صنعت :: مواد شیمیایی

فروش متانول شیراز / استیک اسید / MEG / زایلین مخلوط /

فروش متانول شیراز / استیک اسید / MEG / زایلین مخلوط /
ELSAPA
021 8601 7285
تهران
‪پنجشنبه، ۲۴ آبان ۱۳۹۷‬
278 بار

متانول CH3OH
عرضه متانول ( الکل ) شیراز حواله
فروش متانول ( الکل )شیراز مخزن
عرضه متانول ( الکل ) شیراز در انبار شورآباد
خرید متانول ( الکل ) شیراز
فروشنده متانول ( الکل ) شیرازدر انبار شورآباد
خریدار متانول ( الکل ) شیرازدر انبار شورآباد
بسته بندی متانول ( الکل ) شیرازدر انبار شورآباد
آنالیز متانول ( الکل ) شیراز
متانول ( الکل ) چیست ؟
کاربردهای متانول ( الکل ) شیراز
متانول ( الکل ) شیراز / بازرگانی الساپا
متانول ( الکل ) شیراز قیمت مناسب
کاربرد متانول ( الکل ) شیراز در رنگسازی
کاربرد متانول ( الکل ) درتولید ژل آتش زا
کاربرد متانول ( الکل ) بعنوان سوخت
فروش متانول (الکل) زاگرس
فروش حواله متانول (الکل) زاگرس
آنالیز متانول شیراز
آنالیز متانول زاگرس
زایلین مخلوط C8H10
فروشنده زایلین مخلوط بندر امام
خریدار زایلین مخلوط بندر امام
استیک اسید CH3COOH
Acetic acid / استیک اسید / جوهر سرکه
اسید استیک )جوهر سرکه ) حواله
اسید استیک )جوهر سرکه ) گالن 35 کیلویی
اسید استیک)جوهر سرکه ) گالن 65 کیلویی
اسید استیک )جوهر سرکه ) فناوران
فروش استیک اسید )جوهر سرکه )
خرید استیک اسید)جوهر سرکه )
خرید حواله اسید استیک)جوهر سرکه )
قیمت حواله اسید استیک)جوهر سرکه )
قیمت اسید استیک )جوهر سرکه ) گالن
فروش حواله اسید استیک)جوهر سرکه )
استیک )جوهر سرکه ) موجود انبار شورآباد
اسید استیک )جوهر سرکه ) موجود انبار تهران
اسید استیک)جوهر سرکه ) موجود انبار شیراز
اسید استیک)جوهر سرکه ) آماده حمل
حواله آماده بار اسید استیک)جوهر سرکه )
اسید استیک )جوهر سرکه ) تناژ
خرده فروشی اسید استیک)جوهر سرکه )
تولید سرکه
تولید اسید استیک)جوهر سرکه )
خرید اسید استیک )جوهر سرکه ) گالن 30،60 لیتری
قیمت اسید استیک)جوهر سرکه ) 30 ،60 لیتری
اسید استیک (جوهرسرکه) چیس
کاربرد اسید استیک (جوهر سرکه )
بسته بندی اسید استیک(جوهر سرکه )
قیمت اسید استیک(جوهر سرکه )
خرید اسید استیک(جوهر سرکه )
فروش اسید استیک(جوهر سرکه )
اسید استیک (جوهر سرکه )الساپا
سرکه(جوهر سرکه ) شیراز
اسید استیک(جوهر سرکه ) فناوران
اسید استیک(جوهر سرکه ) گالن
اسید استیک(جوهر سرکه ) حواله
حواله اسید استیک(جوهر سرکه )
