صنعت :: مواد شیمیایی

فروش مواد اولیه شیمیایی واسانس

فروش مواد اولیه شیمیایی واسانس
ارج شیمی
09128354530 - 02136613977
تهران
‪سه‌شنبه، ۱۳ شهریور ۱۳۹۷‬
2334 بار

خریدو فروش اسیدنیتریک _ اسیدسیتریک - آب ژاول - متانول - فروش موادشیمیایی مرک - اسید بوریک - پودربوراکس - فروش تولوئن - فروش سودپرک - فروش سود عرب - فروش جوش شیرین -فروش اسید فسفریک - فروش کربنات سدیم (سبک و سنگین ) فروش نیترات سدیم- فروش آمونیاک- فروش اسید چرب- فروش گلیسرین- فروش اسید اگزالیک -فروش اسید فرمیک- فروش روغن نارگیل- فروش سی ام سی - فروش روغن کرچک - فروش نشادر- فروش اسید استیک- فروش تری پلی فسفات- فروش پرمنگنات پتاسیم- فروش کات کبود- فروش متیلن کلراید- فروش صمغ عرب- فروش کلراید کلسیم- فروش نرمال بوتانول- فروش کاغذصافی -فروش تجهیزات آزمایشگاهی_ فروش جوهر لیمو-فروش اسانس خوراکی- فروش سود گرانول عرب- فروش سود گرانول تایوان - فروش اسید بوریک- فروش سولفات سدیم - فروش کربنات باریم- فروش زاج- فروش اسیداگزالیک- فروش بی کربنات سدیم- فروش جوش شیرین - فروش کلر ژاپنی- فروش کلر هندی- فروش آگار - فروش آمونیاک خشک - فروش امولسیون لیمو - فروش دی اتانول امین - فروش لرامید- فروش بنزیل الکل - فروش پود ژلاتین - فروش اسید مالیک - فروش صمغ عرب - فروش اتیل استات- فروش تجهیزات آزمایشگاهی- فروش اسید تارتاریک- فروش لاکتوز- فروش سولفات مس - فروش کربنات سدیم سبک و فروش استون - فروش کلسیم کلرید - فروشفروش قرص کلر - فروش الکل صنعتی - فروش اکسید جیوه - فروش نیترات نقره - فروش گلیسیرین مالزی - فروش پروپیلن گلیکول - فروش اسید سولفوریک - فروش اسید سولفونیک - فروش گرافیت چرب - فروش استون ساسول - فروش استون کمهو - فروش سوربات پتاسیم - فروش سودپرک گوهر - قیمت کلر- فروش اسید استئاریک - فروش اکسید آلومینیوم - فروش سیترات سدیم - فروش دی استات سدیم - فروش سدیم ساخارین - کلرید باریم - فروش کلرید باریم - فروش سود پرک عرب - فروش اسید فسفریک خوراکی - قیمت آب اکسیژنه - فروش آب اکسیژنه - فروش اوره -فروش پر کلرین - فروش اسید بوریک - فروش اسید سولفامیک - فروش آگار آگار - قیمت کلر- سود گوهر- مایع - فروش تگزاپون - فروش تری اتانول امین - اسانس عطری - فروش وازلین - فروش پارافین مایع - فروش پارافین جامد - فروش رزین پلی استر - فروش رزین اپوکسی - سلیکون قالب گیری - سولفات منگنز - فروش نیترات پتاسیم -فروش نشاسته - فروش متابی سولفیت سدیم - فروش ویتامین a - خرید و فروش اسید سیتریک آبدار چینی -
