برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
نانوذره زرافشان

سولفات مس 5 آبه

سولفات مس 5 آبه

تولید و بسته بندی سولفات مس پنج آبه در بسته های ۲۵ کیلویی و بصورت فله
کیلویی 140.000 تومان

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

نانوذره زرافشان، از ۲ سال پیش عضو سایت ایستگاه است .

این آگهی را اولین بار ۱ سال پیش ثبت کرده ... و ۱ ماه پیش به روز شده.

نانوذره زرافشان
نانوذره زرافشان
آگهی: سولفات مس 5 آبه
نانوذره زرافشان