برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
حبیب پورقاز

فروش گاو وگوساله نر پروار

فروش گاو وگوساله نر پروار

فروش ویژه گوساله وگاو سمینتال و هلشتاین اصیل نرپروار وماده در وزنهای مختلف وبشرط سلامت دام با مجوز دامپزشکی از استان
گوساله پروار
گاوشیری شیر بالا
قیمت انواع گوساله
حبیب پورقاز
09112777228

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

حبیب پورقاز، از ۷ سال پیش عضو سایت ایستگاه است .

این آگهی را اولین بار ۵ سال پیش ثبت کرده ... و ۱ روز پیش به روز شده.

حبیب پورقاز
حبیب پورقاز
آگهی: فروش گاو وگوساله نر پروار
حبیب پورقاز