فروش تگزاپن - فروش سیلیکون قالبگیری - قیمت اسید سولفونیک - قیمت سدیم بی کربنات - فروش جوش شیرین چینی - فروش لورامید -فروش صمغ عربی - فروش استن - فروش پودر ژلاتین - قیمت جوهر نمک - فروش تری سیترات سدیم - فروش پرکلرین - فروش مونواتانول آمین - فروش سیلیکون قالبگیری - فروش متابی سولفیت سدیم - فروش اسید بوریک - فردش بوراکس - فروش جوش شیرین چینی - قیمت اسید استیک - زاج سفید - قیمت گلیسرین خوراکی - قیمت گلیسیرین صنعتی
مواد اولیه خوراکی وغذایی
فروش مالتو دکسترین فروش دکستروز خشک و آبدار فروش کلرور کلسیم فروش دی استات سدیم فروش مونو پتاسیم فسفات فروش کربن اکتیو پودری خوراکی
فروش لستین مایع هندی فروش گلوکونات سدیم فروش لاکتیک اسید فروش بیکربنات آمونیوم فروش سی ام سی فروش گلایسین فروش اسکوربیک اسید فروش ویتامین C فروش سوربیتل پودری فروش گلوتومات فروش مونو آمونیوم فسفات فروش تری سدیم فسفات فروش گوار گام فروش آگار آگار فروش پیروفسفات فروش مالیک اسید فروش سیترات پتاسیم فروش کلسیم فسفات فروش منتول فروش کافیین پودری و گرانول وفروش نیتریت سدیم فروش کربنات کلسیم خوراکی
فروش سیترات سدیم آلمان
فروش ایزوله سویا
ایزوله سویا
فروش بی کربنات امونیوم ( امونیاک )
فروش ایزومالت
فروش اینولین
فروش اسید فولیک
فروش دی مانیتول
فروش دی استات سدیم
فروش اسید فوماریک
فروش ایزوله سویا
فروش کافیین
فروش مالتو دکسترین
فروش دکستروز
فروش زانتانگام
فروش سدیم ساخارین
فروش سوربات پتاسیم
فروش اسید مالیک
فروش آسپارتام
فروش لاکتوز مش 200 مگله
فروش متابی سولفیت سدیم
فروش گوارگام
فروش اسید لاکتیک
فروش مونو سدیم گلوتامات
فروش منتول
فروش گلوتامات سدیم
فروش TBHQ
فروش اسید سدیم پیرو فسفات
فروش ویتامین C ث
فروش تری سیترات سدیم
فروش کربنات کلسیم مگنزیا
فروش دی کلسم فسفات
فروش مونو کلسیم فسفات
فروش سوربیتول پودری و مایع
فروش اسید سیتریک مونو هیدرات
فروش اسید سیتریک آبدار و خشک
فروش اسید تارتاریک
فروش بنزوات سدیم
فروش گلایسین
فروش دی پتاسیم هیدروژن فسفات
فروش مانیتول
فروش اسکوربیک اسید
فروش اسید سیتریک
فروش اسید اسکوربیک
فروش اسانس خوراکی
فروش رنگ خوراکی
فروش مالتودکسترین
فروش گوارگام
فروشگزانتان گام
فروش زانتان گام
فروش سوربات پتاسیم
فروش سیترات سدیم
فروش پودر کاکائو
فروش سوربیتول
فروش دکستروز
فروش ایزوله سویا و آسپارتام و آسه سولفام
فروش پروپیلن گلایکول
فروش مونو پروپیلن گلایکون
فروش گلیسیرین
فروش آلژینات سدیم
فروش کلورر کلسیم
فروش آل آرژنین
فروش گوارگام
فروش گزانتان گام
فروش اسید سیتریک خشک چینی
فروش مالتو دکسترین چینی مارک فودکم - دالیان فیوچر
فروش گوارگام هندی مارک عبدالقادر و اولترافاین
فروش جوش شیرین چینی فودگرید
فروش تری سدیم سیترات چینی TTCA-ENSIGN
فروش آسپارتام ویتا سوئیت چین
فروش آسه سولفام ویتا سوئیت چین
