برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
روغن ترانس زنگان

روغن ترانسفورماتور

روغن ترانسفورماتور

تولید و توزیع روغن ترانسفورماتور
کلاس1
IEC 60296
کلاس ۲

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

روغن ترانس زنگان، از ۵ سال پیش عضو سایت ایستگاه است .

این آگهی را اولین بار ۱ سال پیش ثبت کرده ... و ۱ سال پیش به روز شده.

روغن ترانس زنگان
روغن ترانس زنگان
آگهی: روغن ترانسفورماتور
روغن ترانس زنگان