوئید سی ان ای
Shell Irus C-NA
روغن شل ایروس سی ان ای
Shell Irus Fluid DR 46
روغن شل ایروس فلوئید دی آر 46
Shell Irus DR 46
روغن شل ایروس دی آر 46
Shell Irus Fluid DU 46
روغن شل ایروس فلوئید دی یو 46
Shell Irus DU 46
روغن شل ایروس دی یو 46
Shell Irus Fluid DU 68
روغن شل ایروس فلوئید دی یو 68
Shell Irus DU 68
روغن شل ایروس دی یو 68
Shell Irus Fluid DU-NA 46
روغن شل ایروس فلوئید دی یو ان ای 46
Shell Irus DU-NA 46
روغن شل ایروس دی یو ام ای 46
Shell Irus Fluid DU-NA 68
روغن شل ایروس فلوئید دی یو آن ای 68
Shell Irus DU-NA 68
روغن شل ایروس دی یو آن ای 68
Shell Naturelle HF-E 15
روغن شل ناتورل اچ اف ای 15
Shell Naturelle HF-E 32
روغن شل ناتورل اچ اف ای 32
Shell Naturelle HF-E 46
روغن شل ناتورل اچ اف ای 46
Shell Naturelle HF-E 68
روغن شل ناتورل اچ اف ای 68
Shell Naturelle HF-M 46
روغن شل ناتورل اچ اف ام 46
Shell Naturelle HF-R 32
روغن شل ناتورل اچ اف ار 32
Shell Naturelle S4 Stern Tube Fluid 100
روغن شل ناتورل اس4 استرن تیوب فلوئید 100
Shell Tellus S2 M 22
روغن شل تلوس اس2 ام 22
نام قبلی:Shell Tellus 22
روغن شل تلوس 22
Shell Tellus S2 M 32
روغن شل تلوس اس2 ام 32
نام قبلی:Shell Tellus 32
روغن شل تلوس 32
Shell Tellus 37
روغن شل تلوس 37
Shell Tellus S2 M 46
روغن شل تلوس اس2 ام 46
نام قبلی:Shell Tellus 46
روغن شل تلوس 46
Shell Tellus S2 M 68
روغن شل تلوس اس2 ام 68
نام قبلی:Shell Tellus 68
روغن شل تلوس 68
Shell Tellus S2 M 100
روغن شل تلوس اس2 ام 100
نام قبلی:Shell Tellus 100
روغن شل تلوس 100
Shell Tellus S2 MA 10
روغن شل تلوس اس2 ام ای 10
نام قبلی:Shell Tellus DO 10
روغن شل تلوس دی او 10
Shell Tellus S2 MA 32
روغن شل تلوس اس2 ام ای 32
نام قبلی:Shell Tellus DO 32
روغن شل تلوس دی او 32
Shell Tellus S2 MA 46
روغن شل تلوس اس2 ام ای 46
نام قبلی:Shell Tellus DO 46
روغن شل تلوس دی او 46
Shell Tellus S2 MX 22
روغن شل تلوس اس2 ام ایکس 22
نام قبلی:Shell Tellus R 22
روغن شل تلوس آر 22
Shell Tellus S2 MX 32
روغن شل تلوس اس2 ام ایکس 32
نام قبلی:Shell Tellus R 32
روغن شل تلوس آر 32
Shell Tellus S2 MX 46
روغن شل تلوس اس2 ام ایکس 46
نام قبلی:Shell Tellus R 46
روغن شل تلوس آر 46
Shell Tellus S2 MX 68
روغن شل تلوس اس2 ام ایکس 68
نام قبلی:Shell Tellus R 68
روغن شل تلوس آر 68
Shell Tellus S2 MX 100
روغن شل تلوس اس2 ام ایکس 100
نام قبلی:Shell Tellus R 100
روغن شل تلوس آر 100
Shell Tellus S2 V 15
روغن شل تلوس اس2 وی 15
نام قبلی:Shell Tellus T 15
روغن شل تلوس تی 15
Shell Tellus S2 V 22
روغن شل تلوس اس2 وی 22
نام قبلی:Shell Tellus T 22
روغن شل تلوس تی 22
Shell Tellus S2 V 32
روغن شل تلوس اس2 وی 32