فروش سوکرالوز ویتا سوئیت چین
فروش مونو پروپیلن گلیکول اسکای کره
فروش کلرور کلسیم پودری و پرک چینی
فروش کربنات پتاسیم خوراکی کره ای و چینی
فروش دکستروز مونو هیدرات و خشک چینی
فروش سولفات مس ایرانی و اورال روس و ازبک
فروش هیدروکسید پتاسیم کره و چین
فروش گزانتان گام فوفنگ چین
فروش قرص کلر 20 و 200 گرمی
فروش پودر کلر 70% و 90% استخر
فروش سوربات پتاسیم آلمان
فروش سیلیکون دی اکساید هند
فروش سیلیکون دی اکساید آلمان
فروش کربنات سدیم بلژیک
فروش کلسیم کربنات هند / ترکیه
فروش سدیم لوریل سولفات رشته ای وپوری
فروش CMC صنعتی ترک
فروش کافور
فروش اسید استئاریک مالزی
فروش نشادر یا کلرید آمونیوم
فروش منیزیم استئارات آلمان
فروش کلسیم استئارات آلمان
فروش رزین کاتیونی پرولایت انگلیس
فروش رزین آنیونی پرولایت انگلیس
فروش رزین میکسبد پرولایت انگلیس
فروش سوربات پتاسیم چینی
فروش بیکربنات سدیم چینی فودگرید و صنعتی
فروش قرص کلر استخر آمریکایی آنزیم دار %100 محلول در آب
فروش پودر کلر 90% آمریکایی
فروش پودر کلر 70% ژاپنی مارک استارکلن و نای کلن
فروش کلر 70% هندی مارک آکوافیت و آکوالایت
فروش اکسید روی سپیده مهر قم 99/7% (تولید جهان شیمی)
فروش اسید سیتریک مونوهیدرات و آنهیدرات چینی
فروش جوش شیرین ایرانی و چینی
فروش کلرید کلسیم پرک و پودری 77% و 95% خوراکی
فروش پروپیونات کلسیم چینی غذایی
فروش لسیتین هندی
فروش سولفات سدیم چینی
فروش بیکربنات سدیم چینی
فروش کلرور کلسیم صنعتی و خوراکی پرک و پودری
فروش زانتان گام فوفنگ چین
فروش سی ام سی ثعلب خوراکی
فروش فروش گوارگام هندی
فروش گزانتانگام چینی
فروش پودر کاکائو مالزی و ترکیه
فروش پروتئین ایزوله سویا چینی
فروش کلرور کلسیم خوراکی
فروش سوربیتول مایع هندی
فروش پرمنگنات پتاسیم چینی
فروش پودر بیکربنات آمونیوم یا آمونیاک خشک چینی
فروش پودر کافئین خوراکی و دارویی
فروش اگار اگار چینی
فروش سدیم ساخارین چینی
فروش هیپو کلریت کلسیم 65% و 70%
فروش کلرید آمونیوم ( نشادر ) چینی
فروش منعقد کننده پلی آلومینیوم کلراید ( پک )
فروش منو پروپیلن گلیکول اسکای کره ای
فروش سولفات آلومینیم 17 %
فروش پرمنگنات پتاس چینی
فروش پلی الکترولیت کاتیونی
فروش پلی الکترولیت آنیونی
فروش آهک هیدراته ایرانی
فروش نشادر چینی
فروش نیتریت سدیم چینی
فروش نیترات پتاسیم
فروش آمونیاک خشک خوراکی
فروش سی ام سی خوراکی
فروش ثعلب خوراکی
فروش انیدرید مالئیک
فروش آمونیوم کلراید چینی
فروش بوراکس ترک ایتی بانک
فروش اسید اسکوربیک زیبو چین
فروش اسید سیتریک خوراکی
فروش گزانتان گام فوفنگ چین
فروش گوارگام عبدالقادر و سان استار و اولترافاین هند
فروش کارنوا واکس برزیلی
فروش گلایسین چینی
فروش پودر خردل کانادایی
