صنعت :: مواد شیمیایی

فروش مواد اولیه شیمیایی

فروش مواد اولیه شیمیایی
(ارج شیمی)
09128354530 - 02136613977
تهران
‪چهارشنبه، ۲۹ فروردین ۱۳۹۷‬
67 بار

شرکت ارج شیمی

فروش تولوئن - فروش سودپرک - فروش سود عرب - فروش جوش شیرین -فروش اسید فسفریک - فروش کربنات سدیم (سبک و سنگین ) فروش نیترات سدیم- فروش آمونیاک- فروش اسید چرب- فروش گلیسرین- فروش اسید اگزالیک -فروش اسید فرمیک- فروش روغن نارگیل- فروش سی ام سی - فروش روغن کرچک - فروش نشادر- فروش اسید استیک- فروش تری پلی فسفات- فروش پرمنگنات پتاسیم- فروش کات کبود- فروش متیلن کلراید- فروش صمغ عرب- فروش کلراید کلسیم- فروش نرمال بوتانول- فروش کاغذصافی -فروش تجهیزات آزمایشگاهی_ فروش جوهر لیمو-فروش اسانس خوراکی- فروش سود گرانول عرب- فروش سود گرانول تایوان - فروش اسید بوریک- فروش سولفات سدیم - فروش کربنات باریم- فروش زاج- فروش اسیداگزالیک- فروش بی کربنات سدیم- فروش جوش شیرین - فروش کلر ژاپنی- فروش کلر هندی- فروش آگار - فروش آمونیاک خشک - فروش امولسیون لیمو - فروش دی اتانول امین - فروش لرامید- فروش بنزیل الکل - فروش پود ژلاتین - فروش اسید مالیک - فروش صمغ عرب - فروش اتیل استات- فروش تجهیزات آزمایشگاهی- فروش اسید تارتاریک- فروش لاکتوز- فروش سولفات مس - فروش کربنات سدیم سبک و سنگین - فروش کلسیم کلرید - فروش جیوه
انواع موادشیمیایی مرک - فروش موادشیمیایی مرک - فروش موادشیمیایی - فروش انواع موادشیمیایی- فروش قرص کلر - فروش الکل صنعتی - فروش اکسید جیوه - فروش نیترات نقره - فروش گلیسیرین مالزی - فروش پروپیلن گلیکول - فروش اسید سولفوریک - فروش اسید سولفونیک - فروش گرافیت چرب - فروش استون ساسول - فروش استون کمهو - فروش سوربات پتاسیم - فروش سودپرک گوهر - قیمت کلر- فروش اسید استئاریک - فروش اکسید آلومینیوم - فروش سیترات سدیم - فروش دی استات سدیم - فروش سدیم ساخارین - کلرید باریم - فروش کلرید باریم - فروش سود پرک عرب - فروش اسید فسفریک خوراکی - قیمت آب اکسیژنه - فروش آب اکسیژنه - فروش اوره -فروش پر کلرین - فروش اسید بوریک - فروش اسید سولفامیک - فروش آگار آگار - قیمت کلر- سود گوهر- سود پرک گوهر- قیمت سود مایع - فروش سود مایع - فروش تگزاپون - فروش تری اتانول امین - اسانس عطری - فروش وازلین - فروش پارافین مایع - فروش پارافین جامد - فروش رزین پلی استر - فروش رزین اپوکسی - سلیکون قالب گیری - سولفات منگنز - فروش نیترات پتاسیم -فروش نشاسته - فروش متابی سولفیت سدیم
فروش تیتانیوم دی اکساید چکسلواکی
فروش سیترات سدیم آلمان
فروش ایزوله سویا
ایزوله سویا
فروش بی کربنات امونیوم ( امونیاک )
فروش ایزومالت
فروش اینولین
فروش اسید فولیک
فروش دی مانیتول
فروش دی استات سدیم
فروش اسید فوماریک
فروش ایزوله سویا
فروش کافیین
فروش مالتو دکسترین
فروش دکستروز
فروش زانتانگام