نام قبلی:Shell Tellus T 32
روغن شل تلوس تی 32
Shell Tellus T 37
روغن شل تلوس تی 37
Shell Tellus Oil T 37
روغن شل تلوس اویل تی 37
Shell Tellus S2 V 46
روغن شل تلوس اس2 وی 46
نام قبلی:Shell Tellus T 46
روغن شل تلوس تی 46
Shell Tellus S2 V 68
روغن شل تلوس اس2 وی 68
نام قبلی:Shell Tellus T 68
روغن شل تلوس تی 68
Shell Tellus S2 V 100
روغن شل تلوس اس2 وی 100
نام قبلی:Shell Tellus T 100
روغن شل تلوس تی 100
Shell Tellus S2 VA 46
روغن شل تلوس اس2 وی ای 46
نام قبلی:Shell Tellus TD 46
روغن شل تلوس تی دی 46
Shell Tellus S2 VX 15
روغن شل تلوس اس2 وی ایکس 15
نام قبلی:Shell Tellus TX 15
روغن شل تلوس تی ایکس 15
Shell Tellus S2 VX 22
روغن شل تلوس اس2 وی ایکس 22
نام قبلی:Shell Tellus TX 22
روغن شل تلوس تی ایکس 22
Shell Tellus S2 VX 32
روغن شل تلوس اس2 وی ایکس 32
نام قبلی:Shell Tellus TX 32
روغن شل تلوس تی ایکس 32
Shell Tellus S2 VX 46
روغن شل تلوس اس2 وی ایکس 46
نام قبلی:Shell Tellus TX 46
روغن شل تلوس تی ایکس 46
Shell Tellus S2 VX 68
روغن شل تلوس اس2 وی ایکس 68
نام قبلی:Shell Tellus TX 68
روغن شل تلوس تی ایکس 68
Shell Tellus S2 VX 100
روغن شل تلوس اس2 وی ایکس 100
نام قبلی:Shell Tellus TX 100
روغن شل تلوس تی ایکس 100
Shell Tellus S3 M 22
روغن شل تلوس اس3 ام 22
نام قبلی:Shell Tellus S 22
روغن شل تلوس اس 22
Shell Tellus S3 M 32
روغن شل تلوس اس3 ام 32
نام قبلی:Shell Tellus S 32
روغن شل تلوس اس 32
Shell Tellus S 37
روغن شل تلوس اس 37
Shell Tellus S3 M 46
روغن شل تلوس اس3 ام 46
نام قبلی:Shell Tellus S 46
روغن شل تلوس اس 46
Shell Tellus S3 M 68
روغن شل تلوس اس3 ام 68
نام قبلی:Shell Tellus S 68
روغن شل تلوس اس 68
Shell Tellus S3 M 100
روغن شل تلوس اس3 ام 100
نام قبلی:Shell Tellus S 100
روغن شل تلوس اس 100
Shell Tellus S3 V 32
روغن شل تلوس اس3 وی 32
نام قبلی:Shell Tellus STX 32
روغن شل تلوس اس تی ایکس 32
Shell Tellus S3 V 46
روغن شل تلوس اس3 وی 46
نام قبلی:Shell Tellus STX 46
روغن شل تلوس اس تی ایکس 46
Shell Tellus S3 V 68
روغن شل تلوس اس3 وی 68
نام قبلی:Shell Tellus STX 68
روغن تلوس اس تی ایکس 68
Shell Tellus S4 ME 22
روغن شل تلوس اس4 ام ای 22
نام قبلی:Shell Tellus EE 22
روغن شل تلوس ای ای 22
Shell Tellus S4 ME 32
روغن شل تلوس اس4 ام ای 32
نام قبلی:Shell Tellus EE 32
روغن شل تلوس ای ای 32
Shell Tellus S4 ME 46
روغن شل تلوس اس4 ام ای 46
نام قبلی:Shell Tellus EE 46
روغن شل تلوس ای ای 46
Shell Tellus S4 ME 68
روغن شل تلوس اس4 ام ای 68
نام قبلی:Shell Tellus EE 68
روغن شل تلوس ای ای 68
Shell Tellus S4 VX 32
روغن شل تلوس اس4 وی ایکس 32
نام قبلی:Shell Tellus Arctic
روغن شل تلوس ارکتیک