قیمت حواله اسید استیک(جوهر سرکه )
اسید استیک(جوهر سرکه ) موجود انبار
اسید استیک(جوهر سرکه ) صادراتی
واردات اسید استیک(جوهر سرکه )
تولید اسید استیک(جوهر سرکه )
خرید حواله اسید استیک(جوهر سرکه )
فروش حواله اسید استیک(جوهر سرکه )
سفارش بسته بندی اسید استیک(جوهر سرکه )
اسید استیک(جوهر سرکه ) در ظرف فریم دار
اسید استیک(جوهر سرکه ) فله
همه چیز در مورد اسید استیک(جوهر سرکه )
مسمومیت با اسید استیک(جوهر سرکه )
اطلاعات ایمنی اسید استیک(جوهر سرکه )
شناسایی اسید استیک(جوهر سرکه )
بورس اسید استیک(جوهر سرکه )
عرضه اسید استیک(جوهر سرکه )
بورس کالا و عرضه اسید استیک(جوهر سرکه )
فروش آنلاین اسید استیک(جوهر سرکه )
روند تولید اسید استیک(جوهر سرکه )
بررسی وضعیت اسید استیک(جوهر سرکه )
محل انبار اسید استیک(جوهر سرکه )
جابجایی اسید استیک(جوهر سرکه )
تجزیه اسید استیک(جوهر سرکه )
بازار اسید استیک(جوهر سرکه )
ویژگی اسید استیک(جوهر سرکه )
معامله اسید استیک(جوهر سرکه )
اسید استیک خاورمیانه(جوهر سرکه )
خصوصیات فیزیکی و شمیایی اسید استیک(جوهر سرکه )
کارگزار اسید استیک(جوهر سرکه )
آنالیز اسید استیک(جوهر سرکه )
قیمت جهانی اسید استیک(جوهر سرکه )
نمودار فروش جهانی اسید استیک(جوهر سرکه )
قیمت اسید استیک(جوهر سرکه ) به دلار
صنعت اسید استیک(جوهر سرکه )
قیمت رقابتی اسید استیک(جوهر سرکه )
بزرگترین تولید کننده اسید استیک(جوهر سرکه )
بزرگترین عرضه کننده اسید استیک(جوهر سرکه )
بزرگترین تامین کننده اسید استیک(جوهر سرکه )
اسید استیک(جوهر سرکه ) ایران و جهان
اسید استیک(جوهر سرکه ) صنعتی
اسید استیک(جوهر سرکه ) خوراکی
روش تهیه اسید استیک(جوهر سرکه )
اسید استیک(جوهر سرکه ) ارزان
اطلاعات فنی اسید استیک(جوهر سرکه )
اسید استیک(جوهر سرکه ) در ویکی پدیا
اسید استیک(جوهر سرکه ) در دانشنامه رشد
اسید استیک (جوهر سرکه )و خطر سلامت
بازرگانی اسید استیک(جوهر سرکه )
فروش گسترده اسید استیک(جوهر سرکه )
فروش تخصصی اسید استیک(جوهر سرکه )
کیفیت اسید استیک(جوهر سرکه )
کار با اسید استیک(جوهر سرکه )
اسید استیک (جوهر سرکه )غیر خوراکی
اسید استیک (جوهر سرکه )گلاسیال
اسید استیک در سرکه
(جوهر سرکه ) اسید استیک MSDS
اسید استیک (جوهر سرکه )موجود انبار شورآباد
اسید استیک (جوهر سرکه )موجود انبار تهران
اسید استیک (جوهر سرکه )موجود انبار شیراز
اسید استیک (جوهر سرکه ) آماده حمل
حواله آماده بار اسید استیک(جوهر سرکه )