فروش ویتامین ث دارویی و غذایی
فروش منتول خرس نشان چینی
فروش پک آشامیدنی و پک فاضلابی چینی
فروش هیپوکلریت کلسیم تصفیه آب
فروش پرکلرین 65% و 70%
فروش کلر ایرانی مارک پارس و نیروکلر
فروش سودسوزآور ایرانی
فروش بنزوات سدیم چینی
فروش سی ام سی چینی غذایی و خوراکی
فروش سوربات پتاسیم چینی
فروش مونو سدیم گلوتامات چینی
فروش مونو دی گلیسیرید چینی
فروش سیترات سدیم چینی
فروش نشادر چینی ( آمونیوم کلراید )
فروش سیترات پتاسیم چینی
فروش دکستروز خشک چینی
فروش اروزیل چینی
فروش پودر کاکائو ترکیه و مالزی
فروش پودر نارگیل چرب و خشک
فروش رنگ کارامل هندی و فرانسوی
فروش جوهر لیمو چینی
فروش بیکربنات سدیم چینی
فروش کلرور کلسیم غذایی
فروش رزین میکس بد پرولایت انگلیس جهت آب مقطر و دیونیزه
فروش جوش شیرین چینی و ایرانی
فروش زاج 17% ( سولفات آلومینیوم ) , فروش پرکلرین
فروش رزین سختی گیر آب پرولایت انگلیس
فروش پلی آلومینیوم کلراید
فروش سود کاستیک ایرانی
فروش کات کبود ایرانی و روسی و ازبکستانی
فروش سدیم ساخارین چینی
فروش کربنات پتاسیم غذایی و صنعتی
فروش اسید فسفریک 85% چینی صنعتی و غذایی
فروش دکستروز
فروش بنزوات سدیم
فروش لاکتوز مش 200 دارویی و غذایی
فروش اسید تارتاریک چینی
فروش صمغ عربی نیجریه و فرانسه فودگرید و صنعتی
فروش مالئیک اسید
فروش پتاس کاستیک کره و چین
فروش متا بی سولفیت سدیم چینی و آلمانی
فروش سوربات پتاس چینی
فروش جوش شیرین شیراز
فروش مونو دی گلیسرید چینی
فروش اسید بوریک ترکیه اتی بانک
فروش بوراکس دکا ترک
فروش براکس پنتا ترک ایتی بانک
فروش اسانس واسانس عطری
اسانس آلبالو
اسانس آلوچه
اسانس آنغوزه
اسانس آویشن
اسانس بابونه
اسانس بادام
اسانس باریجه
اسانس برگاموت
اسانس برگ بو
اسانس بهار نارنج
اسانس پرتقال
اسانس پونه
اسانس ترخون
اسانس توت فرنگی
اسانس چای سبز
اسانس چای ارل گری
اسانس جعفری
اسانس خیار
اسانس دارچین
اسانس دانه انگور
اسانس درخت چای
اسانس درمنه
اسانس ذغال اخته
اسانس رازیانه
اسانس ریحان
اسانس زعفران
اسانس زنجبیل
اسانس زیره سیاه
اسانس زیره سبز
اسانس زیره کرمان
اسانس سقز
اسانس سرکه
اسانس سنبل الطیب
اسانس سیر
اسانس سیب
اسانس شنبلیله
اسانس شوید
اسانس علف لیمو
اسانس فلفل سیاه
اسانس فلفل قرمز
اسانس فندق
اسانس قهوه
اسانس کاکوتی
اسانس کولا
اسانس کچاپ
اسانس کیت کت
اسانس گردو
اسانس گشنیز
اسانس گیلاس
اسانس گل بابونه
اسانس گلپر
اسانس گل محمدی
اسانس لیمو
اسانس لیمو ترش
اسانس کره
اسانس ماست
اسانس مریم گلی
اسانس موسیر
اسانس موز
اسانس میخک
اسانس نعناع
اسانس نعناع فلفلی
اسانس هسته انگور
اسانس هل
اسانس هلو
اسانس همیشه بهار
اسانس هوفاریقون
اسانس هویج
اسانس وانیل
02136613977

