صنعت :: مواد شیمیایی

فروش مواد اولیه شیمیایی

فروش مواد اولیه شیمیایی
(ارج شیمی)
09128354530
تهران
‪دوشنبه، ۱۹ شهریور ۱۳۹۷‬
201 بار

فروش گرافیت چرب وگرافیت خشک فروش تولوئن - فروش سودپرک - فروش سود عرب - فروش جوش شیرین -فروش اسید فسفریک - فروش کربنات سدیم (سبک و سنگین ) فروش نیترات سدیم- فروش آمونیاک- فروش اسید چرب- فروش گلیسرین- فروش اسید اگزالیک -فروش اسید فرمیک- فروش روغن نارگیل- فروش سی ام سی - فروش روغن کرچک - فروش نشادر- فروش اسید استیک- فروش تری پلی فسفات- فروش پرمنگنات پتاسیم- فروش کات کبود- فروش متیلن کلراید- فروش صمغ عرب- فروش کلراید کلسیم- فروش نرمال بوتانول- فروش کاغذصافی -فروش تجهیزات آزمایشگاهی_ فروش جوهر لیمو-فروش اسانس خوراکی- فروش سود گرانول عرب- فروش سود گرانول تایوان - فروش اسید بوریک- فروش سولفات سدیم - فروش کربنات باریم- فروش زاج- فروش اسیداگزالیک- فروش بی کربنات سدیم- فروش جوش شیرین - فروش کلر ژاپنی- فروش کلر هندی- فروش آگار - فروش آمونیاک خشک - فروش امولسیون لیمو - فروش دی اتانول امین - فروش لرامید- فروش بنزیل الکل - فروش پود ژلاتین - فروش اسید مالیک - فروش صمغ عرب - فروش اتیل استات- فروش تجهیزات آزمایشگاهی- فروش اسید تارتاریک- فروش لاکتوز- فروش سولفات مس - فروش کربنات سدیم سبک و سنگین - فروش کلسیم کلرید - فروش جیوه
انواع موادشیمیایی مرک - فروش موادشیمیایی مرک - فروش موادشیمیایی - فروش انواع موادشیمیایی- فروش قرص کلر - فروش الکل صنعتی - فروش اکسید جیوه - فروش نیترات نقره - فروش گلیسیرین مالزی - فروش پروپیلن گلیکول - فروش اسید سولفوریک - فروش اسید سولفونیک - فروش گرافیت چرب - فروش استون ساسول - فروش استون کمهو - فروش سوربات پتاسیم - فروش سودپرک گوهر - قیمت کلر- فروش اسید استئاریک - فروش اکسید آلومینیوم - فروش سیترات سدیم - فروش دی استات سدیم - فروش سدیم ساخارین - کلرید باریم - فروش کلرید باریم - فروش سود پرک عرب - فروش اسید فسفریک خوراکی - قیمت آب اکسیژنه - فروش آب اکسیژنه - فروش اوره -فروش پر کلرین - فروش اسید بوریک - فروش اسید سولفامیک - فروش آگار آگار - قیمت کلر- سود گوهر- سود پرک گوهر- قیمت سود مایع - فروش سود مایع - فروش تگزاپون - فروش تری اتانول امین - اسانس عطری - فروش وازلین - فروش پارافین مایع - فروش پارافین جامد - فروش رزین پلی استر - فروش رزین اپوکسی - سلیکون قالب گیری - سولفات منگنز - فروش نیترات پتاسیم -فروش نشاسته - فروش متابی سولفیت سدیم
فروش تیتانیوم دی اکساید چکسلواکی
فروش سیترات سدیم آلمان
فروش ایزوله سویا
ایزوله سویا
فروش بی کربنات امونیوم ( امونیاک )
فروش ایزومالت
فروش اینولین
فروش اسید فولیک
فروش دی مانیتول
فروش دی استات سدیم
فروش اسید فوماریک
فروش ایزوله سویا
فروش کافیین
فروش مالتو دکسترین
فروش دکستروز
فروش زانتانگام
