صنعت :: مواد شیمیایی

فروش متانول شیراز / استیک اسید / MEG / زایلین مخلوط /

فروش متانول شیراز / استیک اسید / MEG / زایلین مخلوط /
ELSAPA
021 8601 7285
تهران
‪شنبه، ۲۴ شهریور ۱۳۹۷‬
239 بار

متانول CH3OH
عرضه متانول ( الکل ) شیراز حواله
فروش متانول ( الکل )شیراز مخزن
عرضه متانول ( الکل ) شیراز در انبار شورآباد
خرید متانول ( الکل ) شیراز
فروشنده متانول ( الکل ) شیرازدر انبار شورآباد
خریدار متانول ( الکل ) شیرازدر انبار شورآباد
بسته بندی متانول ( الکل ) شیرازدر انبار شورآباد
آنالیز متانول ( الکل ) شیراز
متانول ( الکل ) چیست ؟
کاربردهای متانول ( الکل ) شیراز
متانول ( الکل ) شیراز / بازرگانی الساپا
متانول ( الکل ) شیراز قیمت مناسب
کاربرد متانول ( الکل ) شیراز در رنگسازی
کاربرد متانول ( الکل ) درتولید ژل آتش زا
کاربرد متانول ( الکل ) بعنوان سوخت
فروش متانول (الکل) زاگرس
فروش حواله متانول (الکل) زاگرس
آنالیز متانول شیراز
آنالیز متانول زاگرس
زایلین مخلوط C8H10
فروشنده زایلین مخلوط بندر امام
خریدار زایلین مخلوط بندر امام
استیک اسید CH3COOH
Acetic acid / استیک اسید / جوهر سرکه
اسید استیک )جوهر سرکه ) حواله
اسید استیک )جوهر سرکه ) گالن 35 کیلویی
اسید استیک)جوهر سرکه ) گالن 65 کیلویی
اسید استیک )جوهر سرکه ) فناوران
فروش استیک اسید )جوهر سرکه )
خرید استیک اسید)جوهر سرکه )
خرید حواله اسید استیک)جوهر سرکه )
قیمت حواله اسید استیک)جوهر سرکه )
قیمت اسید استیک )جوهر سرکه ) گالن
فروش حواله اسید استیک)جوهر سرکه )
استیک )جوهر سرکه ) موجود انبار شورآباد
اسید استیک )جوهر سرکه ) موجود انبار تهران
اسید استیک)جوهر سرکه ) موجود انبار شیراز
اسید استیک)جوهر سرکه ) آماده حمل
حواله آماده بار اسید استیک)جوهر سرکه )
اسید استیک )جوهر سرکه ) تناژ
خرده فروشی اسید استیک)جوهر سرکه )
تولید سرکه
تولید اسید استیک)جوهر سرکه )
خرید اسید استیک )جوهر سرکه ) گالن 30،60 لیتری
قیمت اسید استیک)جوهر سرکه ) 30 ،60 لیتری
اسید استیک (جوهرسرکه) چیس
کاربرد اسید استیک (جوهر سرکه )
بسته بندی اسید استیک(جوهر سرکه )
قیمت اسید استیک(جوهر سرکه )
خرید اسید استیک(جوهر سرکه )
فروش اسید استیک(جوهر سرکه )
اسید استیک (جوهر سرکه )الساپا
سرکه(جوهر سرکه ) شیراز
اسید استیک(جوهر سرکه ) فناوران
اسید استیک(جوهر سرکه ) گالن
اسید استیک(جوهر سرکه ) حواله
حواله اسید استیک(جوهر سرکه )