منو اتیلن گلایکول | Mono Ethylene Glycol
(مونواتیلن گلایکول)MEG
(مونواتیلن گلایکول) حوالهMEG
(مونواتیلن گلایکول) بشکهMEG
(مونواتیلن گلایکول) بشکه پلمپ شازندMEG
(مونواتیلن گلایکول) شازندMEG
(مونواتیلن گلایکول)MEG حواله آماده حمل
ضدیخ پلمپ شازند
فروشنده ضدیخ شازند
MEG فروشنده
MEGخریدار

(مونواتیلن گلایکول)MEG
موجود انبار شورآباد(مونواتیلن گلایکول)MEG
MEG تناژ
خرده فروشی ضد یخ
تولید ضد یخ
ضد یخ چیست
کاربرد ضد یخ
بسته بندی ضد یخ
خرید ضد یخ
ضد یخ / الساپا
ضد یخ صادراتی
واردات مون اتیلن گلایکول
سفارش بسته بندی ضد یخ
ضد یخ فله
مسمومیت با ضد یخ
اطلاعات ایمنی مونو اتیلن گلایکول
شناسایی ضد یخ
بورس مونو اتیلن گلایکول
عرضه مونو اتیلن گلایکول
بورس کالا و عرضه مونو اتیلن گلایکول
فروش آنلاین ضد یخ
روند تولید ضد یخ
بررسی وضعیت مونو اتیلن گلایکول
محل انبار ضد یخ
جابجایی مونو اتیلن گلایکول
تجزیه مونو اتیلن گلایکول
بازار مونو اتیلن گلایکول
ویژگی مونو اتیلن گلایکول
MEGمعامله
MEG خصوصیات فیزیکی و شمیایی
MEG کارگزار
MEG آنالیز
MEG قیمت جهانی
MEG نمودار فروش جهانی
MEG قیمت به دلار
MEG صنعت
MEG قیمت رقابتی
MEG بزرگترین تولید کننده
MEG بزرگترین عرضه کننده
MEG بزرگترین تامین کننده
MEG روش تهیه
MEG اطلاعات فنی
مونو اتیلن گلایکول در ویکی پدیا
مونو اتیلن گلایکول در دانشنامه رشد
مونو اتیلن گلایکول و خطر سلامت
بازرگانی مونو اتیلن گلایکول
فروش گسترده مونو اتیلن گلایکول
فروش تخصصی مونو اتیلن گلایکول
کیفیت مونو اتیلن گلایکول
کار با مونو اتیلن گلایکول
ضد یخ MSDS
MEGموجود انبار شورآباد
MEGموجود انبار تهران
مونو اتیلن موجود انبار شیراز
منواتیلن آماده حمل
MEG حواله آماده بار
تماس با کارشناسان ELSAPA
تلفن تماس : 7285 8601 021 – 7283 8601 021
همراه : 8767 933 0912
آدرس وب سایت :
www.elsapaco.com
و با عضویت در کانال زیر از فروش فوق العاده ها مطلع شوید
https://telegram.me/elsapachem
و صفحه اینستاگرام ELSAPA را دنبال نمایید
https://www.instagram.com/elsapa.chem/

مشخصات آگهی

نام
ELSAPA
ایمیل
تلفن
021 8601 7285
انقضا
‪دوشنبه، ۲۴ دی ۱۳۹۷‬
موقعیت
تهران
آدرس
خیابان آزادی، ابتدای خیابان جیحون، کوچه شادان
به اشتراک بگذارید

عبارات کلیدی

فروش اسید استیک حواله | فروش زایلین مخلوط | زایلین مخلوط موجود انبار شوراباد | اسید استیک موجود انبار شورآباد | meg موجود انبار شورآباد | زایلین مخلوط بشکه شده | سولفات سدیم موجود انبار شورآباد | متانول شیراز موجود انبار تهران | فروش حواله متانول | فروش حواله زایلین مخلوط | فروش حواله استایرن منومر |

تازه‌های صنعت :: مواد شیمیایی ( صفحه 1 از 301 )

امروز: ‪۱۸:۰۶‬

فروش گازوییل دریایی و مرزی صادراتی

----------------------------------------
فروش گازوییل روسیه از پالایشگاه های معتبر جهت صادرات در تناژ بالا به بنادر امن جهان مدارک لازم جهت ...


دفتر بازرگانی کازرونی، بوشهر، تلفن: 09350827676
امروز: ‪۱۷:۴۰‬

فروش مواد قطعه شور آلومینیوم، چدن و 2گانه شور (تراشکاری)

‎تولید کننده و فروش انواع مواد قطعه شور ( مخصوص دستگاه تراشکاری)
الومینیوم شور ، چدن و ٢ گانه شور ...