فروش سدیم ساخارین
فروش سوربات پتاسیم
فروش اسید مالیک
فروش آسپارتام
فروش لاکتوز مش 200 مگله
فروش متابی سولفیت سدیم
فروش گوارگام
فروش اسید لاکتیک
فروش مونو سدیم گلوتامات
فروش منتول
فروش گلوتامات سدیم
فروش TBHQ
فروش اسید سدیم پیرو فسفات
فروش ویتامین C ث
فروش تری سیترات سدیم
فروش کربنات کلسیم مگنزیا
فروش دی کلسم فسفات
فروش مونو کلسیم فسفات
فروش سوربیتول پودری و مایع
فروش اسید سیتریک مونو هیدرات
فروش اسید سیتریک آبدار و خشک
فروش اسید تارتاریک
فروش بنزوات سدیم
فروش گلایسین
فروش دی پتاسیم هیدروژن فسفات
فروش مانیتول
فروش اسکوربیک اسید
فروش اسید سیتریک
فروش اسید اسکوربیک
فروش اسانس خوراکی
فروش رنگ خوراکی
فروش مالتودکسترین
فروش گوارگام
فروشگزانتان گام
فروش زانتان گام
فروش سوربات پتاسیم
فروش سیترات سدیم
فروش پودر کاکائو
فروش سوربیتول
فروش دکستروز
فروش ایزوله سویا و آسپارتام و آسه سولفام
فروش پروپیلن گلایکول
فروش مونو پروپیلن گلایکون
فروش گلیسیرین
فروش آلژینات سدیم
فروش کلورر کلسیم
فروش آل آرژنین
فروش گوارگام
فروش گزانتان گام
فروش اسید سیتریک خشک چینی
فروش مالتو دکسترین چینی مارک فودکم - دالیان فیوچر
فروش گوارگام هندی مارک عبدالقادر و اولترافاین
فروش جوش شیرین چینی فودگرید
فروش تری سدیم سیترات چینی TTCA-ENSIGN
فروش آسپارتام ویتا سوئیت چین
فروش آسه سولفام ویتا سوئیت چین
فروش سوکرالوز ویتا سوئیت چین
فروش مونو پروپیلن گلیکول اسکای کره
فروش کلرور کلسیم پودری و پرک چینی
فروش کربنات پتاسیم خوراکی کره ای و چینی
فروش دکستروز مونو هیدرات و خشک چینی
فروش سولفات مس ایرانی و اورال روس و ازبک
فروش هیدروکسید پتاسیم کره و چین
فروش گزانتان گام فوفنگ چین
فروش قرص کلر 20 و 200 گرمی
فروش پودر کلر 70% و 90% استخر
فروش سوربات پتاسیم آلمان
فروش سیلیکون دی اکساید هند
فروش سیلیکون دی اکساید آلمان
فروش کربنات سدیم بلژیک
فروش کلسیم کربنات هند / ترکیه
فروش سدیم لوریل سولفات رشته ای وپوری
فروش CMC صنعتی ترک
فروش کافور
فروش اسید استئاریک مالزی
فروش نشادر یا کلرید آمونیوم
فروش منیزیم استئارات آلمان
فروش کلسیم استئارات آلمان
فروش رزین کاتیونی پرولایت انگلیس
فروش رزین آنیونی پرولایت انگلیس
فروش رزین میکسبد پرولایت انگلیس
فروش سوربات پتاسیم چینی
فروش بیکربنات سدیم چینی فودگرید و صنعتی
فروش قرص کلر استخر آمریکایی آنزیم دار %100 محلول در آب
فروش پودر کلر 90% آمریکایی
فروش پودر کلر 70% ژاپنی مارک استارکلن و نای کلن
فروش کلر 70% هندی مارک آکوافیت و آکوالایت
فروش اکسید روی سپیده مهر قم 99/7% (تولید جهان شیمی)
فروش اسید سیتریک مونوهیدرات و آنهیدرات چینی
فروش جوش شیرین ایرانی و چینی
فروش کلرید کلسیم پرک و پودری 77% و 95% خوراکی
فروش پروپیونات کلسیم چینی غذایی
فروش لسیتین هندی
فروش سولفات سدیم چینی
فروش بیکربنات سدیم چینی