قیمت حواله اسید استیک(جوهر سرکه )
اسید استیک(جوهر سرکه ) موجود انبار
اسید استیک(جوهر سرکه ) صادراتی
واردات اسید استیک(جوهر سرکه )
تولید اسید استیک(جوهر سرکه )
خرید حواله اسید استیک(جوهر سرکه )
فروش حواله اسید استیک(جوهر سرکه )
سفارش بسته بندی اسید استیک(جوهر سرکه )
اسید استیک(جوهر سرکه ) در ظرف فریم دار
اسید استیک(جوهر سرکه ) فله
همه چیز در مورد اسید استیک(جوهر سرکه )
مسمومیت با اسید استیک(جوهر سرکه )
اطلاعات ایمنی اسید استیک(جوهر سرکه )
شناسایی اسید استیک(جوهر سرکه )
بورس اسید استیک(جوهر سرکه )
عرضه اسید استیک(جوهر سرکه )
بورس کالا و عرضه اسید استیک(جوهر سرکه )
فروش آنلاین اسید استیک(جوهر سرکه )
روند تولید اسید استیک(جوهر سرکه )
بررسی وضعیت اسید استیک(جوهر سرکه )
محل انبار اسید استیک(جوهر سرکه )
جابجایی اسید استیک(جوهر سرکه )
تجزیه اسید استیک(جوهر سرکه )
بازار اسید استیک(جوهر سرکه )
ویژگی اسید استیک(جوهر سرکه )
معامله اسید استیک(جوهر سرکه )
اسید استیک خاورمیانه(جوهر سرکه )
خصوصیات فیزیکی و شمیایی اسید استیک(جوهر سرکه )
کارگزار اسید استیک(جوهر سرکه )
آنالیز اسید استیک(جوهر سرکه )
قیمت جهانی اسید استیک(جوهر سرکه )
نمودار فروش جهانی اسید استیک(جوهر سرکه )
قیمت اسید استیک(جوهر سرکه ) به دلار
صنعت اسید استیک(جوهر سرکه )
قیمت رقابتی اسید استیک(جوهر سرکه )
بزرگترین تولید کننده اسید استیک(جوهر سرکه )
بزرگترین عرضه کننده اسید استیک(جوهر سرکه )
بزرگترین تامین کننده اسید استیک(جوهر سرکه )
اسید استیک(جوهر سرکه ) ایران و جهان
اسید استیک(جوهر سرکه ) صنعتی
اسید استیک(جوهر سرکه ) خوراکی
روش تهیه اسید استیک(جوهر سرکه )
اسید استیک(جوهر سرکه ) ارزان
اطلاعات فنی اسید استیک(جوهر سرکه )
اسید استیک(جوهر سرکه ) در ویکی پدیا
اسید استیک(جوهر سرکه ) در دانشنامه رشد
اسید استیک (جوهر سرکه )و خطر سلامت
بازرگانی اسید استیک(جوهر سرکه )
فروش گسترده اسید استیک(جوهر سرکه )
فروش تخصصی اسید استیک(جوهر سرکه )
کیفیت اسید استیک(جوهر سرکه )
کار با اسید استیک(جوهر سرکه )
اسید استیک (جوهر سرکه )غیر خوراکی
اسید استیک (جوهر سرکه )گلاسیال
اسید استیک در سرکه
(جوهر سرکه ) اسید استیک MSDS
اسید استیک (جوهر سرکه )موجود انبار شورآباد
اسید استیک (جوهر سرکه )موجود انبار تهران
اسید استیک (جوهر سرکه )موجود انبار شیراز
اسید استیک (جوهر سرکه ) آماده حمل
حواله آماده بار اسید استیک(جوهر سرکه )