لازم به ذکر است تمامی محصولات فوق با گارانتی و مشخصات فنی (Datasheet) از طرف شرکت روانکاران جهان دیده عرضه می شود.

برای سفارش محصولات خود و کسب اطلاعات بیشتر لطفا با شماره های ذیل از ساعت 8:30 الی 18:30 تماس حاصل فرمائید.

آدرس:تهران خیابان شریعتی بالاتر از متروی شریعتی کوچه دفتری شرقی پلاک 3 واحد 16
Channel:@Ravankaranjahandideh
Instagram.com/Shell_storee
تلفن دفتر مرکزی:02126400656-02122271586
تلفکس:02126400653
همراه مدیر فروش:09122128617
مهندس جهانگیر هنرور
وبسایت:www.shell-store.com
پست الکترونیک:info@shell-store.com
Shellstore2@gmail.com


قیمت: تماس بگیرید

مشخصات آگهی

نام
شرکت روانکاران جهان دیده
ایمیل
تلفن
02122271586 - 02126400656 - 09122128617
انقضا
‪دوشنبه، ۲۵ شهریور ۱۳۹۸‬
موقعیت
تهران
آدرس
تهران داوودیه خیابان شریعتی کوچه دفتری شرقی پلاک 3 واحد 16

عبارات کلیدی

روغن شل | نماینده شل | نمایندگی شل | روغن هیدرولیک | روغن هیدرولیک شل | روغن شل تلوس | روغن Shell Tellus S2 M 68 | روغن Shell Tellus 68 | روغن Shell Tellus S2 V 32 | روغن Shell Tellus T 32 | روغن Shell Tellus S2 V 100 | روغن Shell Tellus T 100 | روغن Shell Irus C | روغن Shell Irus BLT 68 | روغن Shell Tellus S4 ME 68 |

تازه‌های صنعت :: مواد شیمیایی ( صفحه 1 از 320 )

امروز: ‪۰۹:۳۶‬

سیلیکون قالب گیرى .کامپوزیت .سیلیکون قالبسازی

واردات و فروش مواد اولیه قالب سازی و کامپوزیت
سیلیکون قالبگیری ...


7
پرفکت شیمی، تهران، تلفن: 02144033967
امروز: ‪۰۹:۳۶‬

تالک آلمانی فارما گرید آرایشی فروش تالک آرایشی آلمان

تالک آلمانی فارما گرید آرایشی فروش تالک آرایشی آلمان
واردات مستقیم تالک آرایشی تالک فارما گرید تالک غذایی در کیسه های 25 کیلوگرمی. کاربرد فارما گرید ...


گیلاردیان، تهران، تلفن: 02133993725
امروز: ‪۰۹:۳۶‬

فروش اروزیل واردات اروزیل 200 کره فروش اروزیل

فروش و واردات اروزیل سیلیکا فیوم در پاکت های 10 کیلویی و پالت های 180 کیلوگرمی
اروزیل Aerosil کاربرد در صنعت رنگ ...


امید گیلاردیان، تهران، تلفن: 02133993725
امروز: ‪۰۹:۳۶‬

فروش کالیفون استرشده باگلیسیرین عرضه رزین گام گلیسیر

شرکت پاسارگاد نوین عرضه کننده مواد اولیه آرایشی و بهداشتی آمادگی تامین مواد ذیل را دارد :
Rosin glycerin ester ( کالیفون استر شده با گلیسیرین ...


امید گیلاردیان، تهران، تلفن: 33982748
امروز: ‪۰۹:۳۴‬

کربنات سبک و سنگین

کربنات سبک و سنگین
فروش کربنات سدیم سبک و سنگین مراغه و سمنان کیسه های 50 کیلویی و جامبو بگ به صورت کلی و جزئی تحویل حواله آماده ...


فرخی، تهران، تلفن: 09124388422
امروز: ‪۰۹:۳۴‬

فروش پرکلرین

فروش پرکلرین
Ca(OCl)2 ...


فرخی، تهران، تلفن: 09124388422
امروز: ‪۰۹:۳۴‬

فروش سود پرک چیستا

فروش سود پرک (چیستا)
بسته بندی در کیسه های 25 کیلویی ...


کیمیا تجارت چیستا، تهران، تلفن: 021-36832571
امروز: ‪۰۹:۳۴‬

فروش ABS

هیروشیمی اقدام به فروش ABS در گریدهای N50 ، 10733، 10415،10417،10720 پتروشیمی قائد بصیر و گرید 0152 پتروشیمی تبریز کرده است.
در صورت نیاز به کسب ...


هیروشیمی، تهران، تلفن: 02144554600
امروز: ‪۰۹:۳۴‬

فروش فنل (فنول)

فنول با فرمول شیمیایی C6H5OH جامدی سفیدرنگ با خاصیت اسیدی ضعیف و تا حدودی خورنده است و در غلظت‌های بالا سوختگی پوستی ایجاد می‌کند. فنول ماده اولیه ...


هیروشیمی، تهران، تلفن: 021-44554600
امروز: ‪۰۹:۳۴‬

فروش ویژه آب ژاوال

فروش ویژه آب ژاوال
NaOCl ...