فروش کلرور کلسیم صنعتی و خوراکی پرک و پودری
فروش زانتان گام فوفنگ چین
فروش سی ام سی ثعلب خوراکی
فروش فروش گوارگام هندی
فروش گزانتانگام چینی
فروش پودر کاکائو مالزی و ترکیه
فروش پروتئین ایزوله سویا چینی
فروش کلرور کلسیم خوراکی
فروش سوربیتول مایع هندی
فروش پرمنگنات پتاسیم چینی
فروش پودر بیکربنات آمونیوم یا آمونیاک خشک چینی
فروش پودر کافئین خوراکی و دارویی
فروش اگار اگار چینی
فروش سدیم ساخارین چینی
فروش هیپو کلریت کلسیم 65% و 70%
فروش کلرید آمونیوم ( نشادر ) چینی
فروش منعقد کننده پلی آلومینیوم کلراید ( پک )
فروش منو پروپیلن گلیکول اسکای کره ای
فروش سولفات آلومینیم 17 %
فروش پرمنگنات پتاس چینی
فروش پلی الکترولیت کاتیونی
فروش پلی الکترولیت آنیونی
فروش آهک هیدراته ایرانی
فروش نشادر چینی
فروش نیتریت سدیم چینی
فروش نیترات پتاسیم
فروش آمونیاک خشک خوراکی
فروش سی ام سی خوراکی
فروش ثعلب خوراکی
فروش انیدرید مالئیک
فروش آمونیوم کلراید چینی
فروش بوراکس ترک ایتی بانک
فروش اسید اسکوربیک زیبو چین
فروش اسید سیتریک خوراکی
فروش گزانتان گام فوفنگ چین
فروش گوارگام عبدالقادر و سان استار و اولترافاین هند
فروش کارنوا واکس برزیلی
فروش گلایسین چینی
فروش پودر خردل کانادایی
فروش ویتامین ث دارویی و غذایی
فروش منتول خرس نشان چینی
فروش پک آشامیدنی و پک فاضلابی چینی
فروش هیپوکلریت کلسیم تصفیه آب
فروش پرکلرین 65% و 70%
فروش کلر ایرانی مارک پارس و نیروکلر
فروش سودسوزآور ایرانی
فروش بنزوات سدیم چینی
فروش سی ام سی چینی غذایی و خوراکی
فروش سوربات پتاسیم چینی
فروش مونو سدیم گلوتامات چینی
فروش مونو دی گلیسیرید چینی
فروش سیترات سدیم چینی
فروش نشادر چینی ( آمونیوم کلراید )
فروش سیترات پتاسیم چینی
فروش دکستروز خشک چینی
فروش اروزیل چینی
فروش پودر کاکائو ترکیه و مالزی
فروش پودر نارگیل چرب و خشک
فروش رنگ کارامل هندی و فرانسوی
فروش جوهر لیمو چینی
فروش بیکربنات سدیم چینی
فروش کلرور کلسیم غذایی
فروش رزین میکس بد پرولایت انگلیس جهت آب مقطر و دیونیزه
فروش جوش شیرین چینی و ایرانی
فروش زاج 17% ( سولفات آلومینیوم ) , فروش پرکلرین
فروش رزین سختی گیر آب پرولایت انگلیس
فروش پلی آلومینیوم کلراید
فروش سود کاستیک ایرانی
فروش کات کبود ایرانی و روسی و ازبکستانی
فروش سدیم ساخارین چینی
فروش کربنات پتاسیم غذایی و صنعتی
فروش اسید فسفریک 85% چینی صنعتی و غذایی
فروش دکستروز
فروش بنزوات سدیم
فروش لاکتوز مش 200 دارویی و غذایی
فروش اسید تارتاریک چینی
فروش صمغ عربی نیجریه و فرانسه فودگرید و صنعتی
فروش مالئیک اسید
فروش پتاس کاستیک کره و چین
فروش متا بی سولفیت سدیم چینی و آلمانی
فروش سوربات پتاس چینی
فروش جوش شیرین شیراز
فروش مونو دی گلیسرید چینی
فروش اسید بوریک ترکیه اتی بانک
فروش بوراکس دکا ترک
فروش براکس پنتا ترک ایتی بانک
02136613977