*************

02136613749

*************

09128354530
*************
کانال تلگرام:
**********http://t.me/argshimi********** ****
( مدیر فروش )
سعید خلیل ارجمندی
فروش زیر قیمت روزبازار بعلت واردات مستقیم
***************************
آدرس دفتر مرکزی:

تهران_ میدان امام خمینی_ خیابان ناصرخسرو-کوچه خدابنده لو پاساژ اخوت ط دوم پلاک2/1---ارج شیمی---

argshimi@gmail.com

مشخصات آگهی

نام
ارج شیمی
ایمیل
تلفن
09128354530 - 02136613977
انقضا
‪جمعه، ۱۱ آبان ۱۳۹۷‬
موقعیت
تهران
آدرس
تهران_ میدان امام خمینی_ خیابان ناصرخسرو-کوچه خدابنده لو پاساژ اخوت ط دوم پلاک2/1---ا
به اشتراک بگذارید

عبارات کلیدی

فروش کلر | متانول | اسید نیتریک | سود پرک | استون | اسانس کشمش | کاغذ صافی | امونیاک | سولفات مس | گلیسرین | اسانس تنباکو | اسانس رازیانه | اتانول | تگزاپون | اسید سیتریک |

تازه‌های صنعت :: مواد شیمیایی ( صفحه 1 از 300 )

امروز: ‪۲۰:۰۱‬

IRAN bitumen & asphalt & hydrocarbon

IRAN BITUMEN
We are the leading exporter and supplier. We supply asphalt Bitumen for sale (poten asphalt for export) ...


کارخانه قیر، تهران، تلفن: +989122285491
امروز: ‪۱۹:۳۹‬

سوربیتول هندی

سوربیتول هندی ...


مسعود کوشا، تهران، تلفن: 22378252
امروز: ‪۱۹:۳۹‬

EDTA دو سدیم و چهار سدیم

EDTA دو سدیم و چهار سدیم ...


مسعود کوشا، تهران، تلفن: 22378252
امروز: ‪۱۹:۳۹‬

لاکتوز آلمانی

لاکتوز آلمانی ...


مسعود کوشا، تهران، تلفن: 22378252
امروز: ‪۱۹:۲۴‬

مواد پلاستیک

فروش ما فقط مواد پلاستیک آسیابی است. با ارزانترین قیمت(چون واسطه در کار نیست) مواد ABS_PP_PE زنگ بزنید قیمت بگیرید. 09131263447 عقیلی
اصفهان منطقه ...


vahab aghili، اصفهان، تلفن: 09131263447
امروز: ‪۱۶:۳۹‬

عرضه فلزات کمیاب و نادر

این مجموعه امکان واردات انواع فلزات تخصصی و کمیاب را دارا میباشد فلزات زیر موجود انبار تهران این شرکت میباشد :
فلز کلسیم 98% شمش ...


سیدسعیدخطیبی، تهران، تلفن: 02166049222
امروز: ‪۱۶:۳۹‬

اکسید کروم سبز روسی

اکسید کروم سبز روسی درپاکت های ٢٥کیلویی رسید،بار تهران آماده تحویل. ...


Zakarya chemicall، تهران، تلفن: 02166049224
امروز: ‪۱۶:۳۹‬

فروش اکسید کروم سبز و اکسید سرب

اکسید کروم سبز
در برندهای مختلف و درجه ١ ...


Zakaria chemical، تهران، تلفن: ٠٢١٦٦٠٤٩٢٢١
امروز: ‪۱۶:۳۸‬

خریدار جیوه بازیافتی

بهترین خریدار جیوه صنعتی وبازیافتی. ...


سیدسعیدخطیبی، تهران، تلفن: 66049221
امروز: ‪۱۶:۳۸‬

اکسید کروم سبز

فروش اکسید کروم سبز روسی
بارجدید رسید. ...


Zakarya hemicall، تهران، تلفن: 02166049221
امروز: ‪۱۶:۳۸‬

اکسیدکروم سبز

اکسید کروم سبز آمریکایی به علت نیاز مالی زیرقیمت بازار موجود و آماده فروش است.. ...


Zakarya chemicall، تهران، تلفن: ٠٩١٢٦٦٦٣٥٤٤
امروز: ‪۱۶:۳۸‬

جیوه نقره ایی شمارا به بهترین قیمت خریداریم

جیوه نقره ایی شمارا بابهترین قیمت خریداریم. ...


Zakaria chemical، تهران، تلفن: 02166049221
امروز: ‪۱۶:۳۷‬

خریدار سینابر و جیوه

این شرکت خریدار جیوه نقره ایی نو و ریکاوری شده به صورت نقد ویکجا می باشد،در صورت همکاری و فروش بااین شرکت تماس حاصل فرمایید. ...


