برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
پیام

بالاترین خریدار فیلم باطله

بالاترين خريدار فيلم باطله

خریدار فیلم نگاتیو ضایعاتی
خریدار فیلم رادیوگرافی صنعتی
خریدار فیلم باطله نگاتیو و پوزتیو
خریدار فیلم ضایعاتی رادیولوژی بیمارستانی
خریدار فیلم باطله سی تی اسکن و ام آر آی
خریدار فیلم ضایعاتی لیتوگرافی ها
خریدار فیلم خام از رده خارج لیتو
خریدار فیلم تومپلات چاپخانه ها
خریدار فیلم باطله انتشاراتی
خریدار داروی ثبوت فیلم
خریدار آرشیو قدیمی عکاسی ها (سیاه سفید)
خریدار هرگونه فیلم های قدیمی چاپخانه و انتشارات

ترازوی دقیق دقیق دقیق
حمل و نقل حرفه ای
تسویه نقدی در محل

09123354401
پیام

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

پیام، از ۱۰ سال پیش عضو سایت ایستگاه است .

این آگهی را اولین بار ۶ سال پیش ثبت کرده ... و ۵ روز پیش به روز شده.

پیام
پیام
آگهی: بالاترین خریدار فیلم باطله
پیام