فروش سدیم ساخارین
فروش سوربات پتاسیم
فروش اسید مالیک
فروش آسپارتام
فروش لاکتوز مش 200 مگله
فروش متابی سولفیت سدیم
فروش گوارگام
فروش اسید لاکتیک
فروش مونو سدیم گلوتامات
فروش منتول
فروش گلوتامات سدیم
فروش TBHQ
فروش اسید سدیم پیرو فسفات
فروش ویتامین C ث
فروش تری سیترات سدیم
فروش کربنات کلسیم مگنزیا
فروش دی کلسم فسفات
فروش مونو کلسیم فسفات
فروش سوربیتول پودری و مایع
فروش اسید سیتریک مونو هیدرات
فروش اسید سیتریک آبدار و خشک
فروش اسید تارتاریک
فروش بنزوات سدیم
فروش گلایسین
فروش دی پتاسیم هیدروژن فسفات
فروش مانیتول
فروش اسکوربیک اسید
فروش اسید سیتریک
فروش اسید اسکوربیک
فروش اسانس خوراکی
فروش رنگ خوراکی
فروش مالتودکسترین
فروش گوارگام
فروشگزانتان گام
فروش زانتان گام
فروش سوربات پتاسیم
فروش سیترات سدیم
فروش پودر کاکائو
فروش سوربیتول
فروش دکستروز
فروش ایزوله سویا و آسپارتام و آسه سولفام
فروش پروپیلن گلایکول
فروش مونو پروپیلن گلایکون
فروش گلیسیرین
فروش آلژینات سدیم
فروش کلورر کلسیم
فروش آل آرژنین
فروش گوارگام
فروش گزانتان گام
فروش اسید سیتریک خشک چینی
فروش مالتو دکسترین چینی مارک فودکم - دالیان فیوچر
فروش گوارگام هندی مارک عبدالقادر و اولترافاین
فروش جوش شیرین چینی فودگرید
فروش تری سدیم سیترات چینی TTCA-ENSIGN
فروش آسپارتام ویتا سوئیت چین
فروش آسه سولفام ویتا سوئیت چین
فروش سوکرالوز ویتا سوئیت چین
فروش مونو پروپیلن گلیکول اسکای کره
فروش کلرور کلسیم پودری و پرک چینی
فروش کربنات پتاسیم خوراکی کره ای و چینی
فروش دکستروز مونو هیدرات و خشک چینی
فروش سولفات مس ایرانی و اورال روس و ازبک
فروش هیدروکسید پتاسیم کره و چین
فروش گزانتان گام فوفنگ چین
فروش قرص کلر 20 و 200 گرمی
فروش پودر کلر 70% و 90% استخر
فروش سوربات پتاسیم آلمان
فروش سیلیکون دی اکساید هند
فروش سیلیکون دی اکساید آلمان
فروش کربنات سدیم بلژیک
فروش کلسیم کربنات هند / ترکیه
فروش سدیم لوریل سولفات رشته ای وپوری
فروش CMC صنعتی ترک
فروش کافور
فروش اسید استئاریک مالزی
فروش نشادر یا کلرید آمونیوم
فروش منیزیم استئارات آلمان
فروش کلسیم استئارات آلمان
فروش رزین کاتیونی پرولایت انگلیس
فروش رزین آنیونی پرولایت انگلیس
فروش رزین میکسبد پرولایت انگلیس
فروش سوربات پتاسیم چینی
فروش بیکربنات سدیم چینی فودگرید و صنعتی
فروش قرص کلر استخر آمریکایی آنزیم دار %100 محلول در آب
فروش پودر کلر 90% آمریکایی
فروش پودر کلر 70% ژاپنی مارک استارکلن و نای کلن
فروش کلر 70% هندی مارک آکوافیت و آکوالایت
فروش اکسید روی سپیده مهر قم 99/7% (تولید جهان شیمی)
فروش اسید سیتریک مونوهیدرات و آنهیدرات چینی
فروش جوش شیرین ایرانی و چینی
فروش کلرید کلسیم پرک و پودری 77% و 95% خوراکی
فروش پروپیونات کلسیم چینی غذایی
فروش لسیتین هندی
فروش سولفات سدیم چینی
فروش بیکربنات سدیم چینی
