صنعت :: مواد شیمیایی

واردات وفروش انواع مواد اولیه مورد نیاز صنایع داروسازی

واردات وفروش انواع مواد اولیه مورد نیاز صنایع داروسازی
جهان ارا
09118074623
تهران
‪سه‌شنبه، ۹ خرداد ۱۴۰۲‬
1163 بار

واردات وفروش انواع مواد اولیه مورد نیاز صنایع داروسازی وصنایع شیمیایی از شرکت های معتبر اسیایی واروپایی
نماینده رسمی و انحصاری شرکت patcopharma در ایران ومنطقه خاورمیانه
واردات وفروش انواع دستگاه ها وماشین الات وخط تولید محصولات دارویی برترین برند های روز دنیا
واردات انواع کپسول خال مخصوص صنایع داروسازی و...
قیمت نهایی محصولات مورد نیاز خود را از ما بگیرید
بازرگانی جهان ارا
دفتر ایران00989118074623
دفتر هند00919833520719
فروش کلسیم کلراید
خرید ارزان کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی با کیفیت بالا
کلسیم کلراید
وارد کننده کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی 94 درصد
فروش کلسیم کلراید
خرید ارزان کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی با کیفیت بالا
کلسیم کلراید
وارد کننده کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی 94 درصد
فروش کلسیم کلراید
خرید ارزان کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی با کیفیت بالا
کلسیم کلراید
مواد اولیه دارویی
اتیل پارابن
اروزیل
اسپرماستی

اسپنفروش کلسیم کلراید
خرید ارزان کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی با کیفیت بالا
کلسیم کلراید
وارد کننده کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی 94 درصد
فروش کلسیم کلراید
خرید ارزان کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی با کیفیت بالا
کلسیم کلراید
وارد کننده کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی 94 درصد
فروش کلسیم کلراید
خرید ارزان کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی با کیفیت بالا
کلسیم کلراید
20فروش کلسیم کلراید
خرید ارزان کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی با کیفیت بالا
کلسیم کلراید
وارد کننده کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی 94 درصد
فروش کلسیم کلراید
خرید ارزان کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی با کیفیت بالا
کلسیم کلراید
وارد کننده کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی 94 درصد
فروش کلسیم کلراید
خرید ارزان کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی با کیفیت بالا
کلسیم کلراید
فروش کلسیم کلراید
خرید ارزان کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی با کیفیت بالا
کلسیم کلراید
وارد کننده کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی 94 درصد
فروش کلسیم کلراید
خرید ارزان کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی با کیفیت بالا
کلسیم کلراید
وارد کننده کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی 94 درصد
فروش کلسیم کلراید
خرید ارزان کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی با کیفیت بالا
کلسیم کلراید
فروش کلسیم کلراید
خرید ارزان کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی با کیفیت بالا
کلسیم کلراید
وارد کننده کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی 94 درصد
فروش کلسیم کلراید
خرید ارزان کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی با کیفیت بالا
کلسیم کلراید
وارد کننده کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی 94 درصد
فروش کلسیم کلراید
خرید ارزان کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی با کیفیت بالا
کلسیم کلراید

اسپن 40فروش کلسیم کلراید
خرید ارزان کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی با کیفیت بالا
کلسیم کلراید
وارد کننده کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی 94 درصد
فروش کلسیم کلراید
خرید ارزان کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی با کیفیت بالا
کلسیم کلراید
وارد کننده کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی 94 درصد
فروش کلسیم کلراید
خرید ارزان کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی با کیفیت بالا
کلسیم کلراید

اسپن 60
اسپن 80فروش کلسیم کلراید
خرید ارزان کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی با کیفیت بالا
کلسیم کلراید
وارد کننده کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی 94 درصد
فروش کلسیم کلراید
خرید ارزان کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی با کیفیت بالا
کلسیم کلراید
وارد کننده کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی 94 درصد
فروش کلسیم کلراید
خرید ارزان کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی با کیفیت بالا
کلسیم کلراید