محمدیان، تهران، تلفن: 09123541239
امروز: ‪۱۷:۳۹‬

فروش فرمولاسیون شوینده های و رنگهای صنعتی، چربی گیر

فروش فرمولاسیون انواع چربیگیر‌ها (آهن، آلومینیوم و ...)
فروش فرمولاسیون انواع فسفاته (آهن، روی و ...) ...


محمدیان، تهران، تلفن: 09128112253
امروز: ‪۱۷:۳۹‬

فروش فرمول شوینده صنعتی و رنگ صنعتی چربی گیر و تینر

فروش فرمول شوینده صنعتی
فروش فرمول چربی گیر آهن، آلومینیوم و ... ...


محمدیان، تهران، تلفن: 09128112253
امروز: ‪۱۷:۱۲‬

فروش اسانس طعم دهنده خوراکی ,اسانس وانیل ,پرتقال موز

فروش اسانس خوراکی ,طعم دهنده خوراکی ,اسانس انگور ,اسانس سیب ,اسانس آلبالو ,اسانس بلوبری ,اسانس عسل , اسانس زعفران ,اسانس لیمو ,اسانس پرتقال ,اسانس ...


5
امیتریس تجارت، تهران، تلفن: 09129354082
امروز: ‪۱۷:۰۸‬

فروش مواد شیمیایی صنعتی دارویی و آرایشی بهداشتی

فروش مواد شیمیایی دارویی بصورت فله و بشکه
– اسپن 60 ...


عباس زاده، تهران، تلفن: 02188060280
امروز: ‪۱۷:۰۸‬

آلومینیوم کلراید دارویی

واردات و فروش مستقیم آلومینیوم کلراید دارویی به همراه برگه آنالیز
www.ariachemifam.com ...


عباس زاده، تهران، تلفن: 02188060280
امروز: ‪۱۷:۰۸‬

عرضه انواع محیط کشت های مرک آلمان،کیولب و های مدیا

عرضه انواع محیط کشت های مرک آلمان، کیولب و های مدیا در بسته بندی های 100 و 500 گرمی
www.ariachemifam.com ...


عباس زاده، تهران، تلفن: 02188060280
امروز: ‪۱۷:۰۲‬

گرافیت پرسولفور

گرافیت پرسولفور(پترولیوم کک) چینی درجه یک با دانه بندی ۵-۱ میلیمتر در انبار تهران قابل تحویل میباشد. ...


امیرحسین فروتن، تهران، تلفن: 09121881946
امروز: ‪۱۷:۰۲‬

فروشنده حلال 402 و 403 و 410 و حلال ویژه

مجتمع نفتی پترو پویش خاورمیانه
تولیدکننده انواع مشتقات نفتی و فراورده های شیمیائی ...


علیرضا پرنده مقدم، تهران، تلفن: 09125205831
امروز: ‪۱۷:۰۱‬

تولید کننده انواع روغن های صنعتی

مجتمع نفتی پترو پویش خاورمیانه
تولیدکننده انواع مشتقات نفتی و فراورده های شیمیائی ...


علیرضا پرنده مقدم، تهران، تلفن: 09125205831
امروز: ‪۱۷:۰۱‬

فروش فوق العاده انواع فرآورده های نفتی و شیمیایی 30 در

انواع حلال های 402- 403- 404- 406- 410- 400 ( پالایشگاهی و کارگاهی ) و ...
انواع امولسیفایر صنعتی ...


علیرضا پرنده مقدم، تهران، تلفن: 02166436591
امروز: ‪۱۶:۴۰‬

فروش منو اتانول آمین - خرید منو اتانول آمین

فروش منو اتانول آمین در شرکت نوین سپهر سانیار وارد کننده مواد اولیه شیمیایی صنایع دارویی، غذایی، نساجی، شوینده، رنگ و رزین، آرایشی و بهداشتی
فروش ...