Zakaria chemicall، تهران، تلفن: 09126663544
امروز: ‪۱۶:۳۷‬

بهترین خریدار جیوه

شیمیایی ذکریا بالاترین خریدار جیوه شما است،خریدار جیوه نو و جیوه ریکاوری شده. ...


Zakaria chemical، تهران، تلفن: 02166049221
امروز: ‪۱۴:۴۴‬

بازرگانی هیدروشیمی(مواد شیمیایی ونانو مواد)

اکسید آلومینیوم سیلیکون کارباید دولومیت نانو خرید اکسید کبالت فروش سیلیس اکسید آهن قیمت اکسید زیرکونیوم اکسید کروم ، پودر اکسید آلومینیوم پودر کاربید ...


1
امیر زارعی، تهران، تلفن: 09127241296
امروز: ‪۱۴:۴۴‬

فروش سیلیکون کارباید ، خرید سیلیکون کارباید

فروش سیلیکون کارباید، فروشنده سیلیکون کارباید، خرید سیلیکون کاربید، قیمت کارباید سیلیکون،کاربید سیلیکون
در مش های مختلف ...


امیر زارعی، تهران، تلفن: 09127241296
امروز: ‪۱۴:۴۴‬

فروش پودر کاربید تنگستن

فروش کاربید تنگستن
فروش کارباید تنگستن ...


امیر زارعی، تهران، تلفن: 09127241296
امروز: ‪۱۴:۴۳‬

فروش سیلندر پرتابل انواع گاز کالیبراسیون وارداتی

تکنیکال گاز سنتر
فروش ویژه انواع گاز کالیبراسیون وارداتی در سیلندر های پرتابل Disposable مخصوص کالیبره کردن دتکتور ها و آنالایزر ها، با بهترین قیمت ...


تکنیکال گاز سنتر -Technical Gas Cen، قم، تلفن: 02532508895
امروز: ‪۱۴:۴۳‬

تکنیکال گاز سنتر مرکز تخصصی گازهای آزمایشگاهی و گازهای

Technical Gas Center - تکنیکال گاز سنتر
تکنیکال گاز سنتر ( مرکز تخصصی گازهای آزمایشگاهی ، گازهای خاص ، گازهای مخلوط و کالیبراسیون ) ...


تکنیکال گاز سنتر -Technical Gas Cen، قم، تلفن: 025-32508895
امروز: ‪۱۴:۴۳‬

فلاسک نیتروژن مایع و انواع مخازن دوئر

تکنیکال گاز سنتر تامین کننده انواع فلاسک برای نگهداری نیتروژن مایع در دمای (180-) درجه در حجم های 3 لیتری ، 6 لیتری ، 10 ، 20 ، 35 و 50 لیتری از ...


تکنیکال گاز سنتر -Technical Gas Cen، قم، تلفن: 025-32508895
امروز: ‪۱۴:۰۵‬

فروش مواد معدنی و سیلیس

فروش سیلیس و مواد معدنی
(سیلیس دانه بندی-سیلیس پودری-سیلیس میکرونیزه) ...


فرآورده های معدنی پاسارگاد، همدان، تلفن: 09127336158
امروز: ‪۱۲:۴۲‬

فروش موادشیمیایی

-HexaMethylDiSiloxane-HMDSO
-polydimethylsiloxane ...


مهندس عباسی، تهران، تلفن: 09121238967
امروز: ‪۱۲:۳۷‬

عرضه ماده جنیپین-Genipin (کراس لینکر 100% گیاهی)

***** قابل توجه اساتید، دانشجویان و پژوهشگران گرامی *****
* اگر در پی نوآوری در تحقیقات خود هستید ... * *** فروش فوق العاده جدیدترین ماده کراس ...


محمد مقدم، تهران، تلفن: 09399038108
امروز: ‪۱۲:۳۷‬

عرضه کندرویتین سولفات Chondroitin Sulfate

عرضه کندرویتین سولفات Chondroitin Sulfate
قابل توجه دانشجویان، اساتید و پژوهشگران گرامی: "عرضه ماده زیستی کندرویتین سولفات (Chondroitin ...