استئارات منیزیمفروش کلسیم کلراید
خرید ارزان کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی با کیفیت بالا
کلسیم کلراید
وارد کننده کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی 94 درصد
فروش کلسیم کلراید
خرید ارزان کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی با کیفیت بالا
کلسیم کلراید
وارد کننده کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی 94 درصد
فروش کلسیم کلراید
خرید ارزان کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی با کیفیت بالا
کلسیم کلراید

اسید سالیسیلیک
اکسید روی
ال کارنتینفروش کلسیم کلراید
خرید ارزان کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی با کیفیت بالا
کلسیم کلراید
وارد کننده کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی 94 درصد
فروش کلسیم کلراید
خرید ارزان کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی با کیفیت بالا
کلسیم کلراید
وارد کننده کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی 94 درصد
فروش کلسیم کلراید
خرید ارزان کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی با کیفیت بالا
کلسیم کلراید

انروفلوکسازینفروش کلسیم کلراید
خرید ارزان کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی با کیفیت بالا
کلسیم کلراید
وارد کننده کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی 94 درصد
فروش کلسیم کلراید
خرید ارزان کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی با کیفیت بالا
کلسیم کلراید
وارد کننده کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی 94 درصد
فروش کلسیم کلراید
خرید ارزان کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی با کیفیت بالا
کلسیم کلراید
#فروش کلسیم کلراید
خرید ارزان کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی با کیفیت بالا
کلسیم کلراید
وارد کننده کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی 94 درصد
فروش کلسیم کلراید
خرید ارزان کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی با کیفیت بالا
کلسیم کلراید
وارد کننده کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی 94 درصد
فروش کلسیم کلراید
خرید ارزان کلسیم کلراید
کلسیم کلراید خوراکی با کیفیت بالا
کلسیم کلراید#
انواع ویتامین
اویسل101و102
ایزو پروپیل پالمیتات
ایزو پروپیل میراستات
ایمیدازولین اوره
آلانتوئین
آمپرلیت
آمونیوم کلراید
آویسل 112
بنزیل الکل
به تریمونیوم کلراید
بیوتین
پروپیل پارابن
پروپیل پارابن
پروپیلن کربنات
پلی اتیلن گلیکول 200
پلی اتیلن گلیکول 4000
پلی اتیلن گلیکول 600
پلی اتیلن گلیکول 6000
پلی اتیلن گلیکول400
پلی دمتیل سایلوکسان
پلی سوربات 20 توئین 20
پلی سوربات 40 توئین 40
پلی سوربات 60 توئین 60
پلی سوربات 80 توئین 80
پیروکتون آلامین
پلی کواترنیوم 10
پلی کواترنیوم 37
پلی کواترنیوم 44
پلی کواترنیوم 7
پلی وینیل پیرولیدون
پوویدون آیداین
تالک
تری اتیل سیترات
تیامین هیدروکلراید
تیمول
تیمول
دایمتیکون 1000
دایمتیکون100
دایمتیکون350
روغن کرچک هیدروژنه
ریبوفلاوین 5فسفات
زانتان گام دارویی
سترومونیوم کلراید
ستیل استئاریل الکل
ستیل استئاریل الکل
ستیل پالمیتات
ستیل پالمیتات
ستئارات 20
ستئارات 25
سدیم استارچ گلیکولات
سدیم استئاریل فومارات