نوین سپهر سانیار، اصفهان، تلفن: 09120201170
امروز: ‪۱۶:۴۰‬

فروش دی اتانول آمین - خرید دی اتانول آمین

فروش دی اتانول آمین شرکت نوین سپهر سانیار وارد کننده مواد اولیه شیمیایی صنایع دارویی، غذایی، نساجی، شوینده، رنگ و رزین، آرایشی و بهداشتی
فروش دی ...


نوین سپهر سانیار، اصفهان، تلفن: 09120201170
امروز: ‪۱۶:۴۰‬

فروش پلی اتیلن گلایکول 400 - خرید پلی اتیلن گلایکول

فروش پلی اتیلن گلایکول 400 در شرکت نوین سپهر سانیار وارد کننده مواد اولیه شیمیایی صنایع نساجی، رنگ و رزین، دارویی، غذایی، شوینده، آرایشی و ...


نوین سپهر سانیار، اصفهان، تلفن: 09120201170
امروز: ‪۱۶:۴۰‬

فروش سوربیتول Sorbitol - خرید سوربیتول

شرکت نوین سپهر سانیار وارد کننده مواد اولیه شیمیایی صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی، رنگ و رزین، غذایی و دارویی
برای اطلاع از قیمت سوربیتول با واحد ...


1
نوین سپهر سانیار، اصفهان، تلفن: 09120201170
امروز: ‪۱۶:۴۰‬

فروش اسید استئاریک - خرید اسید استئاریک

فروش اسید استئاریک در شرکت نوین سپهر سانیار وارد کننده مواد اولیه شیمیایی صنایع دارویی، شوینده، آرایشی و بهداشتی، غذایی، رنگ و رزین
برای اطلاع از ...


1
نوین سپهر سانیار، اصفهان، تلفن: 09120201170
امروز: ‪۱۶:۴۰‬

فروش گلیسیرین - خرید گلیسیرین

فروش گلیسیرین در شرکت نوین سپهر سانیار وارد کننده مواد اولیه شیمیایی صنایع غذایی، دارویی، شوینده، آرایشی و بهداشتی، رنگ و رزین
فروش گلیسیرین ...


1
نوین سپهر سانیار، اصفهان، تلفن: 09120201170
امروز: ‪۱۶:۴۰‬

فروش منو پروپیلن گلایکول - خرید پروپیلن گلایکول

فروش منو پروپیلن گلایکول در شرکت نوین سپهر سانیار وارد کننده مواد اولیه شیمیایی صنایع آرایشی و بهداشتی، رنگ و رزین، شوینده، غذایی و دارویی
فروش منو ...


1
نوین سپهر سانیار، اصفهان، تلفن: 09120201170
امروز: ‪۱۶:۳۹‬

سود پرک ، سود جامد

فروش سود پرک
خلوص 98-99% ...


سود پرک اکسین، تهران، تلفن: 02188540056
امروز: ‪۱۶:۳۹‬

Caustic Soda oxinsood

Caustic Soda oxinsood
کاسـتیک سـودا اکسین ...


سود پرک اکسین، تهران، تلفن: 02188540056
امروز: ‪۱۶:۳۹‬

تولید کننده سود پرک ، سود سوزآور

سود پرک ، سود سوزآور
فروشنده سـود پـرک ...


سود پرک اکسین، تهران، تلفن: 02188540056
امروز: ‪۱۶:۳۹‬

کربنات سدیم سبک و سنگین

فروشنده انواع کربنات سـدیم
فروش کربـنـات سـدیم سبـک ...


1
کیمیا پارس شایانکار، تهران، تلفن: 09121083929
امروز: ‪۱۶:۳۹‬

فروشنده مواد شیمیایی | خریدار موادشیمیایی

فروشنده مواد شیمیایی|خریدار موادشیمیایی
سود جامد پرک 98-99% سود مایع 32 %و 33% اوره 46% گرانول صادراتی ترکمنستان هیدروکسید سدیم و ...