فروش کلرور کلسیم صنعتی و خوراکی پرک و پودری
فروش زانتان گام فوفنگ چین
فروش سی ام سی ثعلب خوراکی
فروش فروش گوارگام هندی
فروش گزانتانگام چینی
فروش پودر کاکائو مالزی و ترکیه
فروش پروتئین ایزوله سویا چینی
فروش کلرور کلسیم خوراکی
فروش سوربیتول مایع هندی
فروش پرمنگنات پتاسیم چینی
فروش پودر بیکربنات آمونیوم یا آمونیاک خشک چینی
فروش پودر کافئین خوراکی و دارویی
فروش اگار اگار چینی
فروش سدیم ساخارین چینی
فروش هیپو کلریت کلسیم 65% و 70%
فروش کلرید آمونیوم ( نشادر ) چینی
فروش منعقد کننده پلی آلومینیوم کلراید ( پک )
فروش منو پروپیلن گلیکول اسکای کره ای
فروش سولفات آلومینیم 17 %
فروش پرمنگنات پتاس چینی
فروش پلی الکترولیت کاتیونی
فروش پلی الکترولیت آنیونی
فروش آهک هیدراته ایرانی
فروش نشادر چینی
فروش نیتریت سدیم چینی
فروش نیترات پتاسیم
فروش آمونیاک خشک خوراکی
فروش سی ام سی خوراکی
فروش ثعلب خوراکی
فروش انیدرید مالئیک
فروش آمونیوم کلراید چینی
فروش بوراکس ترک ایتی بانک
فروش اسید اسکوربیک زیبو چین
فروش اسید سیتریک خوراکی
فروش گزانتان گام فوفنگ چین
فروش گوارگام عبدالقادر و سان استار و اولترافاین هند
فروش کارنوا واکس برزیلی
فروش گلایسین چینی
فروش پودر خردل کانادایی
فروش ویتامین ث دارویی و غذایی
فروش منتول خرس نشان چینی
فروش پک آشامیدنی و پک فاضلابی چینی
فروش هیپوکلریت کلسیم تصفیه آب
فروش پرکلرین 65% و 70%
فروش کلر ایرانی مارک پارس و نیروکلر
فروش سودسوزآور ایرانی
فروش بنزوات سدیم چینی
فروش سی ام سی چینی غذایی و خوراکی
فروش سوربات پتاسیم چینی
فروش مونو سدیم گلوتامات چینی
فروش مونو دی گلیسیرید چینی
فروش سیترات سدیم چینی
فروش نشادر چینی ( آمونیوم کلراید )
فروش سیترات پتاسیم چینی
فروش دکستروز خشک چینی
فروش اروزیل چینی
فروش پودر کاکائو ترکیه و مالزی
فروش پودر نارگیل چرب و خشک
فروش رنگ کارامل هندی و فرانسوی
فروش جوهر لیمو چینی
فروش بیکربنات سدیم چینی
فروش کلرور کلسیم غذایی
فروش رزین میکس بد پرولایت انگلیس جهت آب مقطر و دیونیزه
فروش جوش شیرین چینی و ایرانی
فروش زاج 17% ( سولفات آلومینیوم ) , فروش پرکلرین
فروش رزین سختی گیر آب پرولایت انگلیس
فروش پلی آلومینیوم کلراید
فروش سود کاستیک ایرانی
فروش کات کبود ایرانی و روسی و ازبکستانی
فروش سدیم ساخارین چینی
فروش کربنات پتاسیم غذایی و صنعتی
فروش اسید فسفریک 85% چینی صنعتی و غذایی
فروش دکستروز
فروش بنزوات سدیم
فروش لاکتوز مش 200 دارویی و غذایی
فروش اسید تارتاریک چینی
فروش صمغ عربی نیجریه و فرانسه فودگرید و صنعتی
فروش مالئیک اسید
فروش پتاس کاستیک کره و چین
فروش متا بی سولفیت سدیم چینی و آلمانی
فروش سوربات پتاس چینی
فروش جوش شیرین شیراز
فروش مونو دی گلیسرید چینی
فروش اسید بوریک ترکیه اتی بانک
فروش بوراکس دکا ترک
فروش براکس پنتا ترک ایتی بانک
02136613977