منو اتیلن گلایکول | Mono Ethylene Glycol
(مونواتیلن گلایکول)MEG
(مونواتیلن گلایکول) حوالهMEG
(مونواتیلن گلایکول) بشکهMEG
(مونواتیلن گلایکول) بشکه پلمپ شازندMEG
(مونواتیلن گلایکول) شازندMEG
(مونواتیلن گلایکول)MEG حواله آماده حمل
ضدیخ پلمپ شازند
فروشنده ضدیخ شازند
MEG فروشنده
MEGخریدار

(مونواتیلن گلایکول)MEG
موجود انبار شورآباد(مونواتیلن گلایکول)MEG
MEG تناژ
خرده فروشی ضد یخ
تولید ضد یخ
ضد یخ چیست
کاربرد ضد یخ
بسته بندی ضد یخ
خرید ضد یخ
ضد یخ / الساپا
ضد یخ صادراتی
واردات مون اتیلن گلایکول
سفارش بسته بندی ضد یخ
ضد یخ فله
مسمومیت با ضد یخ
اطلاعات ایمنی مونو اتیلن گلایکول
شناسایی ضد یخ
بورس مونو اتیلن گلایکول
عرضه مونو اتیلن گلایکول
بورس کالا و عرضه مونو اتیلن گلایکول
فروش آنلاین ضد یخ
روند تولید ضد یخ
بررسی وضعیت مونو اتیلن گلایکول
محل انبار ضد یخ
جابجایی مونو اتیلن گلایکول
تجزیه مونو اتیلن گلایکول
بازار مونو اتیلن گلایکول
ویژگی مونو اتیلن گلایکول
MEGمعامله
MEG خصوصیات فیزیکی و شمیایی
MEG کارگزار
MEG آنالیز
MEG قیمت جهانی
MEG نمودار فروش جهانی
MEG قیمت به دلار
MEG صنعت
MEG قیمت رقابتی
MEG بزرگترین تولید کننده
MEG بزرگترین عرضه کننده
MEG بزرگترین تامین کننده
MEG روش تهیه
MEG اطلاعات فنی
مونو اتیلن گلایکول در ویکی پدیا
مونو اتیلن گلایکول در دانشنامه رشد
مونو اتیلن گلایکول و خطر سلامت
بازرگانی مونو اتیلن گلایکول
فروش گسترده مونو اتیلن گلایکول
فروش تخصصی مونو اتیلن گلایکول
کیفیت مونو اتیلن گلایکول
کار با مونو اتیلن گلایکول
ضد یخ MSDS
MEGموجود انبار شورآباد
MEGموجود انبار تهران
مونو اتیلن موجود انبار شیراز
منواتیلن آماده حمل
MEG حواله آماده بار
تماس با کارشناسان ELSAPA
تلفن تماس : 7285 8601 021 – 7283 8601 021
همراه : 8767 933 0912
آدرس وب سایت :
www.elsapaco.com
و با عضویت در کانال زیر از فروش فوق العاده ها مطلع شوید
https://telegram.me/elsapachem
و صفحه اینستاگرام ELSAPA را دنبال نمایید
https://www.instagram.com/elsapa.chem/

مشخصات آگهی

نام
ELSAPA
ایمیل
تلفن
021 8601 7285
انقضا
‪سه‌شنبه، ۲۲ آبان ۱۳۹۷‬
موقعیت
تهران
آدرس
خیابان آزادی، ابتدای خیابان جیحون، کوچه شادان
به اشتراک بگذارید

عبارات کلیدی

فروش اسید استیک حواله | فروش زایلین مخلوط | زایلین مخلوط موجود انبار شوراباد | اسید استیک موجود انبار شورآباد | meg موجود انبار شورآباد | زایلین مخلوط بشکه شده | سولفات سدیم موجود انبار شورآباد | متانول شیراز موجود انبار تهران | فروش حواله متانول | فروش حواله زایلین مخلوط | فروش حواله استایرن منومر |

تازه‌های صنعت :: مواد شیمیایی ( صفحه 1 از 299 )

امروز: ‪۰۸:۲۷‬

کمپرسور اسکرو گاز - کمپرسور اسکرو هوا

گروه صنعتی ایرانیان تولید کننده و تامین کننده تجهیزات هوا و گاز فشرده :
گروه صنعتی ایرانیان تولید کننده و تامین کننده ی کمپرسور اسکرو گاز و کمپرسور ...


گروه صنعتی ایرانیان، تهران، تلفن: 09901975484
امروز: ‪۰۸:۲۵‬

فروش چیلر جذبی

تامین مواد شیمیایی چیلر جذبی
لیتیوم بروماید هانچانگ با بهترین آنالیز اصل HANCHANG کره جنوبی پایه مولیبدات و پایه کرومات و پایه نیترات لیتیوم ...


تکنوفریک، تهران، تلفن: 09102792336
امروز: ‪۰۸:۲۴‬

مستربچ آنتی باکتریال (ثبت اختراع)

مخترع، اولین و تنها تولیدکننده
نانوافزودنی" آنتی باکتریال ، آنتی میکروبیال" در کشور ...