کیمیا تجارت چیستا ( فرخی)، تهران، تلفن: 09124388422
امروز: ‪۰۹:۳۴‬

فروش مواد اولیه شیمیایی ، پلیمری و شوینده،بهداشتی

فروش مواد شیمیایی:فروش متانول-فنول(فنل)-زایلین مخلوط-استون -PAC-تیتان-ایزوپروپیل الکل-اسید استیک-اسید فرمیک-اسید فسفریک-سود مایع-سدیم کربنات سبک و ...


هیروشیمی، تهران، تلفن: 021-44554600
امروز: ‪۰۹:۳۴‬

فروش ویژه مونوکلرو استیک اسید(MCA)

فروش ویژه مونوکلرو استیک اسید(MCA)
محل تخلیه: طبق درخواست خریدار بسته بندی: در کیسه های 25 کیلویی بهترین کیفیت-تحویل فوری کاربرد اسید ...


کیمیا تجارت چیستا ( فرخی)، تهران، تلفن: 09124388422
امروز: ‪۰۹:۳۴‬

فروش سود پرک(نیروکلر)

فروش سود پرک(نیروکلر)
کیفیت عالی قیمت مناسب تحویل فوری (درب کارخانه) بسته بندی در کیسه های 25 کیلویی ماده ای جامد و سفید رنگ با دمای ذوب ...


کیمیا تجارت چیستا ( فرخی)، تهران، تلفن: 09124388422
امروز: ‪۰۹:۳۲‬

فروش مواد اولیه شیمیایی

فروش مواد اولیه شیمیایی
واردات و فروش انواع مواد اولیه صنایع شیمیایی صادرات متانول ، وایت اسپریت و انواع تینر فروش ویژه به صورت بشکه و فله ...


حسین درجایی، تهران، تلفن:
امروز: ‪۰۹:۳۰‬

فروش HPMC HONEST

هیدروکسی پروپیل متیل سلولز،غلظت دهنده سلولزی
واردکننده هیدروکسی پروپیل متیل سلولز یکی از مشتقات سلولز میباشد که طی فرایند متیله کردن سلولز با متیل ...


مطراحی، تهران، تلفن: 09124989698
امروز: ‪۰۹:۲۸‬

شیمی تجارت هورسان تهیه و توزیع مواد شیمیایی

با سلام خدمت شما بازدیدکننده گرامی.
لیست اقلام وارداتی به شرح ذیل می باشد. ...


شیمی تجارت هورسان، تهران، تلفن: 88919560
امروز: ‪۰۹:۲۸‬

فروش ویژه کلسیم لیگنو سولفونات و پلی نفتالین سولفونات

فروش ویژه و استثنایی کلسیم لیگنو سولفونات آفریقای جنوبی در بسته بندی 25 و جامبو 600 کیلوگرمی.
پلی نفتالین چینی وولانگ با قیمت ویژه ...


شرکت شیمی تجارت هورسان، تهران، تلفن: 09129733316
امروز: ‪۰۹:۲۸‬

واردات و توزیع کننده مواد اولیه شیمیایی

اسید فسفریک ۸۵% خوراکی
اسید فرمیک ۸۵% سولفات سدیم ۹۹% سولفات منگنز ۹۹% اسید سیتریک خشک و آبدار کربنات باریم مونو آمونیوم ...


شیمی تجارت هورسان، تهران، تلفن: 09129733316
امروز: ‪۰۹:۲۵‬

تولید کننده سود پرک ، سود سوزآور

سود پرک ، سود سوزآور
فروشنده سـود پـرک ...


سود پرک اکسین، تهران، تلفن: 02188540056
امروز: ‪۰۹:۲۵‬

سود پرک ، کاستیک سودا ، هیدروکسید سدیم

فروش سود پرک
NaOH ...


سود پرک اکسین، تهران، تلفن: 02188540056
امروز: ‪۰۹:۲۵‬

سود کاستیک پرک

فروش سود کاستیک پرک
تولید کاستیک سودا ...


کیمیا پارس شایانکار، تهران، تلفن: (021)88998130
امروز: ‪۰۹:۲۴‬

The IRAN’s Leading Caustic Solutions Provider (NaOH) %98

Caustic soda flakes is ready to Export
(Sodium hydroxide) ...


کیمیا پارس شایانکار، تهران، تلفن: (021)88998130
امروز: ‪۰۹:۲۴‬

اکسید آلومینیوم قهوه ای

اکسید آلومینیوم قهوه ای در تمام دانه بندی ها موجود است
بسته بندی : پاکت های 25 کیلو گرمی ...


