برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
سعید سامانی

خدمات وتعمیرات ونصبCNGوLPGبه صورت تخصصی

خدمات وتعميرات ونصبCNGوLPGبه صورت تخصصي

خدمات وتعمیرات ونصب سیستم گاز CNGوLPGبرروی انواع خودروها...
تعمیرات تخصصی ونشت یابی وتنظیم خودروهایی که به صورت فابریک وبه صورت دستی گازسوز شده اند...
عیب یابی برق وسنسورهای سیستم گاز طبیعی و مایع...
سامانی09134628372

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

سعید سامانی، از ۸ سال پیش عضو سایت ایستگاه است .

این آگهی را اولین بار ۱ سال پیش ثبت کرده ... و ۱۵ ساعت پیش به روز شده.

سعید سامانی
سعید سامانی
آگهی: خدمات وتعمیرات ونصبCNGوLPGبه صورت تخصصی
سعید سامانی