سدیم ستواستاریل الکل
سدیم ستئاریل الکل
سدیم فلوراید
سدیم لوریل سارکوزینات
سدیم لوریل سولفات
سوربیتان مونو استئارات
سوربیتان مونو اولئات(اسپن 80)
سوربیتول مایع 70%
شی باتر
فلورفنیکل
کاپسایسین
کارنوباواکس
کارواکرول
کارون
کافئین
کتوکونازول
کراس پویدون
کراس کارملوز سدیم
کربنات کلسیم سبک
کربنات کلسیم سنگین
کربوکسی متیل سلولز
کربومر 934
کربومر 940
کربومر(کارباپول،کدوپول،بیوپول،آکوپک)
کلاژن
کلروهگزدین20%
کلسیم تیوگلیکولات
کوپلیمر VA/VP
کوجیک اسید
گلیسیریل استئارات PEG 100استئارات
گلیکولیک اسید
گوارگام دارویی
لارت 4
لارت 8
لانت 16
لانت E
لانت O
لانولین
لوامیزول هیدروکلراید
لیمونن
متیل پارابن
متیل سالیسیلات
منتول
موم زنبور عسل
میکروکریستالین وکس
نگهدارنده ها
نیکوتینامید
هیدروژن پراکساید 50%
هیدروکسی پروپیل متیل سلولز
هیدروکسی کینولین سولفات
هیدروکینون
ید گرانول
مواد اولیه صنایع دارویی
آمپرلیت
آلانتوئین
استئارات منیزیم
اسپن 20
اسپن 40
اسپن 60
اسپن 80
اتیل پارابن
اویسل101و102
اکسید روی
اروزیل
اسپرماستی
اسید سالیسیلیک
ایزو پروپیل میراستات
ایزو پروپیل پالمیتات
ایمیدازولین اوره
آمونیوم کلراید
انروفلوکسازین
بیوتین
بنزیل الکل
پلی کواترنیوم 7
پلی کواترنیوم 10
پلی کواترنیوم 37
پلی کواترنیوم 44
پلی اتیلن گلیکول 200
پلی اتیلن گلیکول400
پلی اتیلن گلیکول 600
پلی اتیلن گلیکول 4000
پلی اتیلن گلیکول 6000
پلی وینیل پیرولیدون
پوویدون آیداین
پلی سوربات 20 توئین 20
پلی سوربات 40 توئین 40
پلی سوربات 60 توئین 60
پلی سوربات 80 توئین 80
پروپیل پارابن
تیمول
تالک
تیامین هیدروکلراید
ریبوفلاوین 5فسفات
سوربیتول مایع 70%
روغن کرچک هیدروژنه
سدیم استارچ گلیکولات
سدیم لوریل سارکوزینات
سدیم لوریل سولفات
ستیل پالمیتات
سوربیتان مونو استئارات
سوربیتان مونو اولئات(اسپن 80)
ستیل پالمیتات
سدیم فلوراید
شی باتر
کربنات کلسیم سنگین
کربنات کلسیم سبک
کتوکونازول
کربوکسی متیل سلولز
کربومر(کارباپول،کدوپول،بیوپول،آکوپک)
کلروهگزدین20%
کراس کارملوز سدیم
کلسیم تیوگلیکولات
کوجیک اسید
کلاژن
گلیکولیک اسید
کاپسایسین
نیکوتینامید
متیل سالیسیلات
متیل پارابن
اتیل پارابن
پروپیل پارابن
هیدروکینون
شیرین کننده های طبیعی
انواع ویتامین
کلاژن
کوجیک اسید
گلیکولیک اسید
کارواکرول
کارون
کافئین
کوپلیمر VA/VP
لیمونن
تیمول
منتول
لانولین
لانت O
لانت E
لانت 16
فلورفنیکل
لوامیزول هیدروکلراید
به تریمونیوم کلراید
سترومونیوم کلراید
ستیل استئاریل الکل
هیدروکسی کینولین سولفات
ستئارات 20
ستئارات 25
پلی دمتیل سایلوکسان
نگهدارنده ها
نیکوتینامید
موم زنبور عسل
ید گرانول
هیدروکینون
هیدروکسی پروپیل متیل سلولز
هیدروژن پراکساید 50%
ستیل استئاریل الکل
سدیم ستواستاریل الکل
آویسل 112
PEG 75
PEG 40
میکروکریستالین وکس
کارنوباواکس
ال کارنتین
گوارگام دارویی
زانتان گام دارویی
تری اتیل سیترات
پروپیلن کربنات
کراس پویدون
گلیسیریل استئارات PEG 100 استئارات
سدیم استئاریل فومارات
دایمتیکون100
دایمتیکون350
دایمتیکون 1000
لارت 4
لارت 8
سدیم ستئاریل الکل
کربومر 934
کربومر 940ی
فروش اسید استئاریک 1810 هند Stearic Acid
#برای استعلام قیمت لطفا نام محصول وانالیز مورد نیاز را به ایمیل iranjahanara83@gmail.com به همراه نام شرکتتان وشماره تماس ارسال کنید#
#بازدید از سایت http://patcopharma.com/#