محمد مقدم، تهران، تلفن: 09399038108
امروز: ‪۱۲:۳۶‬

عرضه مواد شیمیایی، نانومواد، و بیومواد تخصصی و کمیاب

------------------------عرضه کلیه مواد شیمیایی، نانومواد، و بیومواد تخصصی و کمیاب با کیفیت Merck با برند IOTA-CHEM------------------------
"عرضه ...


محمد مقدم، تهران، تلفن: 09399038108
امروز: ‪۱۲:۲۲‬

فروش گرافن اکسید تک لایه

شرکت دانشگاهی نانو مواد گستران پارس متشکل از اساتید و فارغ التحصیلان دانشگاهی آماده تامین مواد گرافنی مورد نیاز محققان دانشگاه و موسسات تحقیقاتی از ...


نانو مواد گستران پارس، تهران، تلفن: 76871493
امروز: ‪۱۲:۰۷‬

فروش گازوییل دریایی و مرزی صادراتی

----------------------------------------
خرید و فروش گازوییل صادرات ایران و روسیه ...


دفتر بازرگانی کازرونی، بوشهر، تلفن: 09350827676
امروز: ‪۱۱:۳۱‬

پخش مواد چربی گیر

پخش مواد چربی گیر
بدیهی است که اولین قدم در آماده سازی سطح فلز به دست آوردن یک سطح تمیزاست . عمل فسفاته کاری باید روی سطحی تمیز و عاری از هر گونه ...


آذر شیمی شرق، خراسان، تلفن: 05132145010
امروز: ‪۱۱:۳۱‬

حلال بی بو ( نفت بی بو )

حلال بی بو ( نفت بی بو )
حلال نفت بی بو مورد مصرف در صنایع رنگ ، رزین ، تینر روغنی ، ضد زنگ ، چسب سیلیکون ، واکس و پولیش خودرو ، پارچه ،مرکب چاپ ، ...


آذر شیمی شرق، خراسان، تلفن: 09302876416
امروز: ‪۱۱:۳۱‬

حلال رنگبر AP جهت حذف انواع رنگ های مایع و پودری

حلال رنگبر AP جهت حذف انواع رنگ های مایع و پودری
رنگ پاک کن AP یک رنگبر قوی است که برای برداشتن رنگ از روی قطعات رنگ شده استفاده می گردد. این رنگبر ...


آذر شیمی شرق، خراسان، تلفن: 09302876416

آگهی‌های ویژه: مواد شیمیایی

واردات و فروش مواد اولیه شیمیایی

16
بازرگانی حسینی
تلفن : 09121838312

رنگ اپوکسی

3
رنگ ایکالر
تلفن : 33914936

واردات و فروش مواد اولیه شیمیایی

3
زهرا ملکوتی
تلفن : 02188289841
سلام و روز بخیر خدمت شما
تولید کنندگان و همکاران گرامی
شرکت کهکشان تجارت جهانی تامین کننده و واردکننده مواد اولیه کارخانجات کاشی و سرامیک و صنایع غذایی و ....

واردکننده مواد شیمیایی صنایع غذایی-کهکشان تجارت جهانی

3
زهرا ملکوتی
تلفن : 02188289841

پخش قیر و ایزوگام داتیس

3
محمد زمانی
تلفن : 09121257889

رنگ پودری پوشش فام

2
فرزین غفاروند - مدیر فروش
تلفن : 021-73061

فروش روغن صنعتی ، بهران

2
کالای صنعتی اویل رول
تلفن : 021-33811377

نمایندگی روغن و گریس نفت بهران

2
کالای صنعتی اویل رول
تلفن : 021-33813549

تجهیزات آزمایشگاهی

1
مهندس بلغاری
تلفن : 021-22345522
کاربران
  • توان رقابتی خود را افزایش دهید.
  • نمایش ۳۰ آگهی پرتوان در گروه‌ها و صفحه اصلی سایت
  • بدون محدودیت در توان، جایگاه نمایش را انتخاب کنید.
  • ویژه به توان یک: ۳۰ هزار تومان.
  • توان را بر اساس کار خود تعیین کنید.
  • هر توان ۳۰ هزار تومان.


راهنمای ویژه
راهنمای پرداخت
قوانین درج آگهی
راهنمای تبلیغات