دکتر آلمن، فارس، تلفن: 09203743837
امروز: ‪۰۸:۲۴‬

کمک فرایند نانو (ثبت اختراع)

مخترع، اولین و تنها تولیدکننده
" نانو کمک فرایند پلیمری " در جهان ...


شرکت دانش بنیان نانوبسپارفکور، فارس، تلفن: 09203743837
امروز: ‪۰۸:۲۳‬

رنگپاش پودری-تجهیزات خط رنگ پودری

مشاوره ، طراحی ، تامین وساخت تجهیزات خط رنگ پودری الکترواستاتیک
تامین انواع کوره های پخت رنگ پودری به صورت باکسی ، پیوسته ، کانوایری در ابعاد ...


خط رنگ پودری الکترواستاتیک، تهران، تلفن: 09122381484
امروز: ‪۰۸:۲۱‬

رنگ پودری پوشش فام

شرکت پوشش فام بسپار
اولین تولید کننده رنگ های پودری الکترواستاتیک در ایران ...


2
فرزین غفاروند - مدیر فروش، تهران، تلفن: 021-73061
امروز: ‪۰۸:۲۱‬

سیتریک ،سیترات ،اسیدفسفریک

خرید و فروش اسید سیتریک - جوش شیرین چینی - آسپارتام - سوکرالوز - پودر مالتو دکسترین - پروپیلن گلیکول - بنزوات سدیم - اسید اسکوربیک - مونو دی گلیسرید ...


mm.rohi، تهران، تلفن: ٣٣٥٣١٠٤٧
امروز: ‪۰۸:۱۴‬

واردات وفروش غلظت دهنده ژل آتش زا

غلظت دهنده ژل آتش زا به آسانی در فاز الکلی حل شده و باعث غلظت دادن (ژل شدن) به محصول تولیدی شما میگردد. این غلظت دهنده ها در بسته بندی های 25 کیلو ...


اسکندری، تهران، تلفن: 09122897311
امروز: ‪۰۸:۱۴‬

واردات و فروش تیتان آناتاز ، کره KA100

واردات تیتان آناتاز K100کره
مورد مصرف در صنایع رنگ و ارایشی بهداشتی ...


رضایی، تهران، تلفن: 09122476281
امروز: ‪۰۸:۱۴‬

واردات و فروش رزین رنگ نما و مینرال

فروش رزین آکرونال 290 (آب پایه) شرکت BASF آلمان جهت تولید پوشش های رنگ نمای داخلی و خارجی ، مینرال و ملات های پایه سیمانی....
فروش رزین آکرونال 567 ...


فیضی، تهران، تلفن: 09122897311
امروز: ‪۰۸:۱۴‬

نیترات کلسیم / مواد اولیه ضدیخ بتن نیترات کلسیم

صنایع شیمیایی سی وان
اولین و بزرگترین تولید کننده نیترات کلسیم در ایران ...


حسینی، کرج، تلفن: 02632254570
امروز: ‪۰۸:۱۳‬

فروش کلر هندی 70% (هیپوکلریت کلسیم)، کربنات پتاس ، ا

فروش کلر هندی 70% (هیپوکلریت کلسیم)، کربنات پتاس ، اسید فسفریک 85% خوراکی ، نیتریت سدیم ، اسیدسیتریک (آبدار-خشک) ،تری سدیم سیترات ، سیترات پتاسیم ، ...


mm.rohi، تهران، تلفن: ٣٣٥٣١٠٤٧
امروز: ‪۰۸:۱۳‬

سوربیتول فروکتوز ادتا متابی سولفیت

فروش: اسید فسفریک . فروش اسید فرمیک . فروش سود گرانول عرب . فروش سود گرانول تایوان . فروش سود گرانول چین . فروش سود گرانول روسی . فروش روغن کرچک . ...


mm.rohi، تهران، تلفن: ٣٣٥٣١٠٤٧
امروز: ‪۰۸:۱۲‬

فروش گسترده آهک هیدراته

**زلال سازان صنعت آب**
فروش گسترده انواع آهک از قبیل آهک هیدراته/ صنعتی/ آهک ساختمانی و ... با نازلترین قیمت و بهترین کیفیت ( ارسال سریع به سراسر ...