قیمت: تماس بگیرید

مشخصات آگهی

نام
جهان ارا
ایمیل
تلفن
09118074623
موقعیت
تهران
آدرس
پاسداران

عبارات کلیدی

فروش کلسیم | فروش کلسیم کلراید | خرید ارزان کلسیم کلراید کلسیم | کلسیم کلراید خوراکی با کیفیت بالا | خرید ارزان کلسیم کلراید | انواع ویتامین | مواد اولیه شیمیایی | خرید مواد اولیه شیمیایی | لیست وارد کنندگان مواد اولیه شیمیایی | لیست وارد کنندگان مواداولیه دارویی | وارد کننده مواد اولیه | واردکنندگان دارو | شرکت واردات دارو | صنایع داروسازی | فروشنده مواد اولیه دارویی |

تازه‌های صنعت :: مواد شیمیایی ( صفحه 1 از 671 )

امروز: ‪۲۱:۴۴‬

خرید ضایعات مواد شیمیایی مایع و پودری

شیمیچی،

خرید ضایعات مواد شیمیایی مایع و پودری ...

امروز: ‪۲۱:۱۰‬

فروش گلیسیرین خوراکی بهداشتی

https://pakazma.com/product/%d8%ae%، تهران ، تلفن: 09191205336

خرید گلیسیرین و سایر مواد شیمیایی و مواد اولیه کاربردی صنایع گوناگون، همراه با مشاوره کارشناسان پاک ...

امروز: ‪۲۰:۵۴‬

فروش اسانس بوگیری گازوییل پلیمر روغن صنعتی روغن موتور

شرکت صدرا روان کار پارسیان، تهران ، تلفن: 09124636547

جهت خرید اسانس گازوییل و بوگیری روغن صنعتی و روغن موتور
و خرید ادتیو بو گیری گازوئیل نفت و روغن پایه اسیدی ...

امروز: ‪۲۰:۴۶‬

اسید فسفرو

15
فدک دیار کیمیا، تهران ، تلفن: 88170063

اسید فسفرو یک ترکیب مولکولی است، به این معنی است که بین اتمهای سازنده آن پیوند کووالانسی برقرار است.
کاربردهای اسید فسفرو: ...

امروز: ‪۲۰:۴۶‬

اسید فسفریک

10
فدک دیار کیمیا، تهران ، تلفن: 88170063

کاربرد های اسید فسفریک:
* تصفیه آب ...

امروز: ‪۲۰:۴۶‬

کود مونو پتاسیم فسفات کشاورزی

10
فدک دیار کیمیا، تهران ، تلفن: 88170063

خواص کود مونو پتاسیم فسفات کشاورزی:
* حفاظت از گیاه در برابر سرما و هوای خشک ...

امروز: ‪۲۰:۴۶‬

هیدروکسید پتاسیم

10
فدک دیار کیمیا، تهران ، تلفن: 88170061

کاربردهای هیدروکسید پتاسیم:
* استفاده از آن به عنوان ماده خشک کننده در آزمایشگاه ها ...

امروز: ‪۲۰:۴۶‬

کربنات پتاسیم خوراکی

10
فدک دیار کیمیا، تهران ، تلفن: 88170063

کاربرد های کربنات پتاسیم خوراکی:
- کشاورزی: ...

امروز: ‪۲۰:۴۶‬

سولفات منگنز

10
فدک دیار کیمیا، تهران ، تلفن: 88170061

کاربرد های سولفات منگنز:
* مصارف کودی در باغبانی و کشاورزی ...

امروز: ‪۲۰:۴۶‬

اسید فلوئیدریکHF60%-آمونیوم بای فلوراید

10
فدک دیار کیمیا، تهران ، تلفن: 88170061

کاربردهای اسید فلوئیدریک:
* شیشه سازی ...

امروز: ‪۲۰:۴۶‬

گلایسین

12
فدک دیار کیمیا، تهران ، تلفن: 021-88170063

کاربرد های گلایسین:
* خاصیت نگه دارندگی در مواد غذایی ...