*************

02136613749

*************

09128354530
*************
کانال تلگرام:
**********http://t.me/argshimi********** ****
( مدیر فروش )
سعید خلیل ارجمندی
فروش زیر قیمت روزبازار بعلت واردات مستقیم
***************************
آدرس دفتر مرکزی:
تهران_ میدان امام خمینی_ خیابان ناصرخسرو-کوچه خدابنده لو پاساژ اخوت ط دوم پلاک2/1---ارج شیمی---

مشخصات آگهی

نام
(ارج شیمی)
ایمیل
تلفن
09128354530 - 02136613977
انقضا
‪یکشنبه، ۲۷ خرداد ۱۳۹۷‬
موقعیت
تهران
آدرس
تهران_ میدان امام خمینی_ خیابان ناصرخسرو-کوچه خدابنده لو پاساژ اخوت ط دوم پلاک2/1---ا
به اشتراک بگذارید

عبارات کلیدی

فروش متانول | فروش کلر هندی | فروش تگزاپون | فروش مونو سدیم گلوتامات | فروش مالتودکسترین | قرص کلر انزیم دار | فروش تولوئن | فروش سولفات مس کات کبود | فروش نشادر | خرید کلر | فروش زاج ١٧ | سولفات آلومینیوم | فروش اسید نیتریک | فروش الکل طبی | فروش جیوه |

تازه‌های صنعت :: مواد شیمیایی ( صفحه 1 از 289 )
امروز: ‪۱۰:۳۱‬

رول لاستیکی افروز

تولید کننده انواع رول های لاستیکی در عرض ۴۰،۵۰،۶۰،،۷۰،۸۰،۹۰،۱۰۰ با ضخامت ۶ میل،۷ میل،۸میل،ده میل
رولاستیکی نوار نقاله گل پخش کن ...


رول لاستیکی افروز، مرکزی، تلفن: 09126550415
امروز: ‪۱۰:۳۱‬

خمیر الماسه

شرکت بین المللی پتروآکام
در کنار بزرگترین قطب صنعتی خاور میانه شهر صنعتی کاوه ...


شرکت بین المللی پتروآکام ساوه، تهران، تلفن: 09116114871
امروز: ‪۱۰:۳۱‬

فروش پیگمنت و ادتیو PIGMENT HEUBACH - BASF

شرکت بین المللی پتروآکام
در کنار بزرگترین قطب صنعتی خاور میانه شهر صنعتی کاوه ...


شرکت بین المللی پتروآکام، تهران، تلفن: 09116114871
امروز: ‪۱۰:۲۹‬

نمایندگی فروش چسب سیکا سوئیسی

فروش کلیه محصولات سیکا سوئیسی توسط گروه تجهیزات ساختمانی مجیری
اطلاعات تکمیلی در وب سایت مجموعه ...


تجهیزات ساختمانی مجیری، خراسان، تلفن: 09155083172
امروز: ‪۱۰:۲۸‬

فروش اسید لاکتیک خوراکی چینی 80% و 85% - شرکت جهان شیمی

فروش اسید لاکتیک خوراکی چینی 80% و 85% - شرکت جهان شیمی
واردات و فروش اسید لاکتیک خوراکی چینی ...


مهندس شناسی، تهران، تلفن: ۰۲۱۸۸۳۱۷۰۳۳
امروز: ‪۱۰:۲۷‬

وارد کننده اسید اسکوربیک - ویتامین ث

جهان شیمی وارد کننده اسید اسکوربیک - ویتامین ث - ویتامین c چینی غذایی و دارویی
قابل ارسال به سراسر کشور ...


مهندس شناسی، تهران، تلفن: 09121576285
امروز: ‪۱۰:۲۷‬

فروش ویژه انواع رزین

شرکت بازرگانی لوتوس خاورمیانه تامین کننده انواع رزین :
1- رزین های پلی استر غیر اشباع ...


بازرگانی لوتوس خاورمیانه، تهران، تلفن: 09196399560
امروز: ‪۱۰:۲۷‬

فروش رزین پلی استر غیر اشباع

شرکت بازرگانی لوتوس خاورمیانه
تامین کننده اصلی رزین صادراتی با بالاترین کیفیت و نازلترین قیمت، در کم ترین زمان ممکن ، قابل ارسال به هر نقطه در داخل ...


بازرگانی لوتوس خاورمیانه، تهران، تلفن: 09196399560
امروز: ‪۱۰:۲۷‬

فروش مونو اتیلن گلایکلول (MEG)

شرکت بازرگانی لوتوس خاورمیانه
تامین کننده مواد اولیه مورد نیاز صنایع رزین سازی با برترین کیفیت و بهترین قیمت ...


بازرگانی لوتوس خاورمیانه، تهران، تلفن: 02166089855
امروز: ‪۱۰:۲۷‬

فروش دی اتیلن گلایکول

شرکت بازرگانی لوتوس خاورمیانه
تامین کننده مواد اولیه مورد نیاز صنایع رزین سازی ...


بازرگانی لوتوس خاورمیانه، تهران، تلفن: 09199135377
امروز: ‪۱۰:۲۷‬

فروش استایرن مونومر

گروه بازرگانی لوتوس خاورمیانه
تامین کننده مواد اولیه مورد نیاز صنایع رزین سازی ...