1
کیمیا پارس شایانکار، تهران، تلفن: 09121083929
امروز: ‪۱۶:۳۹‬

فروش ویژه سولفات آمونیوم گرانوله مستقیم از درب کارخانه

فروشنده سولفات آمونیوم گرانوله سولفامون
سولفات آمونیوم ازت 21% ...


1
کیمیا پارس شایانکار، تهران، تلفن: 09121083929
امروز: ‪۱۶:۳۹‬

کارخانه تولید سود جامد پرک

تولید کننده سود کاستیک پرک
فرمول مولکولی: NaOH ...


1
کیمیا پارس شایانکار، تهران، تلفن: 09121083929
امروز: ‪۱۶:۳۹‬

فروش ویژه سود پرک| تولید کننده سود پرک در کشور

قابل توجه صادرکنندگان و مصرف کنندگان سود پرک
فروش سود کاستیک پرک، سود سوزآور Caustic Soda ...


1
کیمیا پارس شایانکار، تهران، تلفن: o2188998130
امروز: ‪۱۶:۳۹‬

سود پرک کاستیک سود سوزآور

سودکاستیک پرک
فروشنده سود پرک ...


کیمیا پارس شایانکار، تهران، تلفن: 09121083929
امروز: ‪۱۶:۰۷‬

ژل آتش زا - الکل صنعتی- آتش زای ذغال

شرکت انرژی سازان فرا قاره اولین و بزرگترین تولید کننده الکل صنعتی در ایران و خاورمینه با تولید سالانه ده میلیون بطری در سال، 80 درصد ژل آتشزای کشور و ...


انرژی سازان فرا قاره، تهران، تلفن: 02188983449
امروز: ‪۱۶:۰۲‬

Caustic Soda Flake کاستیک سودا فلیک 99%

باسلام ،
شرکت : petrocsc افتخار دارد محصولات ذیل را با قیمت استثنائی عرضه نماید : کاستیک_سودا ۵۰‎٪ بسته بندی IBC ظرفیت هر درام ۱٫۳ تن ، ظرفیت ...


PETRCSC، تهران، تلفن: 02122147345

آگهی‌های ویژه: مواد شیمیایی

فروش و واردات مواد اولیه صنایع غذایی

23
موسسه شیمیایی برمودا
تلفن : 09123970122

واردات و فروش مواد اولیه شیمیایی

23
بازرگانی حسینی
تلفن : 09121838312

فروش مواد اولیه صنایع غذایی

16
زرین پلاست سپهر(ZPS)
تلفن : 02188723465

کلرید آمونیوم ( نشادر ) 99/5%

5
نگین کود بصیر
تلفن : 09121764312

گرانول pvcضایعات، گرانول پوسته کابلیpvc،گرانولpvcنرم

4
روح‌الله برغمدی،، پارس گرانول
تلفن : 09127215571

رنگ اپوکسی

3
رنگ ایکالر
تلفن : 33914936

پارس گرانول تولید کننده ی گرانول pvc

3
روح‌الله برغمدی،، پارس گرانول
تلفن : 09127215571

کربنات پتاسیم خوراکی

3
فدک دیار کیمیا
تلفن : 88170063

پارس گرانول تولید کننده ی گرانول ضایعات pvc

3
روح‌الله برغمدی،، پارس گرانول
تلفن : 09127215571
کاربران
  • توان رقابتی خود را افزایش دهید.
  • نمایش ۳۰ آگهی پرتوان در گروه‌ها و صفحه اصلی سایت
  • بدون محدودیت در توان، جایگاه نمایش را انتخاب کنید.
  • ویژه به توان یک: ۳۰ هزار تومان.
  • توان را بر اساس کار خود تعیین کنید.
  • هر توان ۳۰ هزار تومان.


راهنمای ویژه
راهنمای پرداخت
قوانین درج آگهی
راهنمای تبلیغات