برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
Fanavaran

Polyethylene Injection molding grade granules

Polyethylene Injection molding grade granules

Polyethylene Injection molding grade
_granules_blue_red_green

♻️ Without color and without carbonate
♻️ suitable for the production of #pallets, buckets and basins, toys, 20 and 25 kg fruit boxes and
parts of water and sewage
Telegram & Whatsapp : +989158188938
Call: +989153382295

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

Fanavaran، از ۱۶ سال پیش عضو سایت ایستگاه است .

این آگهی را اولین بار ۱ سال پیش ثبت کرده ... و ۴ روز پیش به روز شده.

Fanavaran
Fanavaran
آگهی: Polyethylene Injection molding grade granules
Fanavaran