امروز: ‪۲۰:۴۶‬

اسید بوریک

10
فدک دیار کیمیا، تهران ، تلفن: 88170061

کاربرد های اسید بوریک:
* در صنعت دارو سازی ...

امروز: ‪۲۰:۳۴‬

Export Glycols

info@petroarses.com، تهران ، تلفن: 09126508553

Mono Ethylene Glycol (MEG) Virgin
Di Ethylene Glycol (DEG) Virgin ...

امروز: ‪۲۰:۳۴‬

Calcium Chloride 94%~96%

info@petroarses.com، ، تلفن: 09126508553

Purity: 94%~96%
Packing: Jumbo bags 1MT ...

امروز: ‪۲۰:۳۴‬

Caustic Soda Flake

info@petroarses.com، تهران ، تلفن: 09126508553

Caustic Soda Flake 98%~99%
Packing: 25kg bags in Jumbo nag 1.250 MT ...

امروز: ‪۲۰:۳۳‬

واردات و فروش مواد اولیه صنایع غذایی ، اسانس و رنگ

8
بازرگانی امید، تهران ، تلفن: 88825105

واردات و فروش مواد اولیه غذایی (اسید سیتریک - اسید اسکوربیک - اسانس خوراکی - رنگ خوراکی - مالتودکسترین - گوارگام - گزانتان گام - زانتان گام - سوربات ...

امروز: ‪۲۰:۱۰‬

فروش ویژه اسانس کشمش

30
شیمیایی آلپ، تهران ، تلفن: 09126967769

🔵فروش انواع اسانس خوراکی و صنعتی و انواع موادشیمیایی توسط شرکت شیمیایی آلپ روز های تعطیل🔵
🔷🔹 کلیه محصولات شرکت شیمایی آلپ در صورت راضی نبودن از ...

امروز: ‪۲۰:۰۰‬

عرضه محصولات نانو سان

محمد رضا سنایی، یزد ، تلفن: 09154175046

عرضه محصولات نانو سان عمده وخرده آماده همکاری با ارگانها وسازمانها وابزار فروشیها وکارواشها وعموم مردم
که شامل طیف وسیعی از محصولات اعم از موتور ...

امروز: ‪۱۹:۵۴‬

فروش ضد کف سیلیکونی پایه آب

1
دکتر کمیکال، تهران ، تلفن: 02166568403

ضد کف سیلیکونی پایه آب مورد استفاده در صنایع کاعذسازی، خمیر کاغذ، نساجی، رنگ، شوینده دوغاب های صنعتی، معدن، چسب
ضد کف یا آنتی فوم یا دفومر یک ...

امروز: ‪۱۹:۱۷‬

ابصابون گلپاک

8
ابصابون گلپاک، تهران ، تلفن: 09121230806

ابصابون گلپاک
ابصابون گلپاک ابصابون گلپاک،ابصابون ،روغن گلپاک،شرکت گلپاک با بیش یک دهه فعالیت در تولید انواع روغنهای حلشونده ( اب صابون )وانواع خنک ...

امروز: ‪۱۸:۳۶‬

خریدار رنگ تاریخ گذشته و رنگ ضایعات اپوکسی صنعتی

2
میرزایی کارشناس رنگ های صنعتی، تهران ، تلفن: 09126907440

خریدارانواع ضایعات رنگ و رنگهای تاریخ گذشته استوک و مزایده ای مازاد مصرف اعم از پلی اورتان اپوکسی الکیدی و...و انواع تینرهای فوری اپوکسی پلی ...

امروز: ‪۱۸:۳۶‬

خریدار انواع رنگ ضایعاتی و تاریخ گذشته

میرزایی کارشناس رنگ های صنعتی، تهران ، تلفن: 09126907440

خریدار انواع ضایعات رنگ و رنگهای صنعتی تاریخ گذشته و استوک و مازاد مصرف کارخانه ها از جمله اپوکسی،پلی اورتان،الکیدی،رزین،هاردنر و‌‌...
حتی درتناژ ...