سیاوش رضایی، تهران، تلفن: 02166089855
امروز: ‪۱۰:۲۶‬

تولید کننده اسید کلریدریک(HCL) خالص

شرکت پرشیا فن آوران کیمیا اولین تولید کننده اسید کلریدریک 37% به روش ابداعی با بهترین کیفیت و شفافیت بسیار بالا (زلال) در بسته بندی های:
شیشه ای 1 ...


سلیمانی، تهران، تلفن: 021-88912708
امروز: ‪۱۰:۲۶‬

فروش PAC

کانگورو به عنوان یکی از بزرگترین واردکنندگان و عرضه کنندگان انواع گریدهای پلی آلومینیوم کلراید (پک) از کشور های چین و هند ، سعی کرده است تا با ارائه ...


کانگورو، تهران، تلفن: 02188064800
امروز: ‪۱۰:۲۶‬

فروش مواد شیمیایی -فنل-متانول-PAC- زایلین-تیتان

فروش مواد شیمیایی -فنل-متانول-PAC- زایلین-تیتان در کانگورو
تأمین سریع و مطمئن انواع مواد شیمیایی در بسته بندی متناسب با سفارش مشتری و به صورت ...


خرید مواد شیمیایی، تهران، تلفن: 02188064800
امروز: ‪۱۰:۲۶‬

فروش پلی استال

تأمین انواع گریدهای پلی استال POM شامل POM+GF، POM تقویت شده، Derlin ، K300، Hostaform
کانگورو اقدام به فروش انواع گریدهای پلی استال نموده است. در ...


کانگورو، تهران، تلفن: 02188064800
امروز: ‪۱۰:۲۶‬

فروش مواد و تجهیزات آزمایشگاهی در کرمانشاه و غرب کشور

فروش مواد و تجهیزات آزمایشگاهی ،انواع محیط کشت و شیشه آلات آزمایشگاهی و تامین مواد اولیه خط تولید صنایع غذایی در استان کرمانشاه و غرب کشور
شرکت ...


شرکت بهبد صنعت سندس غرب، کرمانشاه، تلفن: 09902735525
امروز: ‪۱۰:۲۶‬

فروش محیط کشت، مواد،تجهیزات و شیشه آلات آزمایشگاهی بهب

شرکت بهبد صنعت افتخار همکاری خود در زمینه های مختلف آزمایشگاهی با همکاران، دانشگاهیان، مراکز تحقیقاتی، آموزشی، پژوهشی، کارگاه ها، کارخانه ها و کلیه ...


شرکت بهبد صنعت سندس غرب، کرمانشاه، تلفن: 09902735525
امروز: ‪۱۰:۲۵‬

فروش انواع مواد شیمیایی

شرکت زلال سازان صنعت آب با سابقه ای طولانی و درخشان در زمینه های تولید/واردات و فروش مواد شیمیایی کارخانجات صنعتی/خوراکی/بهداشتی و دارویی از قبیل: ...


9
زلال سازان صنعت آب، تهران، تلفن: 02146075094
امروز: ‪۱۰:۲۵‬

شیمی تجارت هورسان تهیه و توزیع مواد شیمیایی

با سلام خدمت شما بازدیدکننده گرامی.
لیست اقلام وارداتی به شرح ذیل می باشد. ...


شیمی تجارت هورسان، تهران، تلفن: 88919560
امروز: ‪۱۰:۲۵‬

شیمی تجارت هورسان

لیست اقلام وارداتی شیمی تجارت هورسان به شرح ذیل می باشد:
هگزا متا فسفات ...


شیمی تجارت هورسان، تهران، تلفن: 88919560
امروز: ‪۱۰:۲۴‬

اسید فرمیک سود پرک

اقلام وارداتی به شرح ذیل می باشد:
اسید فرمیک 85% چین ...


شیمی تجارت هورسان، تهران، تلفن: 88919560
امروز: ‪۱۰:۲۴‬

فروش روغن صنعتی

روغن شل/روغن توتال/گریس شل/گریس توتال
نماینده روغن شل روغن توتال روغن بهران نمایندگی روغن شل روغن توتال روغن بهران نماینده رسمی فروش روغن شل ...


محسن عصری، تهران، تلفن: 2640200-3
امروز: ‪۱۰:۲۴‬

نمایندگی روغن کلوبر در ایران

بنام خداوند جان و خرد
شرکت روانکاران پارس ایل دفتر مرکزی تلفن واحد فروش: 3 الی 26402000 -021 تلفکس:26406055 -021 عصری مدیریت فروش:1508091-0912 روغن ...