*************

02136613749

*************

09128354530
*************
کانال تلگرام:
**********http://t.me/argshimi********** ****
( مدیر فروش )
سعید خلیل ارجمندی
فروش زیر قیمت روزبازار بعلت واردات مستقیم
***************************
آدرس دفتر مرکزی:
تهران_ میدان امام خمینی_ خیابان ناصرخسرو-کوچه خدابنده لو پاساژ اخوت ط دوم پلاک2/1---ارج شیمی---

مشخصات آگهی

نام
(ارج شیمی)
ایمیل
تلفن
09128354530
انقضا
‪پنجشنبه، ۱۷ آبان ۱۳۹۷‬
موقعیت
تهران
آدرس
تهران_ میدان امام خمینی_ خیابان ناصرخسرو-کوچه خدابنده لو پاساژ اخوت ط دوم پلاک2/1---ا
به اشتراک بگذارید

عبارات کلیدی

فروش کلر هندی | فروش تگزاپون | فروش مونو سدیم گلوتامات | قرص کلر انزیم دار | فروش تولوئن | فروش سولفات مس کات کبود | خرید کلر | فروش زاج ١٧ | سولفات آلومینیوم | فروش اسید نیتریک | فروش الکل طبی | فروش جیوه | فروش گرافیت | گرافیت خشک | گرافیت چینی |

تازه‌های صنعت :: مواد شیمیایی ( صفحه 1 از 299 )

امروز: ‪۱۲:۵۵‬

واردات پودر آهن

با سلام
واردات انواع پودر آهن معمولی واردات انواع پودر آهن کربنی واردات انواع پودر آهن اسفنجی در کلیه سایزهای مورد نیاز صنعتگران با ...


مهدی شیرازیان، تهران، تلفن: 09122808399
امروز: ‪۱۲:۵۵‬

واردات پودر منیزیم

با سلام
واردات انواع پودر منیزیم کروی و فلیک سایزهای 0-45 ,0-63 , 45-74 , 0-100و 0-180 میکرون و کلیه سایزهای مورد نیاز صنعتگران بدون ...


مهدی شیرازیان، تهران، تلفن: 09122808399
امروز: ‪۱۲:۵۵‬

واردات و فروش فلز آرسنیک

با سلام
واردات و فروش فلز آرسنیک وارد کننده مستقیم از چین بدون واسطه شرکت بازرگانی ثمین تجارت شیرازیان 09122808399 ...


مهدی شیرازیان، تهران، تلفن: 09122808399
امروز: ‪۱۲:۱۵‬

مواد سیلندر شویی ، موتور شویی و قطعه شویی اتو واش

مواد چربی گیر و جرم گیر اتو واش
مخصوص سیلندر شویی ، موتور شویی و قطعه شویی ...


آذر شیمی شرق، تهران، تلفن: 09302876416
امروز: ‪۱۲:۱۵‬

فسفاته - زنگبر - چربی گیر - رنگ بر

پخش مواد شیمیایی - فسفاته ، زنگبر ، چربی گیر ، رنگبر جهت آماده سازی سطح
پخش مواد شیمیایی - تلفن 09302876416 ...


آذر شیمی شرق، تهران، تلفن: 09302876416
امروز: ‪۱۲:۱۵‬

پخش مایع زنگبر

پخش مایع زنگبر
زنگ یکی از انواع آلودگی های موجود بر سطوح فلزی می باشد. زنگ موجود روی سطوح فلزی می تواند بر اثر انبارداری نامناسب و تأثیرعوامل جوی ...


آذر شیمی شرق، خراسان، تلفن: 05132145010
امروز: ‪۱۲:۰۰‬

سوربیتول پودری

سوربیتول پودری ...


مسعود کوشا، تهران، تلفن: ۲۲۳۷۸۲۵۲
امروز: ‪۱۲:۰۰‬

سوربیتول مایع روکت

سوربیتول مایع روکت ...


مسعود کوشا، تهران، تلفن: 22378252
امروز: ‪۱۲:۰۰‬

MPC پودر پروتئین

پودر پروتئین (MPC) ...


مسعود کوشا، تهران، تلفن: 22378252
امروز: ‪۱۱:۱۵‬

ژل دست پاک کن صنعتی درومکس پلاس

DREUMEX PLUS
این محصول شرکت درومکس هلند به بیش از 30 کشور دنیا صادر میشود . محصول پلاس که ژل ...


shahab، تهران، تلفن: 09121993569
امروز: ‪۱۱:۱۲‬

روغن نارگیل،مونوپروپیلن،لاکتوز،فسفریک،جوش شیرین،مال

روغن نارگیل، پودر کاکائو، مونوپروپیلن گلیکول، سوربیتول، سیتریک خشک و ابدار، مالتو دکسترین، گزانتان گام، گوارگام، سوربات پتاسیم، کافیین، اسید فسفریک، ...


Aria chem hiva، تهران، تلفن: 33531047
امروز: ‪۱۱:۱۲‬

فسفریک،تری پلی فسفات،تری سدیم فسفات،استون،پرمنگنات

فروش: اسید فسفریک . فروش اسید فرمیک . فروش سود گرانول عرب . فروش سود گرانول تایوان . فروش سود گرانول چین . فروش سود گرانول روسی . فروش روغن کرچک . ...