زلال سازان صنعت آب، تهران، تلفن:
امروز: ‪۰۸:۱۲‬

فروش انواع مواد شیمیایی

شرکت زلال سازان صنعت آب با سابقه ای طولانی و درخشان در زمینه های تولید/واردات و فروش مواد شیمیایی کارخانجات صنعتی/خوراکی/بهداشتی و دارویی از قبیل: ...


1
زلال سازان صنعت آب، تهران، تلفن: 02146075094
امروز: ‪۰۸:۰۹‬

هیدرو سولفیت

فروش هیدرو سولفیت سدیم 90% واقعی از بزرگترین تولید کننده در جهان با قیمت مناسب ...


مستوفیان، تهران، تلفن: 09121013275
امروز: ‪۰۸:۰۹‬

پلی وینیل الکل

فروش پلی وینیل الکل ژاپنی POVAL , تایوانی در گریدهای مختلف BP-20,BP-24و JP-20 JP-20Y... و چینی شامل 1788, 1799, 2088و 2488از طریق صدور پروفرماو ...


مستوفیان، تهران، تلفن: 09121013275
امروز: ‪۰۸:۰۹‬

جوش شیرین چینی

فروش جوش شیرین چینی از بزرگترین تولید کننده در جهان با قیمت مناسب همراه با ارایه تاییدیه بهداشتی تایید شده توسط سفارت ایران در چین ...


مستوفیان، تهران، تلفن: 09121013275
امروز: ‪۰۸:۰۸‬

فسفریک،تری پلی فسفات،تری سدیم فسفات،استون،پرمنگنات

فروش: اسید فسفریک . فروش اسید فرمیک . فروش سود گرانول عرب . فروش سود گرانول تایوان . فروش سود گرانول چین . فروش سود گرانول روسی . فروش روغن کرچک . ...


Aria chem hiva، تهران، تلفن: 33531047
امروز: ‪۰۸:۰۸‬

روغن نارگیل،مونوپروپیلن،لاکتوز،فسفریک،جوش شیرین،مال

روغن نارگیل، پودر کاکائو، مونوپروپیلن گلیکول، سوربیتول، سیتریک خشک و ابدار، مالتو دکسترین، گزانتان گام، گوارگام، سوربات پتاسیم، کافیین، اسید فسفریک، ...


Aria chem hiva، تهران، تلفن: 33531047
امروز: ‪۰۸:۰۵‬

واردات و فروش مواد شیمیایی و بیولوژیک

شرکت راگاژن با کادر علمی و فنی مجرب و سابقه طولانی در زمینه فروش تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی وصنعتی ، و همچنین مواد پلاستیکی و مصرفی با هدف حفظ ارتباط ...


شرکت راگاژن، تهران، تلفن: 02166575322
امروز: ‪۰۸:۰۳‬

ام ای کی تری سدیم سیترات اسید استیک کارنوا واکس مالتو

فروش اسید فسفریک خوراکی - پروپیونات کلسیم - پور خردل - زانتان گام یا گزانتان گام - جوش شیرین چینی و ایرانی شیراز - سیترات سدیم - سیترات پتاسیم - اسید ...


آریا شیمی، تهران، تلفن: 33530566
امروز: ‪۰۸:۰۳‬

فروش استون و ایزو پروپیل الکل و بوتیل و پرمنگنات

واردات و فروش اسید فسفریک . فروش اسید فرمیک . فروش سود گرانول عرب . فروش سود گرانول تایوان . فروش سود گرانول چین . فروش سود گرانول روسی . فروش روغن ...


آریا شیمی، تهران، تلفن: 33530566
امروز: ‪۰۸:۰۳‬

کلر استون پیروفسفات هیدروکسید پتاسیم فروکتوز ادتا 2 4

کلر هندی آکوافیت، سود پرک، سود گرانول عرب، سودا اش، کربنات باریم، کربنات پتاسیم، بی کربنات آمونیوم، کلر هندی، کلر استخر، کربنات نیکل، سولفات سدیم، ...