شرکت بازرگانی نانو بنیان آسیا، تهران، تلفن: 02122039141
امروز: ‪۰۹:۲۴‬

فروش جوش شیرین

فروشنده جوش شیرین
بی‌کربنات سدیم ...


1
کیمیا پارس شایانکار، تهران، تلفن: 09121083929
امروز: ‪۰۹:۲۴‬

اروزیل چینی LC-200

وارد کننده انواع اروزیل
اروزیل آلمانی ...


2
شرکت بازرگانی نانو بنیان آسیا، تهران، تلفن: 02122039141
امروز: ‪۰۹:۲۴‬

پودر منیزیم 99.8%

وارد کننده پودر منیزیم
پودر منیزیم چینی در دانه بندی های مختلف موجود است . ...


1
بازرگانی نانو بنیان آسیا( خطیبی)، تهران، تلفن: 22039141
امروز: ‪۰۹:۲۴‬

فروش ویژه سود پرک| تولید کننده سود پرک در کشور

قابل توجه صادرکنندگان و مصرف کنندگان سود پرک
فروش سود کاستیک پرک، سود سوزآور Caustic Soda ...


1
کیمیا پارس شایانکار، تهران، تلفن: o2188998130
امروز: ‪۰۹:۲۴‬

فروش ویژه سولفات آمونیوم گرانوله مستقیم از درب کارخانه

فروشنده سولفات آمونیوم گرانوله سولفامون
سولفات آمونیوم ازت 21% ...


1
کیمیا پارس شایانکار، تهران، تلفن: 09121083929
امروز: ‪۰۹:۲۴‬

کربنات سدیم سبک و سنگین

فروشنده انواع کربنات سـدیم
فروش کربـنـات سـدیم سبـک ...


1
کیمیا پارس شایانکار، تهران، تلفن: 09121083929
امروز: ‪۰۹:۲۴‬

کارخانه تولید سود جامد پرک

تولید کننده سود کاستیک پرک
فرمول مولکولی: NaOH ...


1
کیمیا پارس شایانکار، تهران، تلفن: 09121083929

آگهی‌های ویژه: مواد شیمیایی

واردات و فروش مواد اولیه شیمیایی

31
بازرگانی حسینی
تلفن : 09121838312

واردکننده مواد شیمیایی صنایع غذایی

30
زهرا ملکوتی
تلفن : 02188289841

فروش انواع مواد شیمیایی 09121028288

28
زلال سازان صنعت آب
تلفن : 02146075094

فروش مواد اولیه فایبر گلاس

25
حمید بهرام نژاد
تلفن : 02144502129

حمل اسید فسفریک پتروشیمی رازی

24
حمل نقل مهندسی شیمیایی پرک بندرامام
تلفن : 09126712118
صنعت کامپوزیت :فروش سیلیکون قالب گیری RTV2,فروش سیلیکون رابر HTV,الیاف شیشه سوزنی,الیاف حصیری,الیاف کربن,رزین پلی استر, رزین ونیل استر,انواع رزین اپوکسی,کبالت 1

فروش سیلیکون قالبگیری و مواد اولیه صنعت فایبرگلاس

8
مزدا پلیمر
تلفن : 021-77062936
"مجتمع صنایع شیمی گستر نیما تنها تولید کننده گلیسیرین USP Grade در ایران"

🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹
شرایط فروش گلیسیرین تولیدی این مجتمع به شرح ذیل اعلام م

گلیسیرین بهداشتی ، گلیسیرین خوراکی ، گلیسیرین صنعتی

7
مجتمع صنایع شیمی گستر نیما
تلفن : 021-44430933

فروش مواد اولیه صنعت کامپوزیت و فایبرگلاس

6
شرکت ماندگار بسپار فجر آسیا
تلفن : 026-32772130

هیدروکسید پتاسیم-کربنات پتاسیم

6
فدک دیار کیمیا
تلفن : 021-88170063

فروش پودرفله لباسشویی(شرکت آسا)

5
شرکت آسا
تلفن : 02155813516
کاربران
  • توان رقابتی خود را افزایش دهید.
  • نمایش ۳۰ آگهی پرتوان در گروه‌ها و صفحه اصلی سایت
  • بدون محدودیت در توان، جایگاه نمایش را انتخاب کنید.
  • ویژه به توان یک: ۳۰ هزار تومان.
  • توان را بر اساس کار خود تعیین کنید.
  • هر توان ۳۰ هزار تومان.


راهنمای ویژه
راهنمای پرداخت
قوانین درج آگهی
راهنمای تبلیغات