شرکت روانکاران پارس ایل، تهران، تلفن: 021-26402000
امروز: ‪۱۰:۲۴‬

فروش روغن,گریس,محصولات شرکت نفت پارس

به نام خداوند جان و خرد
تلفن واحد فروش: 3 الی 26402000 -021 تلفکس:26406055 -021 عصری مدیریت فروش:1508091-0912 روغن پارس گریس پارس روغن شرکت نفت پارس ...


شرکت روانکاران پارس ایل، تهران، تلفن: 021-26402000
امروز: ‪۱۰:۲۴‬

shell oils and grease

محصولات روغن شل Shell
روغن های صنعتی(SHELL INDUSTRIAL OILS) ...


1
محسن عصری، تهران، تلفن: 26402000
امروز: ‪۱۰:۲۲‬

فروش گوارگام هندی ثعلب ریکول عبدالقادر الترافاین

شرکت پارسین اکسیر
واردات و فروش مواد اولیه شیمیایی ...


پارسین اکسیر، تهران، تلفن: 02144037067
امروز: ‪۱۰:۲۱‬

سود پرک آکام|نیرو کلر

*** بهترین کیفیت را از آکام بخواهید ***
فروش سود پرک صادراتی ، سود پرک مایع ، سود پرک جامد ...


پترو کیمیای آکام، تهران، تلفن: 021-43029
امروز: ‪۱۰:۲۱‬

کلر|پرکلرین65%|آکام

*** بهترین کیفیت را از آکام بخواهید ***
شرکت پترو کیمیای آکام آمادگی خود را برای فروش انواع پرکلرین،پرکلرین هندی،کلر نیرو کلر و پرکلرین کلر پارس ...


شرکت پترو کیمیای آکام، تهران، تلفن: 021-43029
امروز: ‪۱۰:۲۱‬

واردات و عرضه مواد شیمیائی صنعتی

واردات و عرضه مواد شیمیائی صنعتی مورد استفاده در صنایع مختلف
صادرات مواد شیمیایی تولید ایران به سایر کشورها ...


پترو کیمیای آکام، تهران، تلفن: 021-43029
امروز: ‪۱۰:۲۱‬

روغن موتور Ecco V Prima

Ecco V PRIMA
روغن موتور نیمه سنتزی Ecco V Prima با استفاده از روغن پایه گروه سه مرغوب با اندیس گرانروی بالا و بکار گیری از بهترین مواد افزودنی ...


شرکت شیمی صنعت فرزان، تهران، تلفن: 88100650
آگهی‌های ویژه: مواد شیمیایی
فروش مواد اولیه فایبر گلاس
25
حمید بهرام نژاد
تلفن : 02144502129
حمل سود مایع پتروشیمی اروند
19
حمل نقل مهندسی شیمیایی پرک بندرامام
تلفن : 09126712118
فروش انواع مواد شیمیایی
9
زلال سازان صنعت آب
تلفن : 02146075094
فروش مواد اولیه شیمیایی واسانس
9
ارج شیمی
تلفن : 09128354530
مونو پروپیلن گلیکول، مونو اتانول امین،اسید بوریک
5
نگین تجارت پیام( آریا شیمی سابق)
تلفن : 021_54571
واردات و فروش مواد اولیه شیمیایی
5
بازرگانی حسینی
تلفن : 09121838312
فروش مواد شیمیائی
3
شرکت پترو مبین
تلفن : 88725932
نمایندگی روغن و گریس نفت بهران
3
کالای صنعتی اویل رول
تلفن : 021-33813549
آب مقطر،آب دمین و آب آشامیدنی و
2
شرکت مروارید پارس
تلفن : 09120699354
سمپاشی منازل و ادارات
2
مجید بیگی
تلفن : 02166017242
رنگ پودری پوشش فام
2
فرزین غفاروند - مدیر فروش
تلفن : 021-73061
فروش روغن صنعتی ، بهران
2
کالای صنعتی اویل رول
تلفن : 021-33811377
میکروسیلیس
1
عبدالرضا تقی زاده
تلفن : 051-37270476
کاربران
  • توان رقابتی خود را افزایش دهید.
  • نمایش ۳۰ آگهی پرتوان در گروه‌ها و صفحه اصلی سایت
  • بدون محدودیت در توان، جایگاه نمایش را انتخاب کنید.
  • ویژه به توان یک: ۳۰ هزار تومان.
  • توان را بر اساس کار خود تعیین کنید.
  • هر توان ۳۰ هزار تومان.


راهنمای ویژه
راهنمای پرداخت
قوانین درج آگهی
راهنمای تبلیغات