امروز: ‪۱۸:۳۱‬

خاک دیاتومیت، دیاتومه ، خاک رنگبر

safiaran، تهران ، تلفن: 02166903901

شرکت صافی آران عرضه کننده دیاتومیت (دیاتومه - خاک فسیل) فراوری شده خارجی در گرید مناسب صنایع غذایی، دارویی، قند و شکر، روغن و کشاورزی و دام و طیور و ...

امروز: ‪۱۸:۲۰‬

خرید کامیون جفت کشنده

حسین کعبی، ، تلفن: 09128650217

خرید و درخواست روش خرید و شرایط ...

امروز: ‪۱۸:۰۲‬

ژلانگام ، تارتارازین،کارموزین،کالیفون، کافئین

behdad bahmanof،

⭕آلفاامیلاز
⭕کافئین ...

امروز: ‪۱۸:۰۲‬

فروش جوش شیرین ، کلرورکلسیم خوراکی و صنعتی

behdad bahmanof، تهران ، تلفن: 09190142737

فروش تخصصی جوش شیرین سولوه ایتالیا ،
کلرورکلسیم خوراکی و صنعتی 77% سولوه ایتالیا ...

امروز: ‪۱۸:۰۲‬

اقلام موجود شده جدید

behdad bahmanof، تهران ، تلفن: 09190142737

⛔⛔اقلام زیر موجود میباشد :⛔⛔
⭕گوارگام ...

امروز: ‪۱۷:۴۷‬

فروش گازوئیل

جناب حمید محمدی، ، تلفن: 09381830683

فروش سوخت دیزل 10ppm روسیه ...

امروز: ‪۱۷:۴۷‬

فروش گازوئیل روسیه

جناب حمید محمدی، ، تلفن: 09381830683

فروش مستقیم گازوئیل روسیه ...

امروز: ‪۱۷:۲۶‬

مواد اولیه ایرانی و خارجی-رسمی و غیر رسمی-SEPCO

16
صنایع شیمیایی سپکو، تهران ، تلفن: 09387862996

تولید کننده 09387862996
تولید کننده سولفات اهن ...

آگهی‌های ویژه: مواد شیمیایی

فروش ویژه اسانس کشمش

30
شیمیایی آلپ

اسید فسفرو

15
فدک دیار کیمیا
اسید بوریک ترک بوراکس پنتاهیدرات ترک بوراکس دکاهیدرات ترک آب اکسیژنه-پرکسید- 35%پاشا ترک صنعتی آب اکسیژنه-پراکسید- 50%پاشاترک صنعتی کربنات باریم چینی کربنات پت

واردات مستقیم وتوزیع مواداولیه کارخانجات تولیدی صنعتی

15
گسترش تجارت عدل تبریز

گلایسین

12
فدک دیار کیمیا

سولفات منگنز

10
فدک دیار کیمیا

شمش آرسنیک چینی %99 واردات جدید رسید

10
بازرگانی فلزات راشا

اسید بوریک

10
فدک دیار کیمیا

کربنات پتاسیم خوراکی

10
فدک دیار کیمیا

اسید فسفریک

10
فدک دیار کیمیا

فروش مواد اولیه صنایع غذایی

10
بازرگانی فتحی

هیدروکسید پتاسیم

10
فدک دیار کیمیا

واردات و فروش انواع مواد اولیه شیمیایی خوراکی و ...

8
زرین شیمی تارا - امید کاکاوند

ابصابون گلپاک

8
ابصابون گلپاک

نیتریت سدیم

7
فدک دیار کیمیا

آمونیوم پر سولفات

7
فدک دیار کیمیا

تری اکسید آنتیموان Sb2O3 - شمش آنتیموان چین

5
بازرگانی راشا تجارت
کاربران
  • توان رقابتی خود را افزایش دهید.
  • نمایش ۳۰ آگهی پرتوان در گروه‌ها و صفحه اصلی سایت
  • بدون محدودیت در توان، جایگاه نمایش را انتخاب کنید.
  • ویژه توان یک: ۲۰۰ هزار تومان
  • توان را بر اساس کار خود تعیین کنید.
  • هر توان: ۲۰۰ هزار تومان


راهنمای ویژه
راهنمای پرداخت
قوانین درج آگهی
راهنمای تبلیغات