Aria chem hiva، تهران، تلفن: 33531047
امروز: ‪۰۹:۵۳‬

رزین اپوکسی شفاف

فروش کلی و جزئی انواع رزین اپوکسی
امروزه خانواده بزرگ و متنوع رزین های اپوکسی دارای بالاترین کارآیی ها در بین رزین های موجود در صنعت می ...


سید محمد قنات آبادی، کرج، تلفن: 09357382236
امروز: ‪۰۹:۵۳‬

رنگ ترنسپرنت مخصوص رزین اپوکسی

مجموعه سنگ خاتم، عرضه کننده رنگ های تخصصی رزین های اپوکسی
این محصول را در بسته بندی، 50 گرمی هر عدد 5هزار تومان عرضه میکند. ...


سید محمد قنات آبادی، کرج، تلفن: 09357382236
امروز: ‪۰۹:۴۹‬

فروش پرلیت منبسط شده سفید توت فرنگی

پرلیت در اصفهان تولید شده و به تمام مناطق ایران ارسال میشود. در کیفیتهای مختلف با وزن های مختلف
تولید کننده پرلیت جهت مصارف کشاورزی ، ساختمان سازی ، ...


اصفهان، اصفهان، تلفن: 09364656540
امروز: ‪۰۹:۱۲‬

چسب نسوز چسب نسوز ملات نسوز ملات آماده

فرآورده های نسوز پردیس
تولید ، تامین و توزیع کننده انواع: ...


امید، تهران، تلفن: 88341237
امروز: ‪۰۷:۱۳‬

پوشش تفلون صنعتی جهت پیچ و مهره

حفاظت از خوردگی در بسیاری از صنایع خصوصا" نفت و گاز ، پتروشیمی ، آب و فاضلاب ، غذایی و دارویی و ... حائز اهمیت است. به علاوه مقاومت شیمیایی و حرارتی ...


رایا فلات صنعت، تهران، تلفن: 02634819015
امروز: ‪۰۲:۰۲‬

فروش اسید فسفریک، اسید سیتریک

فروش اسید فسفریک 85% خوراکی و صنعتی با قیمت مناسب و بهترین کیفیت
فروش اسید سیتریک خشک Anhydrous و آبدار مونو هیدرات با قیمت مناسب ...


حسین مظفری، تهران، تلفن: 09123454003
امروز: ‪۰۲:۰۰‬

فروش دی سیان دی آمید DICYANDIAMIDE

فروش دی سیان دی آمید چین در کیسه های 25 کیلویی با قیمت مناسب
دی سیان دی آمید کریستال سفید رنگ بشدت قلیایی محلول در آب با نام علمی سیانو گوانیدین است ...


مهندس مظفری، تهران، تلفن: 09123454003
امروز: ‪۰۰:۵۱‬

دیتا لاگر دما و رطوبت صنعتی -پزشکی

دیتالاگر دما و رطوبت صنعتی-پزشکی
Temprature & humidity data logger ...


شرکت پیشران صنعت ویرا، تهران، تلفن: 44055128
امروز: ‪۰۰:۴۹‬

فروش ژلاتین صنعتی

تهیه و فروش ژلاتین صنعتی با بهترین کیفیت قابل استفاده در صنایع کبریت سازی وکارخانه های چسب سازی و.........در هر تناژ ...


کمال ترکی، آذربایجان شرقی، تلفن: 09141152311
امروز: ‪۰۰:۴۲‬

فروش 2-مرکاپتو اتانل Mercaptoethanol

فروش ویژه 2-مرکاپتو اتانل محصول شرکت Chevron Phillips بلژیک
این ماده که تحت نامهای تیوگلیکول و بتا مرکاپتو اتانل نیز شناخته می شود در تولید پلیمرها ...


مهندس مظفری، تهران، تلفن: 09123454003
امروز: ‪۰۰:۳۳‬

دیسپرسانت آب شور و آب شیرین سیمان حفاری

دیسپرسانت آب شور و دیسپرسانت آب شیرین مخصوص سیمان حفاری مطابق با استاندارد های بزرگترین شرکت های نفتی ایران و جهان
جهت دریافت اطلاعات بیشتر تماس ...


رحیمی، خوزستان، تلفن: 09224159553
امروز: ‪۰۰:۳۳‬

ریتاردر دمای بالا و دمای پایین سیمان حفاری

ریتاردر های دمای بالا و دمای پایین سیمان حفاری مطابق با استاندارد بزرگترین شرکت های نفتی دنیا
جهت اطلاعات بیشتر و دریافت قیمت تماس بگیرید. ...