آریا شیمی، تهران، تلفن:
امروز: ‪۰۷:۵۸‬

سیلیکات سدیم و سدیم تری پلی فسفات

این شرکت درزمینه انواع مواد شیمیائی صنایع محترم شوینده - کاشی و سرامیک- نساجی- چسب سازی -نسو. وآبکاری فعال میباشد. مانند :سیلیکات سدیم -سدیم تری پلی ...


شهریاری، تهران، تلفن: 88288493
امروز: ‪۰۷:۵۸‬

سدیم تری پلی فسفات-هگزا متا فسفات

STPP-shmp
این شرکت وارد کننده سدیم تری پلی فسفات و سدیم هگزا متا فسفات و کربنات باریم از معتبرترین کارخانه های کشور چین میباشد. ...


شهریاری، تهران، تلفن: 09123034046
امروز: ‪۰۷:۵۸‬

کربنات سدیم سبک و سنگین

کربنات سدیم سبک و سنگین مراغه و سمنان در جامبو بگ وکیسه تحویل از انبار تهران یا محل کارخانه.
همچنین سیلیکات سدیم مایع و جامد -کربنات باریم - آرسنیک ...


شهریاری، تهران، تلفن: 88288493
امروز: ‪۰۷:۵۷‬

پخش تیلوز ٤٠٠٠

تیلوز
تیلوز، غلظت دهنده های سلولزی برپایه سلولز است. غلظت دهنده های سلولزی دارای گریدهای 4000 الی 200000 می باشند که عمدتاً در ایران گرید4000 ، ...


mohammad amini، اصفهان، تلفن: 09121149857
امروز: ‪۰۷:۵۷‬

قیمت نوار خطر-دکا پلاست آذر93000یال

نواردرجه ی93000یال
نوار ممتاز یک لوله گاز165000ریال ...


محمد داداش پور، آذربایجان شرقی، تلفن: 09122865183
امروز: ‪۰۷:۵۱‬

روغن دیزلی

سلام
خریدار روغن های کارکرده شرکت‌های مانند بهران پارس ایرانول اسپیدی سپاهان سینولکس توتال شل کاسترول الف گولف آترود موتوسل چورون کونوکو والوالین ...


ناصر معافی، تهران، تلفن: ۰۲۱۶۶۶۲۳۵۰۸

آگهی‌های ویژه: مواد شیمیایی

واردات و فروش مواد اولیه شیمیایی

16
بازرگانی حسینی
تلفن : 09121838312

رنگ اپوکسی

3
رنگ ایکالر
تلفن : 33914936

واردات و فروش مواد اولیه شیمیایی

3
زهرا ملکوتی
تلفن : 02188289841
سلام و روز بخیر خدمت شما
تولید کنندگان و همکاران گرامی
شرکت کهکشان تجارت جهانی تامین کننده و واردکننده مواد اولیه کارخانجات کاشی و سرامیک و صنایع غذایی و ....

واردکننده مواد شیمیایی صنایع غذایی-کهکشان تجارت جهانی

3
زهرا ملکوتی
تلفن : 02188289841

پخش قیر و ایزوگام داتیس

3
محمد زمانی
تلفن : 09121257889

رنگ پودری پوشش فام

2
فرزین غفاروند - مدیر فروش
تلفن : 021-73061

فروش روغن صنعتی ، بهران

2
کالای صنعتی اویل رول
تلفن : 021-33811377

نمایندگی روغن و گریس نفت بهران

2
کالای صنعتی اویل رول
تلفن : 021-33813549

تجهیزات آزمایشگاهی

1
مهندس بلغاری
تلفن : 021-22345522
کاربران
  • توان رقابتی خود را افزایش دهید.
  • نمایش ۳۰ آگهی پرتوان در گروه‌ها و صفحه اصلی سایت
  • بدون محدودیت در توان، جایگاه نمایش را انتخاب کنید.
  • ویژه به توان یک: ۳۰ هزار تومان.
  • توان را بر اساس کار خود تعیین کنید.
  • هر توان ۳۰ هزار تومان.


راهنمای ویژه
راهنمای پرداخت
قوانین درج آگهی
راهنمای تبلیغات