رحیمی، خوزستان، تلفن: 09224159553
امروز: ‪۰۰:۳۰‬

خرید و فروش لاکتوز مش 200 مگله ( meggle ) غذایی دارویی

خرید و فروش لاکتوز مش 200 و 80 مگله آلمان ( meggle ) غذایی و دارویی
شیمی گستر آریا واردکننده و توزیع کننده مواد شیمیایی ...


شیمی گستر آریا، تهران، تلفن: 09123012022
امروز: ‪۰۰:۳۰‬

فروش کلر 70 درصد هندی ( هیپوکلریت کلسیم ) 70 %

فروش کلر 70 درصد هندی
فروش اسید فسفریک 85% خوراکی ...


شیمی گستر آریا، تهران، تلفن: 09123012022
امروز: ‪۰۰:۳۰‬

تولید و فروش پودر لاستیک

شرکت مهرفانه سومین سال بهره برداری خود را پشت سر گذاشت.
بسیار خوشوقتیم که در طی سه سال گذشته هزاران تن لاستیک کامیونی را به چرخه مصرف بازگردانده ...


مهرفانه، کرج، تلفن: 09121835164
امروز: ‪۰۰:۱۶‬

ماینینگ بی صدا و انت ماینر خنک با مینرال Mineral Oil

مقدار محدودی مینرال اویل در تهران موجود است.
از نظر شیمیایی خنثی، بدون رنگ، بدون بو، عایق الکتریسیته، ضریب انتقال حرارت بالا و کاملاً بدون اثر مضر ...


سعید تهرانی، تهران، تلفن:
امروز: ‪۰۰:۰۸‬

چسب 123 FASTFix 400ml و چسب مایع(قطره ای غلیظ)۱۲۳

چسب 123 FASTFix بزرگ دارای ۱۰۰ گرم خالص چسب مایع در بطری نرم پلی اتیلن و ۲۴۰ گرم خالص محلول فعال کننده در قوطی اسپری با ویژگی های
۱- اسپری بدون ...


دهقانی، تهران، تلفن: 09123486231
دیروز: ‪۲۳:۵۱‬

واردات مواد آزمایشگاهی مرک Merck و سیگما Sigma

بازرگانی کومه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی از کمپانی مرک و سیگما با ۲۰۰۰ قلم موجودی و استوک مواد ازمایشگاهی هندی و چینی آماده همکاری با ...


محمد عوائدی، تهران، تلفن: ۶۶۴۹۷۱۵۳

آگهی‌های ویژه: مواد شیمیایی

واردات و فروش مواد اولیه شیمیایی

16
بازرگانی حسینی
تلفن : 09121838312

رنگ اپوکسی

3
رنگ ایکالر
تلفن : 33914936

واردات و فروش مواد اولیه شیمیایی

3
زهرا ملکوتی
تلفن : 02188289841
سلام و روز بخیر خدمت شما
تولید کنندگان و همکاران گرامی
شرکت کهکشان تجارت جهانی تامین کننده و واردکننده مواد اولیه کارخانجات کاشی و سرامیک و صنایع غذایی و ....

واردکننده مواد شیمیایی صنایع غذایی-کهکشان تجارت جهانی

3
زهرا ملکوتی
تلفن : 02188289841

پخش قیر و ایزوگام داتیس

3
محمد زمانی
تلفن : 09121257889

رنگ پودری پوشش فام

2
فرزین غفاروند - مدیر فروش
تلفن : 021-73061

فروش روغن صنعتی ، بهران

2
کالای صنعتی اویل رول
تلفن : 021-33811377

نمایندگی روغن و گریس نفت بهران

2
کالای صنعتی اویل رول
تلفن : 021-33813549

تجهیزات آزمایشگاهی

1
مهندس بلغاری
تلفن : 021-22345522
کاربران
  • توان رقابتی خود را افزایش دهید.
  • نمایش ۳۰ آگهی پرتوان در گروه‌ها و صفحه اصلی سایت
  • بدون محدودیت در توان، جایگاه نمایش را انتخاب کنید.
  • ویژه به توان یک: ۳۰ هزار تومان.
  • توان را بر اساس کار خود تعیین کنید.
  • هر توان ۳۰ هزار تومان.


راهنمای ویژه
راهنمای پرداخت
قوانین درج آگهی
راهنمای تبلیغات